loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ສພຂ ລົງຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ຊຸກຍູ້ ວຽກງານພັດທະນາຊົນນະບົດ

ກ.ພ. 13, 2024 | ເຂດ 4 ອຸດົມໄຊ

ວັນທີ 2 ກຸມພາ 2024 ຜ່ານມານີ້, ທ່ານ ນ. ຄໍາພອນ ພິມມະຈັນ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 4, ຮອງປະທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງອຸດົມໄຊ ທັງເປັນຜູ້ຊີ້ນໍາ ຂົງເຂດວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມ ແລະ ບັນດາເຜົ່າ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ໄດ້ລົງເຄື່ອນໄຫວ ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ຊຸກຍູ້ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ຢູ່ບ້ານ ຫຼັກ 32 ເມືອງໄຊ ແຂວງອຸດົມໄຊ.
 ການລົງເຄື່ອນໄຫວໃນຄັ້ງນີ້ ໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານຫຍໍ້ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມທູກຍາກ ຈາກຄະນະຮັບຜິດຊອບຂັ້ນເມືອງ. ໂອກາດດັ່ງກ່າວ ທ່ານ ຮອງປະທານ ໄດ້ມີຄໍາເຫັນ, ເຈາະຈີ້ມແລກປ່ຽນ ບາງຂໍ້ທີ່ສົນໃຈ, ຈາກນັ້ນ ຄະນະຮັບຜິດຊອບກໍ່ໄດ້ຊີ້ແຈງ ບາງບັນບັນຫາທີ່ຍົກຂຶ້ນມາ. ການເຄື່ອນໄຫວໃນຄັ້ງນີ້ ຄະນະທິມງານ ຍັງໄດ້ລົງເບິ່ງສະຖານທີ່ຕົວຈິງບ່ອນທີ່ໂຄງການໄດ້ກໍາລັງດໍາເນີນ, ຊຶ່ງການລົງໃນຄັ້ງນີ້ ຈະເປັນການເກັບກໍາຂໍ້ມູນຕ່າງໆ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ລົງຊຸກຍູ້ໃນຄັ້ງຕໍ່ໄປ.
ຂ່າວ: ສພຂ