loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ມື້ທີສອງຂອງກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 5 ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງຜົ້ງສາລີ ຊຸດທີ II

ກ.ຍ. 8, 2023 | ເຂດ 2 ຜົ້ງສາລີ

ໃນວັນທີ 7 ກັນຍາ 2023 ເປັນມື້ທີສອງຂອງກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 5 ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງຜົ້ງສາລີ ຊຸດທີ II ໄດ້ສືບຕໍ່ຄົ້ນຄວ້າ ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງເອົາວຽກງານຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນແຂວງ, ສານປະຊາຊົນແຂວງ ແລະ ວຽກງານຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ດັ່ງນີ້:

ກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຟັງ ທ່ານ ຄໍາໄຊ ສູນວິເລີດ ຫົວໜ້າອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນແຂວງ ລາຍງານ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໄລຍະກາງສະໄໝ ຂອງແຜນການ 5 ປີ (2021-2025), ທິດທາງແຜນການທ້າຍສະໄໝ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານທີ່ພົ້ນເດັ່ນ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2023 ແລະ ແຜນວຽກຈຸດສຸມ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2023 ຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນແຂວງ; ຮັບຟັງທ່ານ ພູເງິນ ສີຫາບຸດ ຮອງປະທານສານປະຊາຊົນແຂວງ ລາຍງານ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໄລຍະກາງສະໄໝ ຂອງແຜນການ 5 ປີ (2021-2025), ທິດທາງແຜນການທ້າຍສະໄໝ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານທີ່ພົ້ນເດັ່ນ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2023 ແລະ ແຜນວຽກຈຸດສຸມ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2023 ຂອງ ສານປະຊາຊົນແຂວງ; ຮັບຟັງທ່ານ ຫຸມເພັງ ຈອມວິສານ ຮອງປະທານຄະນະປະຈໍາສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຜ່ານບົດປະກອບຄໍາເຫັນຂອງຄະນະປະຈໍາສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຕໍ່ບົດລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານກາງສະໄໝ ຂອງແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ 5 ປີ (2021- 2025), ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານທີ່່ພົ້ນເດັ່ນ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2023 ແລະ ແຜນວຽກຈຸດສຸມ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2023 ຂອງ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນແຂວງ ແລະ ສານປະຊາຊົນແຂວງ ແລະ ຜ່ານລາຍງານຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຊຸດທີ II ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານໄລຍະກາງສະໄໝ ຂອງແຜນການ 5 ປີ (2021-2025), ທິດທາງແຜນການທ້າຍສະໄໝ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ແຕ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 4 ຫາ ເທື່ອທີ 5 ແລະ ແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ຮອດກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 6; ຮັບຟັງທ່ານ ຄໍາດາ ໂສລະພົມ ຕາງໜ້າກອງເລຂາ ຜ່ານຮ່າງມະຕິກອງປະຊຸມສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາ ບົດລາຍງານຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນແຂວງ ແລະ ສານປະຊາຊົນແຂວງ ຈໍານວນ 4 ສະບັບ; ຮັບຟັງທ່ານ ສົມຈິດ ລາວຈຸງ ຕາງໜ້າກອງເລຂາ ຜ່ານຮ່າງມະຕິກອງປະຊຸມສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາ ບົດລາຍງານຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຈໍານວນ 2 ສະບັບ

ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ບັນດາທ່ານ ສສຂ ໄດ້ປະກອບຄໍາຄິດຄໍາເຫັນ ຕໍ່ບົດລາຍງານຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນແຂວງ, ສານປະຊາຊົນແຂວງ ແລະ ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ; ປະກອບຄໍາເຫັນຕໍ່ບັນດາຮ່າງມະຕິຂອງກອງປະຊຸມ ຈໍານວນທັງໝົດ 6 ສະບັບ ເພື່ອຮັບປະກັນ ກ້າວໄປເຖິງການລົງຄະແນນສຽງຮັບຮອງເອົາ

(ພາບ-ຂ່າວ: ສູນທອງ ວິໄລຈິດ)