loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານປະຈຳປີ 2021 ແລະ ແຜນການເຄື່ອນໄຫວປະຈຳປີ 2022

​ພ.ຈ. 9, 2021 | ຂ່າວກອງປະຊຸມ

ໃນວັນທີ 8 ພະຈິກ 2021 ທ່ານ ນາງ ສູນທອນ ໄຊຍະຈັກ ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ (ສພຊ) ຕາງໜ້າຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ (ຄປຈ.ສພຊ) ໄດ້ລາຍງານກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ປະຈໍາປີ 2021 ແລະແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ປະຈໍາປີ 2022 ຂອງ ສພຊ ຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງ ສພຊ ຊຸດທີ  IX ວ່າ: ອີງຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະພາແຫ່ງຊາດ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2020 ມາດຕາ 59, ຂໍ້ທີ 4 ກ່ຽວກັບການລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງ ສພຊ ປະຈໍາປີຜ່ານມາ ແລະ ທິດທາງແຜນການ ປະຈໍາປີຕໍ່ໜ້າ; ອີງຕາມທິດທາງແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ 5 ປີ (2021-2025) ຂອງ ສພຊ ຊຸດທີ IX ສະບັບເລກທີ 04/ຄປຈ, ລົງວັນທີ 27 ເມສາ 2021.

ຕາງໜ້າ ຄປຈ.ສພຊ, ຂໍລາຍງານຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງ ສພຊ ຊຸດທີ IX ກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວປະຈຳປີ 2021 ແລະ ແຜນການ ປີ 2022 ຂອງ ສພຊ ໂດຍແບ່ງອອກເປັນ 3 ພາກຄື: ພາກທີ I: ສະຫລຸບຕີລາຄາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ປະຈໍາປີ 2021; ພາກທີ II: ທິດທາງແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ປະຈໍາປີ 2022 ແລະ ພາກທີ III: ມາດຕະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

ພາກທີ I: ສະຫລຸບຕີລາຄາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ປະຈໍາປີ 2021

. ດ້ານດີ ແລະ ຜົນສໍາເລັດ

ໃນຕະຫລອດໄລຍະເກືອບ 1 ປີຜ່ານມາ, ສພຊ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານຕາມພາລະບົດບາດຂອງຕົນ ທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນລັດຖະທໍາມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບຜົນສໍາເລັດ ດັ່ງນີ້:

 1. 1. ດ້ານນິຕິບັນຍັດ
  • ຄປຈ.ສພຊ ໄດ້ຊີ້ນໍາກໍາມາທິການກົດໝາຍ ສົມທົບກັບບັນດາກໍາມາທິການສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ກະກຽມບັນດາຮ່າງກົດໝາຍ ທີ່ຕິດພັນກັບວາລະແຫ່ງຊາດ ເພື່ອນໍາເຂົ້າພິຈາລະນາ ຮັບຮອງຢູ່ກອງປະຊຸມສະໄໝວິສາມັນ ເທື່ອທີ 1 ຂອງ ສພຊ ຊຸດທີ IX ມີຈໍານວນ 2 ສະບັບຄື: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຢາເສບຕິດ ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປັບປຸງບາງມາດຕາຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສ່ວຍສາອາກອນ (ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງສ່ວຍສາອາກອນ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນລາຍໄດ້, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນຊົມໃຊ້) ເຊິ່ງປັດຈຸບັນ ພວມປັບປຸງໃຫ້ສົມບູນ ເພື່ອສະເໜີປະທານປະເທດເຊັນ ລັດຖະດໍາລັດປະກາດໃຊ້ໃນຕໍ່ໜ້າ;
  • ຄປຈ.ສພຊ ໄດ້ຊີ້ນໍາກໍາມາທິການກົດໝາຍ ເປັນເຈົ້າການປະສານສົມທົບກັບຫ້ອງວ່າການສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ກະຊວງຍຸຕິທໍາ, ບັນດາກໍາມາທິການຂອງ ສພຊ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການຜັນຂະຫຍາຍແຜນການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງກົດໝາຍ ໄລຍະ 5 ປີ ມາເປັນແຜນການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງກົດໝາຍ ປະຈໍາປີ 2021 ເພື່ອນໍາເຂົ້າພິຈາລະນາ ຮັບຮອງຢູ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງ ສພຊ ຊຸດທີ IX ມີຈໍານວນ 11 ສະບັບ, ໃນນີ້ ກົດໝາຍສ້າງໃໝ່ 4 ສະບັບ ແລະ ກົດໝາຍປັບປຸງ 7 ສະບັບ ໂດຍໄດ້ມີການທາບທາມ ຂອງອົງການຈັດຕັ້ງຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອຮັບປະກັັນຄຸນນະພາບຂອງກົດໝາຍ ທີ່ໄດ້ນໍາເຂົ້າຜ່ານກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້;
  • ເອົາໃຈໃສ່ຊີ້ນໍາການຄົ້ນຄວ້າ ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນແກ່ສົນທິສັນຍາ-ສັນຍາສາກົນ ທີ່ ສປປລາວ ເປັນພາຄີ ຕາມການສະເໜີຂອງລັດຖະບານ ເຊິ່ງໃນໄລຍະຜ່ານມາ ຄປຈ.ສພຊ ໄດ້ຕົກລົງໃຫ້ສັດຕະຍາບັນແກ່ສົນທິສັນຍາ ແລະ ອະນຸສັນຍາ 2 ສະບັບຄື: ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍການຮ່ວມມືເສດຖະກິດແບບຮອບດ້ານ ລະດັບພາກພາກພື້ນ ແລະ ອະນຸສັນຍາ ກ່ຽວກັບຂໍ້ແນະນໍາຂອງອົງການແຮງງານສາກົນ;
  • ເອົາໃຈໃສ່ຊີ້ນໍາການຄົ້ນຄວ້າປະກອບຄໍາເຫັນໃສ່ການປັບປຸງເນື້ອໃນບາງຈຸດ ຂອງລັດຖະບັນຍັດ ປະທານປະເທດ ເລກທີ 03/ປປທ ກ່ຽວກັບຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບຕົວຈິງ ຕາມການສະເໜີຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ກໍໄດ້ຊີ້ນຳຊຸກຍູ້ການຄົ້ນຄວ້າ, ປັບປຸງບັນດານິຕິກໍາການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ສພຊ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງບັນດາກົງຈັກການຈັດຕັ້ງພາຍໃນ ສພຊ ຊຸດທີ IX ເພື່ອຮັບປະກັນ ແລະ ເປັນບ່ອນອີງໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ການເມືອງຂອງຕົນໃນໄລຍະໃໝ່;
  • ຄປຈ.ສພຊ ມີການຄົ້ນຄວ້າ ພິຈາລະນາ ແລະ ອອກມະຕິຫລາຍສະບັບ ກ່ຽວກັບການຍົກເວັ້ນການປະຕິບັດບາງມາດຕາຂອງບັນດາກົດໝາຍ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງການການລົງທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຕາມການສະເໜີຂອງລັດຖະບານ;
  • ເອົາໃຈໃສ່ນໍາພາການກະກຽມດ້ານຕ່າງໆ ໃນການສະເຫລີມສະຫລອງວັນລັດຖະທໍາມະນູນແຫ່ງຊາດ ຄົບຮອບ 30 ປີ (1991-2021), ລາຍງານຂໍທິດຊີ້ນໍາຈາກກົມການເມືອງ, ຄະນະເລຂາທິການສູນກາງພັກ. ການສະເຫລີມສະຫລອງວັນລັດຖະທໍາມະນູນແຫ່ງຊາດ ຄົບຮອບ 30 ປີ ໄດ້ດໍາເນີນໄປຢ່າງຄຶກຄື້ນ, ສົມກຽດ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນສໍາເລັດຢ່າງຈົບງາມ, ເປັນການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ມູນເຊື້ອໃນການນໍາພາຂອງພັກ ໃນການສ້າງລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນ ໃຫ້ເປັນລັດທີ່ປົກຄອງດ້ວຍກົດໝາຍເທື່ອລະກ້າວ; ເປັນການປຸກລະດົມ, ຂົນຂວາຍໃຫ້ພະນັກງານ, ທະຫານ, ຕໍາຫລວດ ແລະ ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ຮັບຮູ້, ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບລັດຖະທໍາມະນູນ, ກົດໝາຍ; ສ້າງສະຕິເຄົາລົບ ແລະ ປະຕິບັດລັດຖະທໍາມະນູນ, ກົດໝາຍ ນັບມື້ສູງຂຶ້ນ. ໃນໄລຍະດັ່ງກ່າວ ໄດ້ມີການຈັດຕັ້ງໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຜ່ານສື່ມວນຊົນປະເພດຕ່າງໆຢ່າງກວ້າງຂວາງ, ຈັດການສໍາພາດການນໍາຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ບັນດາອະດີດການນໍາ, ຈັດຕັ້ງການປາຖະກະຖາ, ວາງສະແດງຜົນງານຕະຫລອດໄລຍະ 30 ປີ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງອົງການຈັດຕັ້ງພັກ-ລັດ ແລະ ພິເສດໄດ້ຈັດຕັ້ງພິທີໂຮມຊຸມນຸມສະເຫລີມສະຫລອງ ຢ່າງຄຶກຄື້ນຢູ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໂດຍມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງການນໍາຂັ້ນສູງພັກ-ລັດ, ອະດີດການນໍາພັກ-ລັດ ແລະ ຕາງໜ້າຊາວນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ແລະ ມີຜູ້ຊົມທີ່ຕິດຕາມຢູ່ທາງບ້ານເປັນຈຳນວນ 1,3 ລ້ານກວ່າຄົນ. ຄປຈ.ສພຊ ຍັງໄດ້ຖືກຮັບເຊີນໃຫ້ປາຖະກະຖາເລົ່າມູນເຊື້ອ ແລະ ຫວນຄືນເຖິງເຫດການປະຫວັດສາດ ໃນການລິເລີ່ມສ້າງລັດຖະທໍາມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍຂອງ ສປປລາວ ພ້ອມທັງໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ໄປພ້ອມໆກັນ ຢູ່ບັນດາກະຊວງ, ອົງການ ຈໍານວນ 10 ຄັ້ງ;
  • ເອົາໃຈໃສ່ຊີ້ນໍາການຄົ້ນຄວ້າຕີຄວາມໝາຍ ແລະ ອະທິບາຍກົດໝາຍ ຕາມການສະເໜີຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເຊິ່ງໃນໄລຍະຜ່ານມາ ໄດ້ຄົ້ນຄວ້າການສະເໜີໃຫ້ຕີຄວາມໝາຍ ຈໍານວນ 3 ມາດຕາ ຂອງກົດໝາຍ 3 ສະບັບ ຄື: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄອບຄົວ;
  • ເອົາໃຈໃສ່ນໍາພາ-ຊີ້ນໍາການ​ລົງໂຄສະນາເຜີຍແຜ່​​ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາໃຕ້ກົດໝາຍ ຢູ່ບັນດາເປົ້າໝາຍ ແລະ ເຂດເລືອກຕັ້ງຕ່າງໆ ໄດ້ຈໍານວນ 8 ແຂວງຄື: ຫລວງພະບາງ, ໄຊຍະບູລີ, ຊຽງຂວາງ, ວຽງຈັນ, ບໍລິຄໍາໄຊ, ຄໍາມ່ວນ, ເຊກອງ ແລະ ໄຊສົມບູນ ລວມຈໍານວນ 338 ຈຸດ, ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ 167 ຄົນ ຍິງ 10.609 ຄົນ.
 1. ດ້ານການຕົກລົງບັນຫາສໍາຄັນພື້ນຖານຂອງປະເທດຊາດ

2.1 ຄປຈ.ສພຊ ໄດ້ປະສານສົມທົບກັບ ຄປຈ.ສພຊ ຊຸດທີ VIII ໃນການກະກຽມ ແລະ ດໍາເນີນກອງປະຊຸມຄັ້ງປະຖົມມະລືກ ຂອງ ສພຊ ຊຸດທີ IX ເພື່ອພິຈາລະນາ, ຮັບຮອງເອົາບັນຫາສໍາຄັນພື້ນຖານຂອງປະເທດຊາດ ໂດຍສະເພາະການເລືອກຕັ້ງ ແລະ ຮັບຮອງເອົາການແຕ່ງຕັ້ງບຸກຄະລາກອນໃນຕໍາແໜ່ງສໍາຄັນຂອງລັດ, ກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງລັດ, ແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ 5 ປີຂອງພາກສ່ວນຕ່າງໆ ຕາມກົດໝາຍກໍານົດ ເຊິ່ງຮັບຮອງອອກເປັນມະຕິກອງປະຊຸມ ສພຊ ທັງໝົດ 21 ສະບັບ;

2.2 ດໍາເນີນກອງປະຊຸມສະໄໝວິສາມັນເທື່ອທີ 1 ຂອງ ສພຊ ຊຸດທີ IX ເພື່ອພິຈາລະນາ, ຮັບຮອງເອົາວາລະແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ ແລະ ການແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດ ຕິດພັນກັບການຮັບຮອງເອົາບັນດາກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໂດຍຮັບຮອງເປັນມະຕິກອງປະຊຸມ ສພຊ ທັງໝົດ 4 ສະບັບ;

2.3 ພາຍຫລັງທີ່ໄດ້ຮັບການເລືອກຕັ້ງຈາກກອງປະຊຸມຄັ້ງປະຖົມມະລືກ ຂອງ ສພຊ ຊຸດທີ IX, ຄປຈ.ສພຊ ຊຸດທີ IX ໄດ້ຮີບຮ້ອນປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານຂອງຕົນ ໂດຍໄດ້ດໍາເນີນກອງປະຊຸມຄັ້ງປະຖົມມະລືກ ຂອງ ຄປຈ.ສພຊ ແລະ ໄດ້ມີກົນໄກດໍາເນີນກອງປະຊຸມປະຈໍາເດືອນ ຕາມກົດໝາຍກໍານົດ ນັບແຕ່ເດືອນເມສາ ຫາ ເດືອນຕຸລາ 2021 ເຊິ່ງໄດ້ພິຈາລະນາບັນຫາສໍາຄັນພື້ນຖານຂອງປະເທດຊາດ ໃນໄລຍະ ສພຊ ບໍ່ໄດ້ດໍາເນີນກອງປະຊຸມ ເຊິ່ງມາຮອດປັດຈຸບັນ ໄດ້ດໍາເນີນກອງປະຊຸມ ຄປຈ.ສພຊ 7 ຄັ້ງ, ສາມາດພິຈາລະນາເນື້ອໃນຕ່າງໆ ຈໍານວນ 138 ເນື້ອໃນ ແລະ ຮັບຮອງອອກເປັນມະຕິ ຄປຈ.ສພຊ ທັງໝົດ 32 ສະບັບ. ໃນນີ້, ວຽກລັດຖະບານ 9 ສະບັບ; ວຽກອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ 1 ສະບັບ; ວຽກສານປະຊາຊົນສູງສຸດ 12 ສະບັບ, ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ 2 ສະບັບ ແລະ ວຽກ ສພຊ 8 ສະບັບ.

ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງ ສພຊ ຊຸດທີ IX ໄດ້ພຽງ 7 ເດືອນ, ແຕ່ ຄປຈ.ສພຊ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ນໍາພາການດໍາເນີນກອງປະຊຸມສະໄໝວິສາມັນເທື່ອທີ 1 ຂອງ ສພຊ ຊຸດທີ IX ໄດ້ຮັບຜົນສໍາເລັດເປັນຢ່າງດີ ເຊິ່ງເປັນການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍມະຕິກອງປະຊຸມຄົບຄະນະສະໄໝວິສາມັນ ຂອງຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ສະໄໝທີ XI ໃຫ້ເປັນກົດໝາຍ, ມະຕິຂອງ ສພຊ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການແກ້ໄຂບັນຫາສໍາຄັນຮີບດ່ວນຂອງປະເທດຊາດ; ບັນດາບັນຫາສໍາຄັນພື້ນຖານຂອງປະເທດຊາດ ທີ່ໄດ້ນຳມາພິຈາລະນາ, ຮັບຮອງໃນກອງປະຊຸມ ຄປຈ.ສພຊ ລ້ວນແຕ່ມີເນື້ອໃນສອດຄ່ອງກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃນປັດຈຸບັນຂອງປະເທດເຮົາ.

 1. ດ້ານການຕິດຕາມກວດກາ

ການເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມກວດກາຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ໃນໄລຍະປີ 2021 ນີ້ ແມ່ນຢູ່ໃນເງື່ອນໄຂສະພາບການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານດັ່ງກ່າວ ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ຄປຈ.ສພຊ ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕິດຕາມກວດກາ ຕາມສະພາບເງື່ອນໄຂໃໝ່ ໄດ້ຮັບຜົນສໍາເລັດຫລາຍດ້ານ ດັ່ງນີ້:

 • ໄດ້ດໍາເນີນກອງປະຊຸມຮ່ວມ ລະຫວ່າງ ຄປຈ.ສພຊ ກັບລັດຖະບານ ເພື່ອປຶກສາຫາລື ແລະ ມີຄວາມເປັນເອກະພາບ ໃນການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ, ຮ່ວມກັນກະກຽມຮ່າງກົດໝາຍ ທີ່ຕິດພັນກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວາລະແຫ່ງຊາດ ແລະ ຮ່າງກົດໝາຍທີ່ຈະນໍາເຂົ້າພິຈາລະນາຢູ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທືື່ອທີ 2 ຂອງ ສພຊ ຊຸດທີ IX. ນອກນັ້ນ, ສອງອົງການ ໄດ້ເຊັນຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມໃນການປະສານງານເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ, ແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ປະສານງານ ເພື່ອຍົກສູງປະສິດທິພາບໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງຕົນ ໃຫ້ນັບມື້ດີຂຶ້ນ;
 • ໄດ້ດໍາເນີນກອງປະຊຸມຮ່ວມ ລະຫວ່າງ ຄປຈ.ສພຊ ກັບສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ແລະ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ ເພື່ອຕິດຕາມຊຸກຍູ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມ ສພຊ ທີ່ຕິດພັນກັບການດໍາເນີນຄະດີຕາມຂະບວນຍຸຕິທໍາ;
 • ໄດ້ດໍາເນີນກອງປະຊຸມຮ່ວມ ລະຫວ່າງ ຄປຈ.ສພຊ ກັບອົງການກວດກາແຫ່ງລັດ ແລະ ອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ ເພື່ອຕິດຕາມຊຸກຍູ້ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານກວດສອບ-ກວດກາ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ທັນເວລາກວ່າເກົ່າ;
 • ໄດ້ດໍາເນີນກອງປະຊຸມຮ່ວມ ລະຫວ່າງ ຄປຈ.ສພຊ ກັບສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ, ສະຫະພັນນັກຮົບເກົ່າລາວ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນຂັ້ນສູນກາງ ເພື່ອປຶກສາຫາລືການຕິດຕາມກວດກາ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ສພຊ ແລະ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ລວມທັງການປະຕິບັດບັນດາມະຕິຂອງ ຄປຈ.ສພຊ ວ່າດ້ວຍການປະສານງານຂອງສອງພາກສ່ວນ;
 • ໄດ້ຊີ້ນໍາການສ້າງແຜນການຕິດຕາມກວດກາ ຂອງ ຄປຈ.ສພຊ ໄປຄຽງຄູ່ກັບການຕິດຕາມກວດກາ ຜ່ານກອງປະຊຸມຄົບຄະນະ ປະຈໍາປີ 2021 ຂອງບັນດາກໍາມາທິການສະພາແຫ່ງຊາດ ເປັນຕົ້ນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລັດຖະທໍາມະນູນ, ກົດໝາຍ; ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ, ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ປະຈໍາປີ 2021; ບັນຫາແຮງງານ; ການປະຕິບັດຄ່າຊົດເຊີຍຜົນກະທົບຂອງໂຄງການພັດທະນາຕ່າງໆ; ການແກ້ໄຂບັນຫາສາຍດ່ວນກອງປະຊຸມ ສພຊ ໂດຍມອບໝາຍໃຫ້ກະຊວງ, ຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງຮີບຮ້ອນແກ້ໄຂ.

ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານດັ່ງກ່າວ ໄດ້ມີຜົນສໍາເລັດຈໍານວນໜຶ່ງເຊັ່ນ: ໄດ້ມີການຕິດຕາມກວດກາ ຜົນກະທົບຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຢູ່ສະຖານທີ່ກັກກັນຕ່າງໆ ພາຍໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ; ຊຸກຍູ້ວຽກງານຂອງສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IX; ຕິດຕາມກວດກາຜົນກະທົບຈາກໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າໂມ້ 2 ແລະ ອື່ນໆ; ໄດ້ຊີ້ນໍາວຽກງານຕິດຕາມກວດກາຈໍານວນໜຶ່ງ ຜ່ານລະບົບກອງປະຊຸມທາງໄກ ເປັນຕົ້ນ ການລາຍງານສະພາບການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19, ມາດຕະການສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານພະຍາດດັ່ງກ່າວ ຂອງສະພາປະຊົນຂັ້ນແຂວງໃນທົ່ວປະເທດ. ນອກນັ້ນ, ສພຊ ຍັງໄດ້ສ້າງຕັ້ງຄະນະສະເພາະກິດ ເພື່ອຮັບຜິດຊອບປະສານງານກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ, ສະກັດກັ້ນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຢູ່ ສພຊ ແລະ ລະດົມການຊ່ວຍເຫລືອຈາກພາກສ່ວນຕ່າງໆ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພື່ອຊ່ວຍບັນດາແຂວງ ທີ່ມີການແຜ່ລະບາດຢ່າງໜັກໜ່ວງ;

 • ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຊີ້ນໍາການຄົ້ນຄວ້າແກ້ໄຂຄໍາສະເໜີ, ຄໍາຮ້ອງຂໍຄວາມເປັນທໍາຂອງພົນລະເມືອງ ຕາມພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງຕົນ ເຊິ່ງໃນໄລຍະຜ່ານມາ ສພຊ ໄດ້ຮັບຄໍາຮ້ອງຂໍຄວາມເປັນທໍາຂອງປະຊາຊົນ ທັງໝົດ 655 ສະບັບ, ໃນນີ້, ຄ້າງມາແຕ່ ສພຊ ຊຸດທີ VIII ທັງໝົດ 433 ສະບັບ ແລະ ໃນ 10 ເດືອນຂອງປີ 2021 ມີຈໍານວນ 222 ເລື່ອງ, ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ 190 ເລື່ອງ ເທົ່າກັບ 29% ຂອງຄໍາຮ້ອງທັງໝົດ; ຕ້ອນຮັບ ແລະ ໃຫ້ຄໍາປຶກສາແກ່ປະຊາຊົນ 434 ຄັ້ງ; ເອົາໃຈໃສ່ຊີ້ນໍາການລົງເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມກວດກາການແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງຂໍຄວາມເປັນທໍາຂອງປະຊາຊົນ ກ່ຽວກັບຂໍ້ຂັດແຍ່ງກໍາມະສິດທີ່ດິນ ຢູ່ 4 ແຂວງຄື: ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ຫລວງພະບາງ, ຫົວພັນ ແລະ ວຽງຈັນ.

ນອກນັ້ນ, ບັນດາກໍາມາທິການ ສພຊ 5 ພາກສ່ວນ ຄື: ກໍາມາທິການເສດຖະກິດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ກຳມາທິການແຜນການ ການເງິນ ແລະ ການກວດສອບ, ກໍາມາທິການບັນດາເຜົ່າ, ກໍາມາທິການຍຸຕິທໍາ ແລະ ກຳມາທິການກົດໝາຍ ໄດ້ສໍາເລັດການດໍາເນີນກອງປະຊຸມຄົບຄະນະ ປະຈໍາປີ 2021 ເພື່ອສະຫລຸບຕີລາຄາການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແລະ ກໍານົດແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານໃນຕໍ່ໜ້າ.

 1. ດ້ານການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ສະພາແຫ່ງຊາດ
 • ຄປຈ.ສພຊ ໄດ້ອອກນິຕິກໍາຕ່າງໆ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງຕົນ ເປັນຕົ້ນ: ມະຕິວ່າດ້ວຍການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ຄປຈ.ສພຊ, ການແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບການນໍາພາ-ຊີ້ນໍາວຽກງານແຕ່ລະຂົງເຂດ ແລະ ການລົງລາຍເຊັນ; ອອກບັນດານິຕິກໍາການເຄື່ອນໄຫວຂອງບັນດາກໍາມາທິການ, ຄະນະເລຂາທິການສະພາແຫ່ງຊາດ, ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້ານິຕິກໍາສະພາແຫ່ງຊາດ, ຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງ. ເອົາໃຈໃສ່ຊີ້ນໍາການສ້າງຕັ້ງກົງຈັກຂອງຕົນເຊັ່ນ: ການແຕ່ງຕັ້ງປະທານ, ຮອງປະທານຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງ, ສັບຊ້ອນສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂົ້າໃນບັນດາກໍາມາທິການ, ການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບຄົ້ນຄວ້າປັບປຸງ ກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ, ບຸກຄະລາກອນ ແລະ ໄດ້ປຶກສາຫາລືກັບກະຊວງພາຍໃນຫລາຍຄັ້ງ; ການປະກອບສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂົ້າໃນຄະນະມິດຕະພາບລັດຖະສະພາສາກົນ ແລະ ຄະນະອົງການລັດຖະສະພາພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນຈຳນວນໜຶ່ງ, ຊຸກຍູ້ການອອກນິຕິກໍາການເຄື່ອນໄຫວຂອງກົງຈັກເສນາທິການ ລວມທັງການກໍານົດຕໍາແໜ່ງງານໃຫ້ກະທັດຮັດ, ສອດຄ່ອງກັບຈຸດພິເສດຂອງ ສພຊ;
 • ຄປຈ.ສພຊ ຊີ້ນໍາການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບ ເພື່ອຍົກສູງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ, ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ແລະ ເສນາທິການ ໃນການຈັດເຝິກອົບຮົມສໍາມະນາຕ່າງໆ ໄດ້ທັງໝົດ 7 ຫົວຂໍ້, ໃນນີ້, ເຝິກອົບຮົມສໍາມະນາໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ, ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ 3 ຫົວຂໍ້, ເຝິກອົບຮົມສໍາມະນາໃຫ້ເສນາທິການ ທັງຢູ່ສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ 4 ຫົວຂໍ້ ເທົ່າກັບ 45% ຂອງແຜນການກໍານົດ;
 • ຄປຈ.ສພຊ ເອົາໃຈໃສ່ຊີ້ນໍາຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການປຸກສ້າງຫໍສະພາແຫ່ງຊາດຫລັງໃໝ່ ຢ່າງເປັນລະບົບຕໍ່ເນື່ອງ ເຊິ່ງມາຮອດກາງປີ 2021 ໄດ້ສໍາເລັດການປຸກສ້າງ ແລະ ໄດ້ຈັດຕັ້ງພິທີມອບ-ຮັບຫໍສະພາແຫ່ງຊາດຫລັງໃໝ່ຢ່າງເປັນທາງການ ໃນວັນທີ 10 ສິງຫາຜ່ານມາ ໂດຍມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງການນໍາຂັ້ນສູງຂອງລາວ ແລະ ຫວຽດນາມ; ໄດ້ຊີ້ນໍາການຕິດຕາມ, ເກັບກໍາສັງລວມການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂອງສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ເພື່ອສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາໂຄງການໃຫ້ສໍາເລັດຕາມແຜນການທີ່ວາງໄວ້ ຫລື ຕາມຄວາມສາມາດສະໜອງດ້ານງົບປະມານຂອງລັດຖະບານ. ນອກນັ້ນ, ຍັງໄດ້ຊີ້ນໍາການຈັດແບ່ງງົບປະມານ ປະຈໍາປີ 2021 ໃຫ້ແກ່ຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງ ແລະ ສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ຕາມລະບຽບການເງິນກໍານົດໄວ້;
 • ຄປຈ.ສພຊ ໄດ້ຊີ້ນໍາບັນດາກໍາມາທິການ ໃນການປັບປຸງລະບອບແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ ກໍຄືການປະສານງານເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ໂດຍມີການຈັດກອງປະຊຸມທາງໄກ ກັບຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງ, ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຮັບຟັງການລາຍງານ, ແລກປ່ຽນ, ປຶກສາຫາລືວຽກງານສໍາຄັນຈໍານວນໜຶ່ງເຊັ່ນ: ການປັບປຸງກົນໄກແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກພາຍໃນ ສພຊ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ, ການກະກຽມເນື້ອໃນ ເພື່ອປະກອບຄໍາເຫັນຕໍ່ວາລະແຫ່ງຊາດ, ການແກ້ໄຂບັນຫາການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ລວມທັງມາດຕະການສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານພະຍາດດັ່ງກ່າວ.
 • ຄປຈ.ສພຊ ໄດ້ລາຍງານຂໍການຊີ້ນຳຈາກກົມການເມືອງສູນກາງພັກ ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ຕໍ່ບັນດາສະມາຊິິກສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ເຊິ່ງກົມການເມືອງສູນກາງພັກ ໄດ້ຕົກລົງໃຫ້ປະຕິບັດເປັນເອກກະພາບໃນທົ່ວປະເທດ ຕາມດຳລັດຂອງລັດຖະບານ ສະບັບເລກທີ 203/ລບ, ລົງວັນທີ 4/7/2017 ວ່າດ້ວຍຕຳແໜ່ງບໍລິຫານຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ເຊິ່ງສອດຄ່ອງກັບສະພາບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນຂອງປະເທດໃນປັດຈຸບັນ.
 1. ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງ

ຄປຈ.ສພຊ ໄດ້ມີການລົງປະກາດການສ້າງຕັ້ງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການແຕ່ງຕັ້ງປະທານ, ຮອງປະທານຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງ ເຊິ່ງມາຮອດປັດຈຸບັນ ໄດ້ສຳເລັດການປະກາດ ຢູ່ 9 ເຂດເລືອກຕັ້ງ, ຍັງ 9 ເຂດເລືອກຕັ້ງຈະສືບຕໍ່ລົງປະກາດໃນຕໍ່ຫນ້າ; ຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງ ໄດ້ສົມທົບກັບສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ໃນການລົງເຜີຍແຜ່ຜົນສໍາເລັດກອງປະຊຸມຄັ້ງປະຖົມມະລືກ ແລະ ກອງປະຊຸມສະໄໝວິສາມັນເທື່ອທີ 1 ຂອງ ​ສພຊ ຊຸດທີ IX ຕິດພັນກັບຜົນສໍາເລັດກອງປະຊຸມຂອງສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ສໍາເລັດຈໍານວນ 17 ເຂດເລືອກຕັ້ງ (ຍັງເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 1 ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ) ກວມເອົາ 782 ຈຸດ, ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ 71.580 ຄົນ ຍິງ 28.743 ຄົນ; ໄດ້ລະດົມທຶນຈາກພາກສ່ວນຕ່າງໆ ເພື່ອຊ່ວຍປະຊາຊົນ ເປັນເງິນ ແລະ ວັດຖຸ ລວມມູນຄ່າທັງໝົດ 1.212.621.000 ກີບ (ໜຶ່ງຕື້ສອງຮ້ອຍສິບສອງລ້ານຫົກແສນຊາວເອັດພັນກີບ). ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ໄດ້ປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານຂອງຕົນຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນສໍາເລັດດີສົມຄວນ ເປັນຕົ້ນ: ໄດ້ຄົ້ນຄວ້າສັບຊ້ອນສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂົ້າໃນກໍາມະທິການຕ່າງໆ; ແບ່ງງານແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບ; ຄົ້ນຄວ້າການປັບປຸງ ໜ່ວຍງານຊ່ວຍວຽກຢູ່ເຂດເລືອກຕັ້ງຕາມຄວາມເໝາະສົມ; ຊີ້ນໍາການເລືອກຕັ້ງແທນສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງຫລວງພະບາງ ແລະ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ; ຄົ້ນຄວ້າການຍົກຍ້າຍບ່ອນປະຈໍາການຂອງສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງຜົ້ງສາລີ ແລະ ອື່ນໆ.

 1. 6. ດ້ານການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕ່າງປະເທດ

ຄປຈ.ສພຊ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ນໍາພາ-ຊີ້ນໍາການຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງການຕ່າງປະເທດ ສັນຕິພາບ, ເອກະລາດ, ມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມື ເພື່ອການພັດທະນາຂອງພັກ ມາເປັນແຜນການເຄື່ອນໄຫວການຕ່າງປະເທດຂອງ ສພຊ ຜ່ານຮູບການຕ່າງໆ ຕາມພາລະບົດບາດຂອງຕົນ ເຊິ່ງໃນໄລຍະເກືອບ 1 ປີຜ່ານມາ ໄດ້ມີການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານການຕ່າງປະເທດ ທັງໝົດ 60 ຄັ້ງ ໃນນີ້, ໄດ້ມີການພົບປະແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ແລະ ເຮັດວຽກກັບບັນດາປະເທດເພື່ອນມິດຍຸດທະສາດ 13 ຄັ້ງ, ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຂອງພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນລະດັບຕ່າງໆ ດ້ວຍຮູບແບບກອງປະຊຸມປົກກະຕິ ແລະ ກອງປະຊຸມທາງໄກ 30 ຄັ້ງ; ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບ, ການເຂົ້າຢ້ຽມຂໍ່ານັບ ແລະ ເຂົ້າອວຍພອນຂອງບັນດາຄະນະຜູ້ແທນຈາກຕ່າງປະເທດ ລວມທັງທຸຕານຸທູດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນປະຈຳຢູ່ລາວ ຈໍານວນ 17 ຄັ້ງ.

ຄປຈ.ສພຊ ຍັງໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະມິດຕະພາບລັດຖະສະພາ ລະຫວ່າງ ສະພາແຫ່ງຊາດລາວ ກັບຕ່າງປະເທດ ຈຳນວນ 22 ຄະນະ; ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະອົງການລັດຖະສະພາພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ຈຳນວນ 3 ອົງການຄື: ຄະນະສະມັດຊາລັດຖະສະພາ ລະຫວ່າງອາຊຽນ (AIPA); ຄະນະສະຫະພັນລັດຖະສະພາສາກົນ (IPU) ແລະ ຄະນະສະມັດຊາລັດຖະສະພາບັນດາປະເທດ ທີ່ໃຊ້ພາສາຝຣັ່ງ (APF).

. ສາເຫດພາໃຫ້ມີຜົນສໍາເລັດ

 1. ຍ້ອນໄດ້ຮັບການຊີ້ນໍາຢ່າງໃກ້ຊິດຈາກກົມການເມືອງ ແລະ ຄະນະເລຂາທິການສູນກາງພັກ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ໃນການປະຕິບັດພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງ ສພຊ ຕາມທີ່ກໍານົດໃນລັດຖະທໍາມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍ;
 2. ຄປຈ.ສພຊ ເອົາໃຈໃສ່ຊີ້ນໍາ-ນໍາພາ, ຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມກວດກາ, ສະຫລຸບ, ປະເມີນຜົນຕໍ່ການເຄື່ອນໄຫວກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງ ສພຊ ຕາມສິດ, ໜ້າທີ່ຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນ ເຊິ່ງໄດ້ກໍານົດໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ບັນດາມະຕິຂອງ ຄປຈ.ສພຊ;
 3. ຄະນະນຳຂອງບັນດາກຳມາທິການ ແລະ ຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໄດ້ຍົກສູງຄວາມຮັບຜິດຊອບດ້ານການເມືອງຂອງຕົນ ໃນການຄົ້ນຄວ້າເຊື່ອມຊຶມແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ກົດໝາຍ, ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ຄປຈ.ສພຊ, ນິຕິກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢ່າງກວ້າງຂວາງ ແລະ ທົ່ວເຖິງພໍສົມຄວນ;
 4. ກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງ ສພຊ ກໍຄືເສນາທິການ ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ, ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ທີ່ເປັນເສນາທິການ ສ່ວນຫລາຍມີຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ໜ້າທີ່ວຽກງານທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍ;
 5. ລະບອບແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ ໄດ້ຮັບການປັບປຸງດີຂຶ້ນ ໂດຍສະເພາະມີກົນໄກປະຊຸມຂອງ ຄປຈ.ສພຊ, ມີກົນໄກການປະສານງານ ຢູ່ພາຍໃນ ສພຊ, ລະຫວ່າງ ສພຊ ກັບອົງການລັດ ເຊິ່ງໄດ້ມີນິຕິກໍາເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ການເຄື່ອນໄຫວ;
 6. ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຊ່ວຍເຫລືອຈາກອົງການຈັດຕັ້ງພັກ-ລັດ ແລະ ສັງຄົມ ກໍຄືເພື່ອນມິດສາກົນ.

. ດ້ານຄົງຄ້າງ

 1. ການຜັນຂະຫຍາຍແຜນວຽກຈຸດສຸມຂອງ ຄປຈ.ສພຊ ເຂົ້າເປັນແຜນການເຄື່ອນໄຫວຂອງບັນດາກໍາມາທິການ, ຄະນະເລຂາທິການສະພາແຫ່ງຊາດ, ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້ານິຕິກຳສະພາແຫ່ງຊາດໃນແຕ່ລະໄລຍະ ບາງດ້ານມີຄວາມຊັກຊ້າ, ການປະສານສົມທົບກັບກະຊວງກ່ຽວຂ້ອງຂອງລັດຖະບານ ໃນການຄົົ້ນຄວ້າແຕ່ລະບັນຫາ ກ່ອນສະຫລຸບລາຍງານຕໍ່ກອງປະຊຸມ ຄປຈ.ສພຊ ຍັງບໍ່ຮັດກຸມ, ບາງເອກະສານຍັງໄດ້ປັບປຸງໄປມາຫລາຍຄັ້ງ;
 2. ການຄົ້ນຄວ້າປັບປຸງນິຕິກຳ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງບັນດາກຳມາທິການ, ຄະນະເລຂາທິການສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້ານິຕິກຳສະພາແຫ່ງຊາດ ໂດຍສະເພາະການປັບປຸງກົງຈັກເສນາທິການຊ່ວຍວຽກ ແລະ ບຸກຄະລາກອນ ລວມທັງການກຳນົດຕຳແໜ່ງງານ ຕາມການຄຸ້ມຄອງ ຍັງມີຄວາມຊັກຊ້າ; ກົງຈັກເສນາທິການຂອງ ສພຊ ຈຳນວນໜຶ່ງ ບໍ່ທັນຄົບຖ້ວນ;
 3. ການເຄື່ອນໄຫວບາງດ້ານບໍ່ສາມາດປະຕິບັດຕາມແຜນການ ຍ້ອນສະພາບການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຢູ່ໃນປະເທດເຮົາ;
 4. ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ຕໍ່ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ, ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ທຽບໃສ່ ສພຊ ຊຸດທີ VIII ແມ່ນບໍ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້,ໂດຍອີງໃສ່ການຕົກລົງຂອງກົມການເມືອງສູນກາງພັກ ຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຢ່າງເປັນເອກະພາບໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ຕາມດໍາລັດຂອງລັດຖະບານ ສະບັບເລກທີ 203/ລບ, ລົງວັນທີ 4/7/2017.

. ສາເຫດພາໃຫ້ມີຂໍ້ຄົງຄ້າງ

 1. ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງ ສພຊ ໃນປີ 2021 ຍັງເປັນໄລຍະເລີ່ມຕົ້ນວຽກງານຂອງ ສພຊ ເຊິ່ງສໍາລັບພະນັກງານ-ລັດຖະກອນຈໍານວນໜຶ່ງ ຍັງເປັນວຽກໃໝ່, ຕ້ອງການເວລາເພື່ອເຂົ້າໃຈ, ຮຽນຮູ້ວຽກງານຂອງ ສພຊ;
 2. ຍ້ອນລະບອບແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ ຂອງບັນດາກໍາມາທິການ, ຄະນະເລຂາທິການສະພາແຫ່ງຊາດ, ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້ານິຕິກໍາສະພາແຫ່ງຊາດ, ຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ແລະ ກົງຈັກເສນາທິການ ຍັງບໍ່ທັນຮັດກຸມ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຊີ້ນໍາ-ນໍາພາແຕ່ຫົວທີ ໃນການກະກຽມບັນດານິຕິກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງຕົນ.

ຈ. ບົດຮຽນຖອດຖອນໄດ້

 1. ຄວາມເປັນເອກະພາບ ໃນການຕົກລົງບັນຫາສຳຄັນຂອງຄະນະປະທານ, ຄປຈ.ສພຊ ແມ່ນປັດໄຈທີ່ຂາດບໍ່ໄດ້ ຂອງການນຳພາ-ຊີ້ນຳ ການປະຕິບັດໜ້າທີ່ການເມືອງຂອງຕົນ ຕາມລັດຖະທຳມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍ;
 2. ຄວາມເປັນເຈົ້າການ ໃນການຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ້ບັນດາກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງຕົນ ໃຫ້ເພີ່ມທະວີຄວາມເປັນເຈົ້າການຄົ້ນຄວ້າ, ກໍາແໜ້ນບັນດາເນື້ອໃນຂອງກົດໝາຍ, ບັນດານິຕິກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງ ສພຊ ລວມທັງການຜັນຂະຫຍາຍທິດຊີ້ນໍາຂອງ ຄປຈ.ສພຊ ໃຫ້ເປັນແຜນການລະອຽດ ໂດຍມີການສະຫລຸບຖອດຖອນບົດຮຽນຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານມີຜົນສໍາເລັດຕາມແຜນການ;
 3. ການປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງໃຫ້ເປັນລະບົບຄົບຊຸດ ໃນລະບົບຂອງ ສພຊ ລວມທັງຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນ, ການສັບຊ້ອນພະນັກງານເຂົ້າໃສ່ແຕ່ລະຕໍາແໜ່ງງານ ຖືກຕ້ອງຕາມວິຊາສະເພາະ ແລະ ຄວາມຊໍານານ ສາມາດຮັບປະກັນໄດ້ປະສິດທິພາບ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງວຽກງານໃຫ້ນັບມື້ນັບສູງຂຶ້ນ;
 4. ການປະສານງານຢ່າງກົມກຽວ ລ່ອງຊ່ອງ ລະຫວ່າງບັນດາກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງ ສພຊ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈະເຮັດໃຫ້ການປະຕິບັດໜ້າທີ່ການເມືອງຂອງ ສພຊ ມີປະສິດທິຜົນຍິ່ງໆຂຶ້ນ ທັງຢູ່ໃນຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ.

ພາກທີ II: ທິດທາງແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ປະຈໍາປີ 2022

 1. 1. ຈຸດປະສົ

1.1 ເພື່ອສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ XI ຂອງພັກ, ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IX, ແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ 5 ປີ ຂອງ ສພຊ ຊຸດທີ IX ອອກເປັນອັນລະອຽດ ໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ປະຈໍາປີ 2022 ໃຫ້ບັນລຸຕາມຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້;

1.2 ເພື່ອສືບຕໍ່ຍົກສູງຄຸນນະພາບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງ ສພຊ ໃນການປະຕິບັດພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ;

1.3 ເພື່ອປະກອບສ່ວນຍົກສູງປະສິດທິພາບ ໃນການຄຸ້ມຄອງລັດ, ຄຸ້ມຄອງສັງຄົມດ້ວຍກົດໝາຍ ໃຫ້ກາຍເປັນຮູບປະທໍາເທື່ອລະກ້າວ.

 1. 2. ຄາດໝາຍສູ້ຊົນ

2.1  ຮັບປະກັນການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍແຜນການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງກົດໝາຍຂອງ ສພຊ ຊຸດທີ IX ປະຈໍາປີ 2022 ໃຫ້ບັນລຸຕາມແຜນການ;

2.2 ຮັບປະກັນໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າທີ່ ມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບແນວທາງນະໂຍບາຍ, ລັດຖະທໍາມະນູນ, ກົດໝາຍ, ຖືສຳຄັນການຜັນຂະຫຍາຍມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ XI ຂອງພັກ, ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IX ໃຫ້ເປັນຮູບປະທໍາ, ນໍາຜົນປະໂຫຍດຕົວຈິງມາໃຫ້ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ໃຫ້ນັບມື້ນັບຫລາຍ;

2.3 ຍົກສູງຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງກົງຈັກ ສພຊ, ກົງຈັກຂອງ ຄປຈ.ສພຊ, ຂອງຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງ ໃນການປະຕິບັດສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ດ້ານການຕິດຕາມກວດກາ ຂອງ ສພຊ ໃຫ້ບັນລຸຕາມແຜນການທີ່ວາງໄວ້;

2.4 ເອົາໃຈໃສ່ຍົກສູງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ, ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ແລະ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ໃຫ້ເປັນລະບົບປົກກະຕິ ແລະ ຄົບຊຸດ;

2.5 ເພີ່ມທະວີການພົວພັນຮ່ວມມື  ແລະ ປະສານງານຢ່າງກົມກຽວ ລະຫວ່າງ ສພຊ ກັບບັນດາອົງການຂອງລັດ;

2.6 ຮັບປະກັນໃຫ້ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານການຕ່າງປະເທດ ຂອງ ສພຊ ສອດຄ່ອງກັບແນວທາງການຕ່າງປະເທດຂອງພັກ, ປະກອບສ່ວນຍົກສູງບົດບາດຂອງ ສພຊ ໃນເວທີພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.

ເພື່ອຮັບປະກັນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕ່າງໆ ຂອງ ສພຊ ປະຈໍາປີ 2022 ໃຫ້ບັນລຸຜົນສໍາເລັດຕາມຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້, ສພຊ ຈະສຸມໃສ່ປະຕິບັດວຽກງານຕົ້ນຕໍ ດັ່ງນີ້:

 1. ດ້ານນິຕິບັນຍັດ
 • ລາຍງານຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ XI ຂອງພັກ ໂດຍເນັ້ນໃສ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພາລະບົດບາດດ້ານນິຕິບັນຍັດ ຂອງ ສພຊ;
 • ຊີ້ນໍາກໍາມາທິການກົດໝາຍ ແລະ ບັນດາກໍາມາທິການ ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຂອງລັດຖະບານ ຄົ້ນຄວ້າຈັດວາງບັນດາຮ່າງກົດໝາຍ ທີ່ກໍານົດຢູ່ໃນແຜນການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງກົດໝາຍ ປະຈໍາປີ 2022 ເຊິ່ງມີຈໍານວນທັງໝົດ 30 ສະບັບ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃນການຄຸ້ມຄອງລັດ,​ ຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມດ້ວຍກົດໝາຍ. ໃນນີ້, ກົດໝາຍສ້າງໃໝ່ 12 ສະບັບ ແລະ ກົດໝາຍປັບປຸງ 18 ສະບັບ;
 • ຄົ້ນຄວ້າ, ພິຈາລະນາ ຮັບຮອງຮ່າງລັດຖະບັນຍັດ, ການຕີຄວາມໝາຍ ຫລື ອະທິບາຍກົດໝາຍ ແລະ ວຽກງານອື່ນໆ ຕາມການສະເໜີຂອງລັດຖະບານ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ;
 • ຄົ້ນຄວ້າ, ພິຈາລະນາການໃຫ້ສັດຕະຍາບັນແກ່ສົນທິສັນຍາ ແລະ ສັນຍາສາກົນ ທີ່ ສປປລາວ ເປັນພາຄີ ຕາມການສະເໜີຂອງລັດຖະບານ;
 • ເອົາໃຈໃສ່ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຈັດຕັ້ງໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາໃຕ້ກົດໝາຍ ໃຫ້ໄດ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງ, ສອດຄ່ອງກັບແຕ່ລະເປົ້າໝາຍ ແລະ ຕາມເງື່ອນໄຂຕົວຈິງແບບໃໝ່.
 1. ດ້ານການຕົກລົງບັນຫາສໍາຄັນພື້ນຖານຂອງປະເທດຊາດ

ໃນການຕົກລົງບັນຫາສໍາຄັນພື້ນຖານຂອງຊາດ ປີ 2022 ສພຊ ຈະໄດ້ຄົ້ນຄວ້າ, ພິຈາລະນາ ຮັບຮອງເອົາເນື້ອໃນຕ່າງໆ ຜ່ານກົນໄກການດໍາເນີນກອງປະຊຸມ ສພຊ ຈຳນວນ 2 ຄັ້ງ ແລະ ກອງປະຊຸມ ຄປຈ.ສພຊ ດັ່ງນີ້:

        2.1 ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 3 ຂອງ ສພຊ ຊຸດທີ IX ມີເນື້ອໃນຕົ້ນຕໍ ດັ່ງນີ້:

 • ບົດລາຍງານຂອງລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2022 ແລະ ແຜນການ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2022;
 • ບົດລາຍງານຂອງລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2022 ແລະ ແຜນການ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2022;
 • ບົດລາຍງານຂອງລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນເງິນຕາ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2022 ແລະ ແຜນການ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2022;
 • ບົດລາຍງານຂອງອົງການກວດກາແຫ່ງລັດ ກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2022 ແລະ ແຜນການ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2022;
 • ບົດລາຍງານຂອງອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ ກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2022 ແລະ ແຜນການ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2022;
 • ບົດລາຍງານຂອງສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2022 ແລະ ແຜນການ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2022;
 • ບົດລາຍງານຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ ກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2022 ແລະ ແຜນການ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2022;
 • ບົດລາຍງານຂອງ ຄປຈ.ສພຊ ກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ໃນໄລຍະແຕ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2 ຫາກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 3 ຂອງ ສພຊ ຊຸດທີ IX;
 • ຄົ້ນຄວ້າບັນຫາພົ້ນເດັ່ນຂອງສັງຄົມ ເພື່ອກໍານົດຄໍາຊັກຖາມຂອງ ສພຊ ໃຫ້ລັດຖະບານ, ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ, ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຊີ້ແຈງ, ກໍານົດວິທີ, ມາດຕະການແກ້ໄຂ ຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 3 ຂອງ ສພຊ ຊຸດທີ IX.

2.2 ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 4 ຂອງ ສພຊ ຊຸດທີ IX ມີເນື້ອໃນຕົ້ນຕໍ ດັ່ງນີ້:

 • ບົດລາຍງານຂອງລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ປະຈໍາປີ 2022 ແລະ ແຜນການປະຈໍາປີ 2023;
 • ບົດລາຍງານຂອງລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານ ປະຈໍາປີ 2022 ແລະ ແຜນການ ປະຈໍາປີ 2023;
 • ບົດລາຍງານຂອງລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນເງິນຕາ ປະຈໍາປີ 2022 ແລະ ແຜນການປະຈໍາປີ 2023;
 • ບົດລາຍງານຂອງລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວາລະແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ;
 • ບົດລາຍງານຂອງລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວາລະແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດ;
 • ບົດລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ປະຈໍາປີ 2022 ແລະ ແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ປະຈໍາປີ 2023 ຂອງສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ແລະ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ;
 • ບົດລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ປະຈໍາປີ 2022 ແລະ ແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ປະຈໍາປີ 2023 ອົງການກວດກາແຫ່ງລັດ; ບົດລາຍງານຜົນການກວດກາ ຕາມຜົນການກວດສອບ ປີ 2020;
 • ບົດລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ປະຈໍາປີ 2022 ແລະ ແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ປະຈໍາປີ 2023 ຂອງອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ; ບົດລາຍງານຜົນການກວດສອບບົດສະຫລຸບຂາດຕົວ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ປະຈໍາປີ 2021;
 • ບົດລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ປະຈໍາປີ 2022 ແລະ ແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ປະຈໍາປີ 2023;
 • ບົດປະກອບຄໍາເຫັນຂອງສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນຂັ້ນສູນກາງ ຕໍ່ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງ ສພຊ;
 • ຈັດຕັ້ງການປະເມີນຜົນດ້ວຍການໃຫ້ຄະແນນ ຕໍ່ບຸກຄະລາກອນທີ່ ສພຊ ເລືອກຕັ້ງ ແລະ ຮັບຮອງເອົາການແຕ່ງຕັ້ງ ຢູ່ໃນວາລະການດໍາເນີນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 4 ຂອງ ສພຊ ຊຸດທີ IX;
 • ຈັດຕັ້ງການໃຫ້ຄະແນນຕໍ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງບຸກຄະລາກອນ ທີ່ລາຍງານ, ຊີ້ແຈງ ແລະ ຕອບຄໍາຊັກຖາມ ຢູ່ກອງປະຊຸມ ສພຊ.

            2.3 ກອງປະຊຸມ ຄປຈ.ສພຊ

ຄປຈ.ສພຊ ຈະສືບຕໍ່ປະຕິບັດກົນໄກການດຳເນີນກອງປະຊຸມປະຈໍາເດືອນຂອງຕົນ ເພື່ອພິຈາລະລະນາ ແລະ ຕົກລົງບັນຫາສໍາຄັນພື້ນຖານຂອງຊາດ ຕາມການສະເໜີຂອງລັດຖະບານ, ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ, ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ, ອົງການກວດກາແຫ່ງລັັດ, ອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ລັດຖະບານ, ລັດຖະທໍາມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍ.

 1. ດ້ານການຕິດຕາມກວດກາ

ໃນການຕິດຕາມກວດກາ ຂອງ ສພຊ ປີ 2022 ມີວຽກງານຕົ້ນຕໍ ດັ່ງນີ້:

 • ສືບຕໍ່ກົນໄກການດໍາເນີນກອງປະຊຸມຮ່ວມ ລະຫວ່າງ ຄປຈ.ສພຊ ແລະ ລັດຖະບານ, ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ, ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ, ອົງການກວດກາແຫ່ງລັດ, ອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ, ສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນຂັ້ນສູນກາງ;
 • ຕິດຕາມກວດກາ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມ ສພຊ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ປະຈໍາປີ 2022;
 • ຕິດຕາມກວດກາ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງສານປະຊາຊົນສູງສຸດ, ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ, ອົງການສືບສວນ-ສອບສວນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄໍາຕັດສິນຂອງສານ;
 • ຕິດຕາມກວດກາ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລັດຖະທໍາມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍຂົງເຂດເສດຖະກິດ-ການເງິນ ແລະ ເງິນຕາ, ຂົງເຂດວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມ, ຂົງເຂດອື່ນໆ ຕາມການຕົກລົງຂອງ ຄປຈ.ສພຊ;
 • ຕິດຕາມກວດກາ ໂຄງການລົງທຶນຂະໜາດໃຫຍ່ຈໍານວນໜຶ່ງ ທີ່ເຫັນວ່າມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ສັບສົນ ຫລື ມີຜົນກະທົບຢ່າງຫລວງຫລາຍ ຕໍ່ການດໍາລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ;
 • ຕິດຕາມກວດກາ ຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 2 ວາລະແຫ່ງຊາດ;
 • ຮັບ ແລະ ພິຈາລະນາຄໍາສະເໜີ, ຄໍາຮ້ອງຂໍຄວາມເປັນທໍາຂອງປະຊາຊົນ ຕາມມະຕິຂອງ ຄປຈ.ສພຊ ວ່າດ້ວຍການທົດລອງການຮັບ ແລະ ພິຈາລະນາຄໍາຮ້ອງຂໍຄວາມເປັນທໍາ.
 1. ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ ສພຊ
 • ສືບຕໍ່ຈັດກອງປະຊຸມເຝິກອົບຮົມສຳມະນາການຍົກສູງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ໃນຫົວຂໍ້ຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ການຄົ້ນຄວ້າເນື້ອໃນກົດໝາຍ ທີ່ພົວພັນກັບການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ສພຊ; ການຄົ້ນຄວ້າ, ກະກຽມບົດປະກອບຄວາມຄິດເຫັນ ຢູ່ກອງປະຊຸມ ສພຊ; ທັກສະ ແລະ ບົດຮຽນໃນການສ້າງກົດໝາຍ, ການຕົກລົງບັນຫາສໍາຄັນພື້ນຖານຂອງປະເທດຊາດ ແລະ ການຕິດຕາມກວດກາ ຂອງ ສພຊ;
 • ເຝິກອົບຮົມໃນການຍົກສູງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ເສນາທິການ ກ່ຽວກັບການສ້າງຄໍາຖາມເຈາະຈີ້ມ, ເກັບກໍາ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ແຜນງົບປະມານແຫ່ງຊາດ ແລະ ຂົງເຂດວຽກງານອື່ນ ຕາມການຕົກລົງຂອງ ຄປຈ.ສພຊ;
 • ຄົ້ນຄວ້າສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນິຕິກໍາ ກ່ຽວກັບການປະສານງານ ລະຫວ່າງ ຄປຈ.ສພຊ ກັບລັດຖະບານ, ອົງການຈັດຕັ້ງລັດ ແລະ ການສ້າງ, ປັບປຸງນິຕິກໍາອື່ນໆ ທີ່ມີຄວາມຈໍາເປັນຈໍານວນໜຶ່ງ;
 • ຍົກສູງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນພາຍໃນ ສພຊ ທາງດ້ານວິຊາສະເພາະ ໂດຍຜ່ານກອງປະຊຸມເຝິກອົບຮົມສຳມະນາ ຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຕາມເງື່ອນໄຂຕົວຈິງ;
 • ສືບຕໍ່ຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ້ ແລະ ປະສານສົມທົບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການສ້າງສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການປະຕິບັດສິດ, ໜ້າທີ່ຂອງ ສພຊ; ຖືສຳຄັນການຄຸ້ມຄອງຮັກສາຫໍສະພາແຫ່ງຊາດຫລັງໃໝ່, ການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂອງສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງຢູ່ບາງແຂວງ ຕາມຄວາມສາມາດດ້ານງົບປະມານ ທີ່ລັດຖະບານສະໜອງໃຫ້, ສືບຕໍ່ການປະກອບວັດຖຸອຸປະກອນ, ການຄຸ້ມຄອງວຽກງານບໍລິຫານ-ງົບປະມານ ແລະ ອື່ນໆ ຕາມນະໂຍບາຍຂອງລັດ ແລະ ຕາມກົດໝາຍກໍານົດໄວ້.
 1. ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງ

1) ຊີ້ນໍາຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງ ເອົາໃຈໃສ່ປະສານສົມທົບກັບສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ, ຄະນະພັກ, ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ໃນການສືບຕໍ່ຄົ້ນຄວ້າປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ໃຫ້ແທດເໝາະກັບສະພາບຕົວຈິງຂອງຕົນ, ເກັບກໍາຂໍ້ມູນແຕ່ຫົວທີ ເພື່ອກະກຽມໃຫ້ແກ່ວຽກງານເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງໃນຕໍ່ໜ້າ;

2) ຍົກສູງບົດບາດການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງ ໃນການປະສານສົມທົບກັບສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ເພື່ອປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານຕ່າງໆ ຕາມພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງຕົນ ໃຫ້ກົມກຽວກວ່າເກົ່າ ເປັນຕົ້ນແມ່ນການກະກຽມເນື້ອໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ຊຸດທີ II, ການຕົກລົງບັນຫາສໍາຄັນຂອງທ້ອງຖິ່ນ, ການຕິດຕາມກວດກາ, ການສ້າງນິຕິກໍາການປະສານສົມທົບກັບອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ, ການອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງ ສພຊ ແລະ ວຽກງານອື່ນໆ.

 1. ດ້ານການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕ່າງປະເທດ

ເພື່ອຮັບປະກັນເຮັດໃຫ້ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານການຕ່າງປະເທດຂອງ ສພຊ ບັນລຸຕາມຄາດໝາຍ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບແນວທາງນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດຂອງພັກ-ລັດເຮົາ, ໃນປີ 2022 ສພຊ ຈະສຸມໃສ່ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕົ້ນຕໍ ດັ່ງນີ້:

 • ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ເຊັນບົດບັນທຶກວ່າດ້ວຍການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ສພຊ ລາວ ແລະ ລັດຖະສະພາຕ່າງປະເທດ ໂດຍສະເພາະກັບ ສພຊ ປະເທດເພື່ອມິດຍຸດທະສາດ ເພື່ອຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ ລະຫວ່າງ ສພຊ ລາວ ກັບປະເທດດັ່ງກ່າວ ແລະ ເປີດກວ້າງການພົວພັນຮ່ວມມືກັບປະເທດເພື່ອນມິດໃນໂລກ ບົນພື້ນຖານແນວທາງການຕ່າງປະເທດຂອງພັກ-ລັດເຮົາ;
 • ຂຶ້ນແຜນການເຄື່ອນໄຫວຢ້ຽມຢາມສັນຖະວະໄມຕີຢ່າງເປັນທາງການ ຢູ່ບັນດາປະເທດອ້ອມຂ້າງຈໍານວນໜຶ່ງ  ແລະ ສືບຕໍ່ການພົວພັນຮ່ວມມື ດ້ວຍຮູບແບບກອງປະຊຸມທາງໄກ ໃນເງື່ອນໄຂທີ່ຍັງມີການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19;
 • ຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບການເຂົ້າຮ່ວມການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ປະຕິບັດພັນທະຂອງ ສພຊ ລາວ ຕໍ່ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງລັດຖະສະພາພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ທີ່ ສພຊ ລາວ ເປັນພາຄີ ເປັນຕົ້ນ: AIPA ຄັ້ງທີ 43, IPU ຄັ້ງທີ 144 ແລະ 145, APA, APF, APPF ແລະ ອື່ນໆ; ຄົ້ນຄວ້າສ້າງແຜນການເຄື່ອນໄຫວໃນໂອກາດສະເຫລີມສະຫລອງປີສາມັກຄີມິດຕະພາບລາວ-ຫວຽດນາມ;
 • ຂຶ້ນແຜນການຕ້ອນຮັບຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງສະພາແຫ່ງຊາດ ບັນດາປະເທດຈໍານວນໜຶ່ງ ທີ່ມີຈຸດປະສົງມາເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ຢ້ຽມຢາມ ສປປລາວ; ຕ້ອນຮັບການເຂົ້າຢ້ຽມຂໍ່ານັບຂອງທຸຕານຸທູດ ປະຈໍາຢູ່ ສປປລາວ, ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ແຂກຕ່າງປະເທດ ຕາມການສະເໜີ.

ພາກທີ III: ມາດຕະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ເພື່ອຮັບປະກັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ປະຈໍາປີ 2022 ໄດ້ຮັບຜົນສໍາເລັດເປັນຢ່າງດີ, ສພຊ ກໍານົດມາດຕະການຕົ້ນຕໍ ດັ່ງນີ້:

 • ກໍາມາທິການກົດໝາຍ ເປັນເຈົ້າການສົມທົບກັບບັນດາກໍາມາທິການ, ກະຊວງ, ອົງການແຕ່ຫົວທີ ໃນການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງກົດໝາຍ ຕາມແຜນການປີ 2022 ວາງໄວ້;
 • ຍົກສູງຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຄົ້ນຄວ້າ, ວິເຄາະວິໄຈ, ເກັບກໍາຂໍ້ມູນໃຫ້ລະອຽດເລິກເຊິ່ງ ໃນການຕົກລົງບັນຫາສໍາຄັນພື້ນຖານຂອງປະເທດຊາດ, ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ຄປຈ.ສພຊ ແລະ ກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງ ສພຊ; ເອົາໃຈໃສ່ປະສານສົມທົບກັບລັດຖະບານ, ອົງການກວດກາແຫ່ງລັດ, ອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ, ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ, ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອປຶກສາຫາລືສ້າງຄວາມເອກະພາບດ້ານເນື້ອໃນຕ່າງໆ ກ່ອນຈະນຳເຂົ້າພິຈາລະນາ ຢູ່ກອງປະຊຸມ ສພຊ, ກອງປະຊຸມ ຄປຈ.ສພຊ; ຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງ ເປັນເຈົ້າການເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ແລະ ສະໜອງໃຫ້ກົງຈັກຂອງ ສພຊ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການຄົ້ນຄວ້າ, ພິຈາລະນາຕົກລົງບັນຫາໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ທັນການ;
 • ຄປຈ.ສພຊ, ບັນດາກໍາມາທິການ, ຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງ ແລະ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ  ສ້າງແຜນການຕິດຕາມກວດກາຂອງຕົນ ຢ່າງມີຈຸດສຸມ ໂດຍສະເພາະແມ່ນແຜນການເຜີຍແຜ່ຜົນສຳເລັດກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນຂອງ ສພຊ ແລະ ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນຂອງສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ; ກໍານົດຫົວຂໍ້, ຂັ້ນຕອນວິທີການຕິດຕາມກວດກາ ໃຫ້ມີຄວາມຈະແຈ້ງ, ຄົ້ນຄວ້າກໍາແໜ້ນເນື້ອໃນຂອງກົດໝາຍ, ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນຕ່າງໆ, ສະຫລຸບລາຍງານຜົນການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ສະເໜີມາດຕະການແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວຕໍ່ຂັ້ນເທິງ ມີທິດຊີ້ນໍາໃຫ້ທັນເວລາ;
 • ເພີ່ມທະວີຄວາມເປັນເຈົ້າການຂອງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ໃນການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ສພຊ, ການຕິດຕາມກວດກາ, ການຊຸກຍູ້ ແລະ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນສະພາບການປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ; ການເຄົາລົບ, ປະຕິບັດລັດຖະທໍາມະນູນ, ກົດໝາຍຂອງບັນດາອົງການລັດ, ການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍມະຕິຂອງ ສພຊ, ຂອງ ຄປຈ.ສພຊ; ປະສານສົມທົບກັບສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ເພື່ອເຄື່ອນໄຫວຕາມສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງຕົນ;

ຄປຈ.ສພຊ, ກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງ ສພຊ ເອົາໃຈໃສ່ຜັນຂະຫຍາຍແຜນການສະບັບນີ້ ອອກເປັນແຜນວຽກຈຸດສຸມອັນລະອຽດຂອງຕົນ ແລະ ເປັນເຈົ້າການປະສານສົມທົບກັບອົງການອື່ນໆຂອງລັດ ທັງຢູ່ຂັ້ັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອສ້າງສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃນການປະຕິບັດຕາມສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນ ທີ່ໄດ້ກໍານົດໃນກົດໝາຍ.