loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ພິທີລົງນາມ ຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມ ວ່າດ້ວຍການປະສານງານ ລະຫວ່າງ ກໍາມາທິການຍຸຕິທໍາ ແລະ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ

ຕ.ລ. 4, 2023 | SlideMobile, ຂ່າວເດັ່ນ

(ສພຊ) ໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນທີ 3 ຕຸລາ 2023 ທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ມີພິທີເຊັນຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມວ່າດ້ວຍການປະສານງານ ລະຫວ່າງກຳມາທິການຍຸຕິທຳ ສະພາແຫ່ງຊາດ ກັບອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ ໂດຍການຮ່ວມລົງນາມລະຫວ່າງ ທ່ານ ຄຳແພງ ວິລະພັນ ປະທານກໍາມາທິການຍຸຕິທຳ ສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ທ່ານ ໄຊຊະນະ ໂຄດພູທອນ ຫົວໜ້າອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມເປັນສັກຂີພິຍານຂອງທ່ານ ປອ. ນາງ ສູນທອນ ໄຊຍະຈັກ ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ; ມີບັນດາປະທານ-ຮອງປະທານກໍາມາທິການ ພາຍໃນສະພາແຫ່ງຊາດ, ຮອງຫົວໜ້າອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ, ຮອງເລຂາທິການສະພາແຫ່ງຊາດ, ຄະນະກົມ, ຫ້ອງການ, ຄະນະພະແນກ ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານ-ວິຊາການ ຂອງທັງສອງພາກສ່ວນເຂົ້າຮ່ວມ.
ຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມ ວ່າດ້ວຍການປະສານງານ ລະຫວ່າງ ກໍາມາທິການຍຸຕິທໍາ ສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ ສະບັບນີ້ ຖືໄດ້ວ່າເປັນນິຕິກໍາສະບັບທໍາອິດ ທີ່ໄດ້ເຊັນຮ່ວມກັນຢ່າງເປັນລາຍລັກອັກສອນ ນັບແຕ່ກໍາມາທິການຍຸຕິທໍາ ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງເປັນຕົ້ນມາ ເຊິ່ງຈະເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ກໍາມາທິການຍຸຕິທໍາ ສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ ປະສານພົວພັນວຽກງານຮ່ວມກັນໃຫ້ແໜ້ນກວ່າເກົ່າ ທັງຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງຕາມພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນ, ເຮັດໃຫ້ການປະຕິບັດວຽກງານບໍ່ກ້າວກ່າຍ, ຊໍ້າຊ້ອນໜ້າທີ່ກັນ ແລະ ກັນ. ຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມສະບັບນີ້ ປະກອບດ້ວຍ 4 ໝວດ, 17 ມາດຕາ ເຊິ່ງໄດ້ກໍານົດລະອຽດກ່ຽວກັບ ຫຼັກການ, ຂອບເຂດ, ເນື້ອໃນ, ຮູບການ, ວິທີການ, ຂັ້ນຕອນ ແລະ ກົນໄກການປະສານງານ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນ ດ້ວຍການຄົ້ນຄວ້າ, ປຶກສາຫາລື, ລາຍງານ ແລະ ສະໜອງຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ ເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ຢ່າງຄົບຖ້ວນ, ຈະແຈ້ງ, ທັນເວລາ ແລະ ຖືກຕ້ອງ ຕາມກົດໝາຍ.
ພ້ອມດຽວກັນນີ້, ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບດັ່ງກ່າວ ຍັງຈະກາຍເປັນນິຕິກໍາໃຕ້ກົດໝາຍ ບ່ອນອີງທີ່ສໍາຄັນ ໃຫ້ແກ່ການປະສານສົມທົບ ແລະ ຮ່ວມມື ເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ລະຫວ່າງ ກໍາມາທິການຍຸຕິທໍາ ສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ເພື່ອຮັບປະກັນເຮັດໃຫ້ວຽກງານຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນ ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມີຄວາມໂລ່ງລ່ຽນ, ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ ແນໃສ່ປະກອບສ່ວນສໍາຄັນເຂົ້າໃນການຮັບປະກັນເຮັດໃຫ້ການດໍາເນີນຄະດີຕາມຂະບວນການຍຸຕິທໍາ ມີຄວາມສັກສິດ ແລະ ເປັນທີ່ສິ້ນສຸດຕາມກົດໝາຍໄດ້ກໍານົດໄວ້.
(ພາບ ແລະ ຂ່າວ: ນາງ ສຸພາວັນ ຫອມສະນິດ)