loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ລະດົມແນວຄິດເຫັນໃສ່ຮ່າງນິຕິກໍາໃຕ້ກົດໝາຍຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ

ສ.ຫ. 27, 2021 | ຂ່າວກອງປະຊຸມ

(ສພຊ) ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 26-27 ສິງຫາ 2021 ທີ່ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ; ກໍາມາທິການວຽກງານສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາລະດົມແນວຄິດເຫັນໃສ່ຮ່າງນິຕິກໍາໃຕ້ກົດໝາຍຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ; ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ຄຳໃບ ດຳລັດ ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ; ເຂົ້າຮ່ວມມີທ່ານ ສຸບັນ ສະວະບຸດ ປະທານ ກວສຊ; ບັນດາທ່ານປະທານຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງ; ຮອງປະທານກຳມາທິການ, ຮອງປະທານຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງ, ຄະນະກົມ, ຄະນະເລຂາທິການສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຕາງໜ້າຈາກອົງການອ໋ອກຟາມ, ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ, ອົງການເຮວວີຕັດ ປະຈຳ ສປປລາວ ພ້ອມດ້ວຍພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້, ໄດ້ພ້ອມກັນຄົ້ນຄວ້າ, ປຶກສາຫາລື, ແລກປ່ຽນຄໍາຄິດຄຳເຫັນຕໍ່ກັບຮ່າງມະຕິ ຈຳນວນ 3 ສະບັບ; ໃນນັ້ນ, ສ້າງໃໝ່ 1 ສະບັບ ແລະ ປັບປຸງ 2 ສະບັບຄື: ຮ່າງມະຕິຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍລະບຽບການດໍາເນີນກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ (ສະບັບປັບປຸງ); ຮ່າງມະຕິຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການປະເມີນຜົນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງບຸກຄະລາກອນທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດເລືອກຕັ້ງ ແລະ ຮັບຮອງເອົາການແຕ່ງຕັ້ງ (ສະບັບປັບປຸງ) ແລະ ຮ່າງມະຕິຂອງຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການພົບປະປະຊາຊົນຂອງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ (ສະບັບສ້າງໃໝ່).

ກຳມາທິການວຽກງານສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ແມ່ນກຳມາທິການທີ່ສ້າງຕັ້ງໃໝ່ໃນກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຖືກຮັບຮອງໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງປະຖົມມະລືກຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ໂດຍມີຊື້ເອີ້ນວ່າ: ກຳມາທິການວຽກງານສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ມີຊື່ຫຍໍ້ເປັນຕົວອັກສອນ “ກວສຊ” ໂດຍປະຕິບັດພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ໃນວຽກງານກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ, ຄຸ້ມຄອງວຽກງານກ່ຽວກັບສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ; ການປະເມີນຜົນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງບຸກຄະລາກອນທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດເລືອກຕັ້ງ ແລະ ຮັບຮອງເອົາການແຕ່ງຕັ້ງ ແລະ ກະກຽມວຽກງານການເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ.

(ພາບ ແລະ ຂ່າວ: ສົມນຶກ ແກ້ວໄຊຍະຈັກ)