loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ມືອາຊີບ

ມ.ສ. 21, 2023 | SlideMobile, ຂ່າວເດັ່ນ

ດັ້ນກີບເມກ
ຄຳວ່າມືອາຊີບ ຕາມຜູ້ຂຽນເຂົ້າໃຈວ່າ: ຜູ້ກ່ຽວ ຫຼື ບຸກຄົນດັ່ງກ່າວ ເຮັດໜ້າທີ່ວຽກງານໃດໜຶ່ງ-ສາຂາໃດໜຶ່ງ ຈົນຊ່ຽວຊານ, ຊຳນານສະເພາະດ້ານ, ຊື່ສັດຈິງໃຈ ພໍເຖິງເວລາຮັບໜ້າວຽກ-ລົງມືປະຕິບັດ ກໍສຳເລັດຢ່າງຈົບງາມ ເຊິ່ງຕ່າງກັບຜູ້ບໍ່ແມ່ນມືອາຊີບ ທີ່ຢາກເປັນຄືມືອາຊີບ ແລ້ວອຸປະໂຫລກໂຕເອງຂຶ້ນໃສ່ບົດບາດມືອາຊີບ ບາດລົງມືວຽກຕົວຈິງແລ້ວ ຈຶ່ງຮູ້ສີມືໂຕເອງບໍ່ເຖິງ ຜົນງານອອກມາຈຶ່ງບໍ່ມີໃຜຢາກໃຊ້-ຢາກຈ້າງ ດັ່ງນັ້ນ, ມືອາຊີບ ຈຶ່ງບໍ່ສາມາດເປັນໄດ້ມື້ໜຶ່ງວັນດຽວ.
ຜູ້ຂຽນເວົ້າເຖິງ: ມືອາຊີບ ກໍເພື່ອຢາກທຽບໃສ່ກັບຄຳວ່າ ນັກວິຊາການດ້ານໃດໜຶ່ງ ຫຼື ຜູ້ຮຽນຈົບ, ມີຄວາມຮູ້ສາຂາໃດໜຶ່ງທີ່ແນ່ນອນ; ລົງມືເຮັດວຽກໄດ້ດີ, ຜົນງານເດັ່ນ, ຮັກອາຊີບ ແລະ ຊື່ກົງ ທັງມີຈັນຍາບັນຕໍ່ອາຊີບ ແລະ ວຽກງານຂອງຕົນ, ຍົກຕົວຢ່າງ: ຖ້າວ່າໃຜຜູ້ໃດກໍຕາມ ຢາກເປັນມືອາຊີບບໍ່ແມ່ນວ່າຊິອາໄສແຕ່ໝູ່ຄູ່ພັກພວກ ຍົກຍໍໂຕເອງ-ເຊີດຊູໂຕເອງ ດ້ວຍຄຳຈູງໃຈ (ຊື້ໃຈ) ເຮັດເຖິງປານນັ້ນ ຜູ້ກ່ຽວ (ຜູ້ບວດໂຕເອງ, ອຸປະໂຫລກໂຕເອງ) ເວລາມີຜົນງານອອກມາບໍ່ເປັນວິຊາການ ເພາະບໍ່ໄດ້ສັ່ງສົມຄວາມຮູ້ວິຊາການສະເພາະດ້ານມາຍາວນານ ບວກກັບ ພຽງແຕ່ເຫັນປະໂຫຍດ ເຫັນຖານະພາບພົດ ແລ້ວຈຶ່ງຢາກສ້າງໂຕເອງສ້າງພາບລັກຂຶ້ນມາທັນທີ ເຊິ່ງເຖິງແມ່ນວ່າສ້າງຜົນງານໄດ້ ກໍຍັງບໍ່ແມ່ນມືອາຊີບ-ບໍ່ເປັນວິຊາການ.
ຄຳວ່າມືອາຊີບ ຫຼື ນັກວິຊາການສະເພາະດ້ານ ຈຶ່ງບໍ່ແມ່ນຂອງງ່າຍ ສ້າງມັນຂຶ້ນມາໄດ້ມື້ໜຶ່ງວັນດຽວ ຍົກຕົວຢ່າງຕື່ມວ່າ: ຖ້າມີນັກຂຽນຄົນໜຶ່ງບໍ່ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນມາແຕ່ນ້ອຍ ຫຼື ມີອາຊີບອື່ນມາ ແຕ່ຜັນຕົວເອງຂີດຂຽນສຳເລັດໄວ ຜູ້ກ່ຽວອາດມີພອນສະຫວັນ; ມີຄວາມຂະຫຍັນ; ໝັ່ນພຽນ ແຕ່ບໍ່ສາມາດຊື້ໃຈຄົນອ່ານທີ່ເປັນນັກວິຊາການສະເພາະດ້ານ ແບບມືອາຊີບໄດ້ສະເໝີໄປ.
ການຕັດສິນວ່າ: ໃຜເກັ່ງດ້ານໃດ, ຜົນງານໃດເປັນວິຊາການແທ້ ຕ້ອງເອົານັກວິຊາການສາຂາດຽວກັນມາເບິ່ງ ມີຄຳເຫັນ, ຫຼີກເວັ້ນນັກວິຊາການດ້ານໜຶ່ງ ແຕ່ໄປເອົານັກທຸລະກິດມາຕັດສິນຜົນງານ ຫຼື ຄົນຖ່າຍຮູບ ພັດໄປຕັດສິນຜົນງານວິຊາການດ້ານອື່ນ ວ່າຄັກດີເດັ່ນແບບນັ້ນແບບນີ້ ນັ້ນບໍ່ແມ່ນມືອາຊີບ ແລະ ບໍ່ແມ່ນນັກວິຊາການແທ້! ສະເໜີແລກປ່ຽນ