loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ລັດຖະບານ ຄາດຄະເນເສດຖະກິດ ສປປ ລາວ ຈະຂະຫຍາຍຕົວ 6,4%

​ພ.ຈ. 14, 2019 | ຂ່າວກອງປະຊຸມ

ປະກອບສ່ວນຢ່າງແຂງແຮງເຂົ້າໃນການພັດທະນາ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດຢູ່ໃນຈັງຫວະທີ່ຊ້າລົງກວ່າປີຜ່ານມາ. ໃນຂະນະທີ່ສະມັດຖະພາບຂອງການຜະລິດຍັງບໍ່ສູງ, ຍັງມີລັກສະນະທຳມະຊາດ ເຮັດໃຫ້ການຜະລິດກະສິກຳຕິດພັນກັບອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ ຍັງບໍ່ທັນຂະຫຍາຍຕົວດີ ແລະ ບໍ່ສາມາດແຂ່ງຂັນກັບສິນຄ້ານຳເຂົ້າ ແລະ ສິນຄ້າຂອງປະເທດເພື່ອນບ້ານ ທັງເຮັດໃຫ້ເງິນຕາໄຫຼອອກຕ່າງປະເທດທີ່ບໍ່ສາມາດຄຸ້ມຄອງໄດ້. ການປັບປຸງລັດວິສາຫະກິດ ເປັນວຽກງານທີ່ລັດຖະບານໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນ ທັງໄດ້ກໍານົດເປົ້າໝາຍບໍລິສັດ ທີ່ຈະປັບປຸງຊັດເຈນ ເເຕ່ໃນພາກປະຕິບັດ ຍັງມີຄວາມຄືບໜ້າຊ້າ ຍ້ອນມີບັນຫາສະສົມຊໍາເຮື້ອມາດົນ ແຕ່ຊອກຫາຊ່ອງທາງແກ້ໄຂນັ້ນ ຍັງບໍ່ຕໍ່ເນື່ອງ, ຊັກຊ້າແກ່ຍາວ ແລະ ບາງບໍລິສັດ ກໍາລັງຈົມເລິກເຂົ້າສູ່ຄວາມວິກິດໄດ້. ໃນຂະນະທີ່ການປັບຫຼຸດຂັ້ນຂອດໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ ເຖິງວ່າ ຈະມີຄວາມພະຍາຍາມ ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນບຸກທະລຸຢ່າງແທ້ຈິງ. ສ່ວນການທ່ອງທ່ຽວ ຊຶ່ງເປັນຂະແໜງເສດຖະກິດທີ່ປະ ເທດເຮົາມີທ່າແຮງບົ່ມຊ້ອນ, ສາມາດຊຸກຍູ້ການຜະລິດ-ການບໍລິການ ເພື່ອສົ່ງອອກກັບທີ່ ແລະ ເປັນກຳລັງແຮງສຳຄັນໃນການກະຕຸ້ນເສດຖະກິດ ແຕ່ການທ່ອງທ່ຽວປີນີ້ ຍັງບໍ່ຄຶກຄັກເທົ່າທີ່ຄວນ ແລະ ອາດບໍ່ບັນລຸຕາມແຜນທີ່ວາງໄວ້.