loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ຜ່ານແຜນດໍາເນີນການປະເມີນຄວາມໄວ້ວາງໃຈ ໃນການປະຕິບັດໜ້າທີຂອງບຸກຄະລາກອນທີ່ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ເລືອກຕັ້ງ ແລະ ຮັບຮອງເອົາການແຕ່ງຕັ້ງ.

ມ.ຖ. 29, 2023 | ເຂດ 4 ອຸດົມໄຊ

ຕອນເຊົ້າຂອງວັນພະຫັດ, ວັນທີ 29 ມິຖຸນາ 2023, ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມສະພາປະຊາຊົນແຂວງ, ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມຜ່ານແຜນດໍາເນີນການປະເມີນຄວາມໄວ້ວາງໃຈ ໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງບຸກຄະລາກອນທີ່ສະພາປະ ຊາຊົນແຂວງ ເລືອກຕັ້ງ ແລະ ຮັບຮອງເອົາການແຕ່ງຕັ້ງ, ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ຄໍາເຜີຍ ງອນວັນຄໍາ ຮອງປະທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງ, ມີບັນດາທ່ານໃນຄະນະປະຈໍາສະພາປະຊາຊົນແຂວງ, ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ, ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກຄະນະຈັດຕັ້ງແຂວງ, ອົງການກວດກາລັດແຂວງ, ພະແນກພາຍໃນແຂວງ, ຄະນະຮັບ ຜິດຊອບ ແລະ ຫົວໜ້າຂະແໜງກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.
ຈຸດປະສົງ, ເພື່ອເປັນການເສີມຂະຫຍາຍພາລະບົດບາດ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຕິດຕາມກວດກາຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ແລະ ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ເຮັດໃຫ້ບຸກຄະລາກອນທີ່ຖືກປະເມີນຄວາມໄວ້ວາງໃຈເຫັນໄດ້ຈຸດດີຜົນງານ, ຈຸດອ່ອນຂໍ້ຄົງຄ້າງຂອງຕົນໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ພ້ອມທັງມີວິທີປັບປຸງແກ້ໄຂ ແລະ ເພີ່ມຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານສູງຂຶ້ນກວ່າເກົ່າໃນຕໍ່ໜ້າ.
ທ່ານ ທອງຄານ ວັດສະດາກອນ ໄດ້ຕາງໜ້າຄະນະປະຈໍາສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຜ່ານມະຕິຂອງຄະນະປະຈໍາສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບການປະເມີນ, ຜ່ານຂໍ້ຕົກລົງຂອງຄະນະຮັບຜິດ ຊອບການປະເມີນວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງກອງເລຂານຸການ ແລະ ໄດ້ຜ່ານແຜນດໍາເນີນການປະເມີນຄວາມໄວ້ວາງໃຈ ໃນການປະຕິບັດໜ້າທີຂອງບຸກຄະລາກອນທີ່ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ເລືອກຕັ້ງ ແລະ ຮັບຮອງເອົາການແຕ່ງຕັ້ງ.
ຫຼັງຈາກນັ້, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໄດ້ພ້ອມກັນປະກອບຄຳເຫັນຢ່າງກົງໄປກົງມາ ແລະ ເລິກເຊິ່ງ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ແຜນດໍາເນີນການປະເມີນດັ່ງກ່າວມີເນື້ອໃນຄົບຖ້ວນສົມບູນ ແລະ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການປະເມີນຄວາມໄວ້ວາງໃຈ ແລະ ຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່ການດໍາເນີນການປະເມີນຄວາມໄວ້ວາງໃຈໄດ້ຮັບຜົນສໍາເລັດຕາມຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນສູງ.
ພາບ/ຂ່າວ: ນັກຂ່າວ ສພຂ.