loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

(ສປ ນວ) ຮອງປະທານ ສະພາປະຊາຊົນ ນວ ລົງເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມກວດກາວຽກງານຂົງເຂດຍຸຕິທຳ.

ກ.ພ. 28, 2024 | ເຂດ 1 ນະຫລວງວຽງຈັນ

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 27 ກຸມພາ 2024, ທ່ານ ບຸນທາມ ພຸດທະວົງສາ, ກຳມະການ ນະຄອນຫຼວງ, ຮອງປະທານສະພາປະຊາຊົນ ນະຄອນຫຼວງ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ລົງເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລັດຖະທຳມະນູນ, ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳໃຕ້ກົດໝາຍ ຢູ່ສານປະຊາຊົນ ນະຄອນຫຼວງ ໂດຍການຕ້ອນຮັບຂອງ ທ່ານ ນາງ ເກສອນ ພັນລັກ, ປະທານສານປະຊາຊົນ ນະຄອນຫຼວງ, ມີຮອງປະທານສານ, ບັນດາທ່ານຫົວໜ້າຄະນະສານ, ຫ້ອງການ ແລະ ຈັດຕັ້ງ ເຂົ້າຮ່ວມໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້.

ໃນກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ທ່ານ ນາງ ເກສອນ ພັນລັກ ໄດ້ລາຍງານໃຫ້ຊາບ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັງປະຕິບັດວຽກງານໄລຍະຜ່ານມາ ເຊິ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນໄດ້ເຖີງຂໍ້ສະດວກຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກດ້ານສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລັດຖະທຳມະນູນ, ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳໃຕ້ກົດໝາຍຂອງສານປະຊາຊົນ ນະຄອນຫຼວງ ຄື: ຂໍ້ສະດວກ ເນື່ອງຈາກມີບັນດາກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳຕ່າງໆໃຕ້ກົດໝາຍ ເປັນບ່ອນອີງ ແລະ ເປັນຄູ່ມືອັນສຳຄັນ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງສານປະຊາຊົນ ໃນການຄົ້ນຄວ້າ, ພິຈາລະນາແກ້ໄຂຄະດີ; ຄຽງຄູ່ກັບຂໍ້ສະດວກນັ້ນ ຍັງມີບາງຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ ເປັນຕົ້ນ ການອອກໝາຍຮຽນ, ໝາຍເຊີນ ຄູ່ຄວາມບໍ່ໃຫ້ການຮ່ວມມື, ຄະດີທີ່ພົວພັນກັບຫຼາຍພາກສ່ວນ ເປັນຕົ້ນ ບັນດາພະແນກການ ຈຳນວນໜຶ່ງມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ໃຊ້ເວລາດົນ ແລະ ບາງບັນຫາທີ່ພົວພັນກັບພະແນກໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ເຫັນວ່າການປະເມີນມູນຄ່າຕ່າງໆ ບາງຄັ້ງບໍ່ສາມາດປະເມີນໄດ້, ການເກັບກຳຂໍ້ມູນ ແລະ ການເອົາຄຳໃຫ້ການຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຍັງບໍ່ທັນຄົບຖ້ວນເທົ່າທີ່ຄວນ.

ໃນໂອກາດດັ່ງກ່າວ, ຄະນະລົງເຮັດວຽກ ໄດ້ມີການແລກປ່ຽນຄຳຄິດຄຳເຫັນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ພ້ອມທັງຮັບເອົາບາງບັນຫາ, ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກທີ່ທາງສານປະຊາຊົນ ນະຄອນຫຼວງ ໄດ້ພົບພໍ້ ເພື່ອນຳໄປປຶກສາຫາລື ແລະ ສະເໜີຕໍ່ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງພິຈາລະນາແກ້ໄຂ ແລະ ໃນຕອນທ້າຍກອງປະຊຸມ ທ່ານ ບຸນທາມ ພຸດທະວົງສາ ກໍໄດ້ສະແດງຄວາມຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍຕໍ່ຄະນະນຳຂອງສານປະຊາຊົນ ແລະ ທຸກຂະແໜງການ ທີ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຕັ້ງໜ້າປະຕິບັດໜ້າທີ່ດ້ວຍຄວາມຫ້າວຫັນ ຈົນໄດ້ຮັບຜົນສຳເລັດຫຼາຍດ້ານໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແລະ ໃຫ້ສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດບັນດາຄາດໝາຍທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນແຜນປີ ໃຫ້ສຳເລັດ ແລະ ໃຫ້ບັນລຸຕາມຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້.