loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ພະນັກງານຫລັກແຫລ່ງອ້ອມຂ້າງແຂວງ ອັດຕະປື ຮັບຟັງເຜີຍແຜ່ເຊື່ອມຊືມເນື້ອໃນຜົນສຳເລັດກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງ ສພຊ ແລະ ສພຂ

ມ.ຖ. 10, 2022 | ເຂດ 17 ອັດ​ຕະ​ປື


ໃນວັນທີ 7 ມີນາ 2022. ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມສະພາປະຊາຊົນແຂວງ (ສພຂ) ອັດຕະປື. ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ (ສສຊ) ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 17 ແຂວງອັດຕະປື ໄດ້ເຊື່ອມຊືມເຜີຍແຜ່ເນື້ອໃນຜົນສໍາເລັດກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ (ສພຊ) ຊຸດທີ IX ແລະ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ສພຂ ຊຸດທີ II. ນໍາພາໂດຍ ທ່ານ ນາງ ມີນາພອນ ໄຊສົມພູ ປະທານຄະນະ ສສຊ ເຂດ17 ປະທານ ສພຂ, ພ້ອມດ້ວຍ ຮອງປະທານຄະນະ ສສຊ ເຂດ 17, ຄະນະ ສສຊ ເຂດ 17 ທີ່ປະຈໍາຢູ່ ສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖີ່ນ. ມີບັນດາທ່ານຫົວໜ້າ-ຮອງຫົວໜ້າພະແນກການ, ສອງກຳລັງ ປກຊ-ປກສ ແລະ ພະນັກງານຫລັກແຫລ່ງອ້ອມຂ້າງແຂວງເຂົ້າຮ່ວມ.


ກອງປະຊຸມບັນດາທ່ານ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ປະຈໍເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 17 ໄດ້ຜັດປ່ຽນກັນເຜີຍແຜ່ຜົນສຳເລັດກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງ ສພຊ, ສພຂ ເປັນຕົ້ນ:ເນື້ອໃນມະຕິກອງປະຊຸມ ສພຊ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານຂອງລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ປະຈໍໍາປີ 2021 ແລະ ແຜນການ ປະຈໍາປີ 2022; ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ, ແຜນເງິນຕາ ປະຈໍາປີ 2021 ແລະ ແຜນການ ປະຈໍາປີ 2022; ກ່ຽວກັບແຜນພັດທະນາພະລັງງານໄຟຟ້າ ຂອງ ສປປ ລາວ (2021-2030) ແລະ ແຜນພັດທະນາພະລັງງານໄຟຟ້າ ແລະ ບໍ່ແຮ່ 5 ປີ (2021-2025); ກ່ຽວກັບວິໄສທັດ 20 ປີ (2021-2040), ຍຸດທະສາດ 10 ປີ (2021-2030) ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດດີຈີຕອນແຫ່ງຊາດ 5 ປີ (2021-2025); ບົດລາຍງານຂອງອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ປະຈໍາປີ 2021 ແລະ ແຜນການ ປະຈໍາປີ 2022; ຜົນການກວດສອບບົດສະຫຼຸບຂາດຕົວການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ປະຈໍາປີ 2020; ບົດລາຍງານຂອງອົງການກວດກາແຫ່ງລັດ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ປະຈໍາປີ 2021 ແລະ ແຜນການ ປະຈໍາປີ 2022; ການກວດກາ ຕາມຜົນການກວດສອບບົດສະຫຼຸບຂາດຕົວ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ປະຈຳປີ 2019; ບົດລາຍງານຂອງສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ປະຈໍາປີ 2021 ແລະ ແຜນການ ປະຈໍາປີ 2022; ເນື້ອໃນມະຕິກອງປະຊຸມ ສພຂ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານຂອງອົງການປົກຄອງແຂວງ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີຄັ້ງທີ VIII, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ 5 ປີ (2016-2020) ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີຄັ້ງທີ IX, ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ 5 ປີ(2021-2025); ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດຂັ້ນແຂວງປະຈໍາປີ 2021 ແລະ ທິດທາງແຜນການປະຈໍາປີ 2022 ຂອງແຂວງອັດຕະປື; ນິຕິກຳຈໍານວນ 02 ສະບັບ.(1) ແຜນຈັດສັນທີ່ດິນ, ຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມແບບຮອບດ້ານຂອງແຂວງອັດຕະປື; (2) ຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງທ່ານເຈົ້າ ແຂວງ ວ່າດ້ວຍກອງທຶນຊ່ວຍເຫຼືອເຊີ່ງກັນ ແລະ ກັນ ຂອງສະຫະພັນກຳມະບານແຂວງອັດຕະປື.
ພ້ອມກັນນັ້ນ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ຍັງໄດ້ປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນ ແລະ ຄຳສະເໜີ ທີ່ພົວພັນເຖີງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ເປັນຕົ້ນ: ການຈັດເນື້ອທີ່ດີນ, ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້, ດ້ານພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ດ້ານວັດທະນາທຳສັງຄົມ, ດ້ານປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ ແລະ ດ້ານນະໂຍບາຍຕ່າງໆ, ຕໍ່ກັບຄຳສະເໜີ ສສຊ ກໍຈະນຳໄປເປັນຂໍ້ມູນເພື່ອຄົ້ນຄວ້າສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງພິຈາລະນາແກ້ໄຂ.
(ພາບ-ຂ່າວ: ວິນັດ ສພຂ)