loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

(ສພຂ)-ກອງປະຊຸມ ສຳມະນາ ກ່ຽວກັບ ຂັ້ນຕອນການສ້າງ, ການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ການປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ນິຕິກຳໃຕ້ກົດໝາຍ ໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ

ພ.ພ. 13, 2024 | ເຂດ 10 ວຽງຈັນ

(ສພຂ)-ກອງປະຊຸມ ສຳມະນາ ກ່ຽວກັບ ຂັ້ນຕອນການສ້າງ, ການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ການປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ນິຕິກຳໃຕ້ກົດໝາຍ ໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ແລະ ພະແນກການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 8-9 ພຶດສະພາ 2024 ຜ່ານມາ, ຢູ່ທີ່ເມືອງວັງວຽງ, ແຂວງວຽງຈັນ ໂດຍການເປັນປະທານ ຂອງທ່ານ ລຳໄມ ກູດລາວົງ ຄະນະປະຈຳພັກແຂວງ, ຮອງປະທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງ, ມີບັນດາປະທານ, ຮອງປະທານຄະນະກຳມະການ, ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງ 11 ເມືອງ, ພະແນກການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຄະນະຮັບຜິດຊອບກອງປະຊຸມ ແລະ ນັກວິທະຍາກອນຈາກກະຊວງຍຸຕິທຳ ເຂົ້າຮ່ວມ ຢ່າງພ້ອມພຽງ. ທັງນີ້, ກໍເພື່ອເປັນການສົ່ງເສີມທັກສະທາງດ້ານວິຊາການ, ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້, ຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ໃນຂັ້ນຕອນການສ້າງ, ການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ການປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ນິຕິກຳໃຕ້ກົດໝາຍ ເພື່ອເປັນເຄື່ອງມືຮັບໃຊ້ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ໃນຂົງເຂດຮັບຜິດຊອບ, ໃຫ້ສ່ອງຄ່ອງກັບແນວທາງນະໂຍບາຍ, ລັດຖະທຳມະນູນ, ກົດໝາຍ, ນິຕິກຳໃຕ້ກົດໝາຍຂອງຂັ້ນເທິງ ແນ່ໃສ່ປົກປັກຮັກສາຜົນປະໂຫຍດລວມ ຂອງລັດ, ຂອງປະຊາຊົນ.

ກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ໄດ້ສະເໜີບັນດາທິດທາງໃນການແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ຍັງຄົງຄ້າງ, ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ວຽກງານດັ່ງກ່າວ ໄດ້ປະຕິບັດຕາມແຜນການ ແລະ ບັນລຸຕາມຈຸດປະສົງ, ລະດັບຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້. ກອງປະຊຸມໄດ້ແໜ້ນໜັກພະຍາຍາມຖອດຖອນບົດຮຽນຈາກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ຈາກການປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ນິຕິກຳໃຕ້ກົດໝາຍ ທີ່ຜ່ານມາ ໃຫ້ມີຄວາມລະອຽດຊັດເຈນ ແລະ ດີຂຶ້ນເທື່ອລະກ້າວ.

ກອງປະຊຸມສຳມະນາໃນຄັ້ງນີ້ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານງົບປະມານຈາກໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ຫຼື (STEPS).