loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ວຽກງານສື່ມວນຊົນ ສພຂ ແຂວງອຸດົມໄຊໄດ້ຮັບການຍົກລະດັບ

ກ.ພ. 22, 2022 | SlideMobile

ໃນວັນທີ 21 ກຸມພາ ທີ່ຫ້ອງການສະພາປະຊາຊົນແຂວງອຸດົມໄຊ    ກົມສື່ມວນຊົນ ຄະນະເລຂາທິການສະພາແຫ່ງຊາດ ນໍາໂດຍທ່ານ ປອ. ພິດສະໄຫມ ບຸນວິໄລ ຮອງຫົວຫນ້າກົມສື່ມວນຊົນ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຄະນະເລຂາທິການສະພາປະຊາຊົນແຂວງອຸດົມໄຊ ນໍາໂດຍທ່ານ ນາງ ວັນສີ ພວງມະໄລ ເລຂາທິການສະພາແຫ່ງຊາດ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ໄດ້ແລກປ່ຽນບົດຮຽນຮ່ວມກັນ ກ່ຽວກັບວຽກງານສື່ມວນຊົນຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະສະພາປະຊາຊົນແຂວງອຸດົມໄຊ

ເຊິ່ງໄດ້ລາຍງານຫຍໍ້ໃຫ້ກັນຊາບ ກ່ຽວກັບສື່ຫນັງສືພິມ, ວິທະຍຸ, ໂທລະພາບ ແລະ ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ( social media )
ຈາກນັ້ນ, ກໍໄດ້ເຝິກວິທິການຂຽນຂ່າວ ແລະ ລົງຂ່າວເຂົ້າໃນແອຟປຣິແຄເຊີນ ແລະ ເວຟໄຊ ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ( Application: lao na; ແລະ website, www.na.gov.la ) ໃຫ້ກັບຜູ້ທີ່ຮັບຜິດຊອບວຽກງານສື່ໃຫ້ມີຄວາມວ່ອງໄວ ແລະ ທັນກັບເຫດການ ຈາກນັ້ນ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ຍັງໄດ້ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ທີ່ຍັງມີຄວາມສົນໃຈ.