loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

(ສປ ນວ) ສະພາປະຊາຊົນ ນວ ໄດ້ດຳເນີນກອງປະຊຸມປະເມີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ 4 ສະບັບ ໃນຂົງເຂດສະພາແຫ່ງຊາດ.

ກ.ຍ. 15, 2023 | ເຂດ 1 ນະຫລວງວຽງຈັນ

ສະພາປະຊາຊົນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ດຳເນີນກອງປະຊຸມປະເມີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ 04 ສະບັບ ໃນຂົງເຂດສະພາແຫ່ງຊາດ (ສພຊ) ໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ 11-12 ກັນຍາ 2023 ທີ່ຫ້ອງວ່າການນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ຮສ. ປອ. ລິນຄຳ ດວງສະຫວັນ, ຄະນະປະຈໍາ ສະພາແຫ່ງຊາດ, ປະທານກໍາມາທິການເສດຖະກິດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ສິ່ງແວດ ລ້ອມ, ມີບັນດາທ່ານການນໍາພັກ-ລັດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ບັນດາທ່ານສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ, ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເຂົ້າຮ່ວມ.

 ໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ໄດ້ຮັບຟັງການຜ່ານບົດປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍໂດຍ ທ່ານ ບຸນທາມ ພຸດທະວົງສາ, ຮອງປະທານ ຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 1 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຈໍານວນ 04 ສະບັບຄື: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະພາແຫ່ງຊາດ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕິດຕາມກວດກາຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ. ໃນນີ້, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ແມ່ນນິຕິກໍາພື້ນຖານຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່ການປະຕິບັດສິດ ແລະ ປະຊາທິປະໄຕດ້ານການເມືອງຂອງປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ, ສ່ວນກົດໝາຍອີກ 03 ສະບັບ ແມ່ນວ່າດ້ວຍອົງການອໍານາດລັດ ເຊິ່ງຕິດພັນໂດຍກົງກັບການກໍານົດໂຄງປະກອບ, ກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ, ທີ່ຕັ້ງ, ພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ກໍຄືກົນໄກການເຄື່ອນໄຫວຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ.

ທ່ານ ຮສ. ປອ. ລິນຄຳ ດວງສະຫວັນ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ໄລຍະຜ່ານມາກົດໝາຍ 04 ສະບັບນີ້ ໄດ້ຮັບການປັບປຸງເປັນແຕ່ລະໄລຍະມາຫຼາຍຄັ້ງແລ້ວ, ເຊິ່ງການປັບປຸງກົດໝາຍແຕ່ລະຄັ້ງ ໄດ້ເປັນບ່ອນອີງສໍາຄັນແກ່ການເຄື່ອນໄຫວຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ໃຫ້ນັບມື້ດີຂຶ້ນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການປັບປຸງໄລຍະຜ່ານມາກໍບໍ່ທັນໄດ້ປະຕິບັດສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສ້າງນິຕິກໍາ ໂດຍສະເພາະ ຂັ້ນຕອນການປະເມີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ທາບທາມກົດໝາຍບໍ່ທັນເຮັດຢ່າງກວ້າງຂວາງ ມີພຽງແຕ່ຄະນະຮັບຜິດຊອບ ທີ່ໄດ້ຖືກມອບໝາຍເປັນຜູ້ປັບປຸງ ແລ້ວນໍາເຂົ້າຜ່ານກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງ. ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ມີບາງເນື້ອໃນບໍ່ທັນຮັດກຸມ, ຊັດເຈນ ແລະ ບໍ່ຈະແຈ້ງ ເຮັດໃຫ້ການເຄື່ອນໄຫວຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ໃນບາງດ້ານບໍ່ທັນມີຄຸນນະພາບເທົ່າທີ່ຄວນ. ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງເຫັນໄດ້ວ່າມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງເຄື່ອງມືສໍາຄັນນີ້ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການເຄື່ອນໄຫວຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງໃນຕໍ່ໜ້າໃຫ້ເປັນລະບົບ, ຄົບຖ້ວນ, ຮັດກຸມ ແລະ ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ໄດ້ຮັບປະສິດທິຜົນ.