loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ສພຂ ຜົ້ງສາລີ ຈັດກອງປະຊຸມຝືກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ ສສຊ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງ 2, ສສຂ, ບັນດາພະແນການ, ອົງການອ້ອມຂ້າງແຂວງ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ສ.ຫ. 8, 2022 | ເຂດ 2 ຜົ້ງສາລີ

ວັນທີ 4-5 ສິງຫາ 2022 ທີ່ສະໂມສອນເມືອງຜົ້ງສາລີ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງຜົ້ງສາລີ ຈັດກອງປະຊຸມຝືກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ ສສຊ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງ 2, ສສຂ, ບັນດາພະແນການ, ອົງການອ້ອມຂ້າງແຂວງ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໂດຍການເປັນປະທານ ຂອງທ່ານ ທອງສີ ເສົາສຸລິພົມ ປະທານຄະນະປະຈໍາ ສພຂ (ຄປຈຂ), ມີວິທະຍາກອນ ຈາກ ສພຂ ແຂວງຜົ້ງສາລີ, ສະພາແຫ່ງຊາດ (ສພຊ) ແລະ ນັກສໍາມະນາກອນຈາກ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເຂົ້າຮ່ວມ ຈໍານວນ 136 ທ່ານ, ຍິງ 32 ທ່ານ .

ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ຈັດຂຶ້ນເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃນການຕິດຕາມກວດກາ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ແຜນງົບປະມານ ໃຫ້ແກ່ສະພາປະຊົນແຂວງ ແລະ ສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ, ຄະນະ ສສຊ, ຄະນະ ສສຂ ຂັ້ນແຂວງ ໃຫ້ແກ່ບັນດາທ່ານ ສສຊ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງ, ສສຂ ຊຸດທີ II, ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ, ບັນດາພະແນກການອ້ອມຂ້າງແຂວງ, ພະນັກງານຊ່ວຍວຽກ ສສຂ ປະຈໍາເມືອງ ແລະ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ສພຂ; ທັງນີ້ກໍເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງ ສພຂ ໃນການຕິດຕາມກວດກາ ການເຄົາລົບ ແລະ ປະຕິບັດລັດຖະທໍາມະນຸນ, ກົດໝາຍ, ນິຕິກໍາໃຕ້ກົດໝາຍ, ມະຕິກອງປະຊຸມຂອງ ສພຂ, ມະຕິກອງປະຊຸມຂອງ ຄປຈຂ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດຂອງອົງການບໍລິຫານລັດ, ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ, ສານປະຊາຊົນ, ອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ; ທັງເປັນການສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ ສພຂ ແຂວງຜົ້ງສາລີ ໃນການປະຕິບັດພາລະບົດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງຕົນ ໃນການເພີ່ມທະວີຄວາມສັກສິດ ແຫ່ງການຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ການສືບຕໍ່ສ້າງ ແລະ ປັບປຸອໍານາດລັດຂອງແຂວງຜົ້ງສາລີໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ.

ທີ່ກອງປະຊຸມ ໄດ້ຮັບຟັງທ່ານ ຫຸມເພັງ ຈອມວິສານ ຮອງທ່ານ ຄປຈຂ ຂຶ້ນ ນໍາສະເໜີ ພາລະບົດບາດ ສິດ ແລະ ໜ້າທີ ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ແລະ ພາລະບົດບາດ ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງຄະນະປະຈໍາສະພາປະຊາຊົນແຂວງ; ຮັບຟັງທ່ານ ສົມຈິດ ຫັບລະກອນ ຮອງປະທານ ຄປຈຂ ຂຶ້ນນໍາສະເໜີ ພາລະບົດບາດ ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງ. ພາລະບົດບາດ ສິດ ແລະ ໜ້າທີ ຂອງຄະນະສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ; ຮັບຟັງທ່ານ ພັທ ຄໍາດາ ໂສລະພົມ ປະທານ ຄະນະກໍາມະການຍຸຕິທໍາ ແລະ ປກຊ-ປກສ (ຄຍປປ)  ຂຶ້ນນໍາສະເໜີ ພາລະບົດບາດ ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງຄະນະກໍາມະການ ຍຸຕິທໍາ ແລະ ປກຊ-ປກສ; ຮັບຟັງທ່ານ ນາງ ຈັນມະນີ ດວງພາສຸກ ປະທານຄະນະກໍາມະການເສດຖະກິດ, ແຜນການ ແລະ ການເງິນ ຂຶ້ນນໍາສະເໜີ ພາລະບົດບາດ ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງຄະນະກໍາມະການ ເສດຖະກິດ,ແຜນການ ແລະ ການເງິນ; ທ່ານ ສົມຈິດ ລາວຈູ່ງ ປະທານຄະນະກໍາມະການວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມ ແລະ ບັດເຜົ່າ ຂຶ້ນ ນໍາສະເໜີ ພາລະບົດບາດ ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງຄະນະກໍາມະການ ວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມ ແລະ ບັນດາເຜົ່າ; ຮັບຟັງທ່ານ ນາງ ພອນສະຫວັນ ສັກຕິຄຸນ ເລຂາທິການ ສພຂ ຂຶ້ນນໍາສະເໜີ ພາລະບົດບາດ ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງຄະນະເລຂາທິການສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ແລະ ການຍົກສູງຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ ໃນການເປັນເສນາທິການທີ່ດີທາງດ້ານ ເນື້ອໃນ ແລະ  ການບໍລິຫານ ໃຫ້ແກ່ຄະນະປະຈໍາສະພາປະຊາຊົນແຂວງ; ຮັບຟັງທ່ານ ຄໍາພັນ ຄຸນສົມບັດ ຮອງປະທານ ຄຍປປ ຂຶ້ນນໍາສະເໜີ ການສ້າງນິຕິກໍາໃຕ້ກົດໝາຍ (ຂໍ້ຕົກລົງຂອງເຈົ້າແຂວງ) ແລະ ຄູ່ມື ການປະເມີນຜົນກະທົບ ຂອງຮ່າງນິຕິກໍາ ແລະ ຍົກສູງບົດບາດຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ໃນການແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງຂໍຄວາມເປັນທໍາ ພົນລະເມືອງ; ຮັບຟັງ ທ່ານ ປອ ສາຍທອງ ພົມມະວົງ ຫົວໜ້າກົມແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ກໍາມາທິການແຜນການ, ການເງິນ ແລະ ການກວດສອບ ສພຊ ຂຶ້ນນໍາສະເໜີ ການຕິດຕາມກວດກາ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະການຕິດຕາມກວດກາ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນງົບປະມານ. ຈາກນັ້ນ, ຜູ້ແທນກອງປະຊຸມກໍໄດ້ແລກປ່ຽນແລກບົດຮຽນຕໍ່ກັບບັນດາເນື້ອໃນທີ່ນໍາສະເໜີ ດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ, ກົງໄປກົງມາ ແລະ ສ້າງສັນ.

ມາໃນຕອນທ້າຍຂອງກອງປະຊຸມ ທ່ານ ທອງສີ ເສົາສຸລິພົມ ໄດ້ສັງລວມຄືນຜົນກອງປະຊຸມຝືກອົບໃນຄັ້ງນີ້. ຊິ່ງສັງເກດເຫັນໄດ້ວ່າ ຫຼາຍພາກສ່ວນມີຄວາມຮັບຮູ້, ເຂົ້າໃຈ ແລະ ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈຕໍ່ບັນດາເນື້ອໃນດັ່ງເປັນຢ່າງດີ, ສະແດງອອກ ຈາກການປະກອບ​ຄວາມ​ຄິດຄວາມເຫັນຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ.

ກອງປະຊຸມຝືກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ ສສຊ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງ 2, ສສຂ, ບັນດາພະແນການ, ອົງການອ້ອມຂ້າງແຂວງ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແມ່ນໄດ້ຮັບການ ສະໜັບສະໜູນຈາກ ແຜນງານການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນ ຕໍ່ວຽກງານການປົກຄອງທີ່ດີ ແລະ ການສ້າງລັດທີ່ປົກຄອງດ້ວຍກົດໝາຍ (ແຜນງານເຊກາ-CEGGA).

ພາບ-ຂ່າວ: ນາງ ສຸກສົມພອນ ແກ້ວແສງພະຈັນ.