loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ລັດຖະບານ ຈະສຸມໃສ່ຍົກສູງຄຸນນະພາບ ການສຶກສາ ແລະ ການບໍລິການຮັກສາສຸຂະພາບ

​ພ.ຈ. 5, 2020 | ຂ່າວກອງປະຊຸມ

ຂປລ. ລັດຖະບານ ຈະໄດ້ສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ບັນດາວຽກງານຈຸດສຸມ ທີ່ກຳນົດໄວ້ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນການຍົກສູງຄຸນນະພາບ ການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ການສະໜອງພື້ນຖານ ໂຄງລ່າງ ເພື່ອເປັນສິ່ງອຳ ນວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ແກ່ການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ການບໍລິການ ຮັກສາສຸຂະພາບ, ແນໃສ່ເພື່ອຮັບ ປະກັນໃຫ້ບັນດາຄາດໝາຍ ໃນຂົງເຂດສຶກສາ ແລະ ສາທາລະນະສຸກ ບັນລຸຕາມແຜນການທີ່ວາງໄວ້ ໃນຕໍ່ໜ້າ.

ທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໂດຍຕາງໜ້າໃຫ້ລັດຖະບານ ລາຍງາານຕໍ່ກອງ ປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 10 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII ໃນວັນທີ 2 ພະຈິກ 2020 ນີ້ວ່າ: ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ລັດຖະບານ ກໍໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດ ໃນການຈັດສັນທຶນຮອນ ເຂົ້າໃນການພັດທະນາ ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ເຊິ່ງຂະແໜງສຶກສາ ແລະ ສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ຮັບງົບປະມານຫລາຍກວ່າ ຂະແໜງສັງຄົມອື່ນໆ. ໃນ 5 ປີຜ່ານມາ ຂະແໜງສຶກສາໄດ້ຮັບ ການຈັດສັນງົບ ປະມານຂອງລັດ ທັງໝົດປະມານ 603 ຕື້ກີບ ແລະ ຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ຮັບຈຳນວນ 264 ຕື້ກີບ. ໃນຕໍ່ໜ້າ, ລັດຖະບານຈະໄດ້ສືບຕໍ່ ຖືເອົາວຽກງານສຶກສາ ແລະ ສາທາລະນະສຸກ ເປັນຂົງເຂດວຽກງານທີ່ສຳຄັນ ໃນການພັດທະນາ ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ໂດຍຈະສືບຕໍ່ສຸມທຶນຮອນ ຂອງລັດຖະບານ ໃນການຈັດສັນງົບປະມານ ໃຫ້ສອງຂະແໜງການດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ເພີ່ມຂຶ້ນ ຕາມຄວາມສາມາດ ຂອງງົບປະມານໃນແຕ່ລະປີ.

ພ້ອມກັນນັ້ນ, ກໍຈະສືບຕໍ່ປຸກລະດົມ ຂົນຂວາຍການຊ່ວຍເຫລືອ ຈາກຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມ ຈາກພາກເອກະຊົນ, ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ແລະ ການປະກອບສ່ວນ ຂອງສັງຄົມ ເຂົ້າໃນ ສອງຂະແໜງການນີ້ ໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນ ເພື່ອສຸມໃສ່ການພັດທະນາ ການສຶກສາເດັກກ່ອນໄວຮຽນ, ສາຍອາຊີວະສຶກສາ (ສາຍວິຊາຊີບ) ແລະ ການແກ້ໄຂບັນຫາ ການປະລະ ການຮຽນ ຂອງສາຍສາມັນສຶກສາ. ສຳລັບຂະ ແໜງສາທາລະນະສຸກ ຈະໄດ້ສຸມໃສ່ສ້າງ ບຸກຄະລາກອນແພດໝໍ ໃຫ້ມີຄວາມຊຳນານສະເພາະດ້ານ, ສືບຕໍ່ສ້າງສຸກສາລາ ໃນເຂດຫ່າງໄກ ສອກຫລີກ ແລະ ປັບປຸງການບໍລິການ ໃຫ້ມີຄຸນນະພາບກວ່າເກົ່າ ເພື່ອຮັບ ປະກັນເຮັດໃຫ້ບັນດາຄາດໝາຍຕ່າງໆ ທີ່ວາງໄວ້ໃນແຜນພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ຄັ້ງທີ 9 ບັນລຸຜົນສຳເລັດ ໄດ້ຕາມຄາດໝາຍທີ່ວ່າງອອກ.