loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ຜົນສໍາເລັດກອງປະຊຸມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ພະນັກງານພາຍໃນກົມເລຂານຸການ

ມ.ສ. 18, 2022 | SlideMobile, ຂ່າວກອງປະຊຸມ

           (ສພຊ) ກອງປະຊຸມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ພະນັກງານພາຍໃນກົມເລຂານຸການ ໄດ້ຮັບຟັງບົດຮຽນໃນການຈັດກອງປະຊຸມຮູບແບບທາງໄກ ຈາກທ່ານ ວິລະພົນ ສະຫວັດວົງ ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ; ບົດຮຽນກ່ຽວກັບການຂຽນບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມ ແລະ ບົດປາໄສຕ່າງໆ ຈາກທ່ານ ຄຳພອນ ສອນທະວົງ ຮອງຫົວໜ້າກົມຄົ້ນຄວ້າ-ສັງລວມ ຫ້ອງວ່າການສູນກາງພັກ; ການຮ່າງບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມ ແລະ ການຮ່າງບົດສະຫລຸບຕ່າງໆ ເປັນຕົ້ນ: ບົດສະຫຼຸບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ປະຈໍາເດືອນ, ປະຈໍາປີ ຂອງຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ, ຄະນະເລຂາທິການສະພາແຫ່ງຊາດ ຈາກທ່ານ ສຸລະສັກ ສຸວັນນະວົງ ຮອງຫົວໜ້າກົມເລຂານຸການ; ບົດຮຽນການຮ່າງບົດຄຳເຫັນໂອ້ລົມ ແລະ ບົດສັງລວມຄຳເຫັນໃຫ້ປະທານກອງປະຊຸມ ຈາກທ່ານ ສິງຄຳ ວົງພະຈັນ ຮອງເລຂາທິການສະພາແຫ່ງຊາດ; ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງກົມເລຂານຸການ ຈາກທ່ານ ນາງ ໂຄຕະມີ ສະຫວັດດີ ຫົວໜ້າພະແນກຄົ້ນຄວ້າ-ສັງລວມ; ຂັ້ນຕອນການກະກຽມກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ຈາກທ່ານ ນາງ ໄພມະນີ ທຳມະວົງ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກຄົ້ນຄວ້າ-ສັງລວມ; ຂັ້ນຕອນການກະກຽມກອງປະຊຸມຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ການຈໍລະຈອນເອກະສານຂອງກົມເລຂານຸການ ຈາກທ່ານ ນາງ ກາບແກ້ວ ພິໄລສານ ຫົວໜ້າພະແນກນິຕິກໍາ; ພ້ອມນັ້ນ, ໃນກອງປະຊຸມ ຍັງໄດ້ເຝິກຕົວຈິງໃນການຈັດກອງປະຊຸມຮູບແບບທາງໄກ, ນັກສຳມະນາກອນຍັງໄດ້ປະກອບຄຳເຫັນແລກປ່ຽນບົດຮຽນໃນແຕ່ລະຫົວຂໍ້ຢ່າງສ້າງສັນ ແລະ ກົງໄປກົງມາ.
ໃນຕອນທ້າຍຂອງກອງປະຊຸມ ໄດ້ຮັບຟັງການໂອ້ລົມຈາກທ່ານ ສິງຄໍາ ວົງພະຈັນ ເຊິ່ງທ່ານໄດ້ມີຄໍາເຫັນຕໍ່ກອງປະຊຸມວ່າ: ຄຽງຄູ່ກັບຜົນສໍາເລັດ ແລະ ຜົນງານຂ້າງເທິງນັ້ນ, ຍັງເຫັນວ່າ ພວກເຮົາຍັງຈະຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ບາງບັນຫາຈໍານວນ​ໜຶ່ງທີ່ຕ້ອງໄດ້ສືບ​ຕໍ່ປັບປຸງແກ້ໄຂຕໍ່ໜ້າ ຄືດັ່ງນີ້: 1. ກົມເລຂານຸການ ຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຍົກລະດັບຄວາມສາມາດຂອງກົມ ກໍຄືພະນັກງານພາຍໃນກົມຂອງຕົນ ສ້າງຄວາມເປັນເອກະພາບໃນວຽກງານຄົ້ນຄວ້າ-ສັງລວມ ໂດຍສະເພາະການຂີດຂຽນເອກະສານຕ່າງໆໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ; 2. ໃນການປະສານງານ ແລະ ການກະກຽມເອກະສານໃຫ້ແກ່ກອງປະຊຸມຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ, ຫຼາຍຄັ້ງຍັງມີຄວາມຊັກຊ້າ. ສະນັ້ນ, ຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງກົນໄກການປະສານງານຕື່ມ ກົມເລຂານຸການຕ້ອງເປັນເຈົ້າການຊຸກຍູ້ໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເອົາໃຈໃສ່ສົ່ງຫົວຂໍ້ ແລະ ເນື້ອໃນ ເຂົ້າກອງປະຊຸມໃຫ້ໄວ; 3. ການຄົ້ນຄ້ວາສ້າງເອກະສານ, ຄວາມເປັນເຈົ້າການໃນການຄົ້ນຄວ້າຕໍ່ຄວາມຖືກຜິດຂອງບັນຫາເຫັນວ່າຄຸນນະພາບຍັງບໍ່ສູງເທົ່າທີ່ຄວນ ເຊິ່ງຈະຕ້ອງໄດ້ເພີ່ມທະວີຄວາມເປັນເຈົ້າການຕື່ມ.
             ພາຍຫລັງດໍາເນີນມາເປັນເວລາ 3 ວັນ ໃນວັນທີ 11 ເມສາຜ່ານມາ ກອງປະຊຸມສຳມະນາສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ພະນັກງານພາຍໃນກົມເລຂານຸການ ຄະນະ ເລຂາທິການສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ອັດລົງດ້ວຍຜົນສໍາເລັດອັນຈົບງາມ, ທີ່ທ່າລາດ ເມືອງແກ້ວອຸດົມ ແຂວງວຽງຈັນ; ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ສຸລະສັກ ສຸວັນນະວົງ ຮອງຫົວໜ້າກົມເລຂານຸການ, ເຂົ້າຮ່ວມມີທ່ານ ສິງຄຳ ວົງພະຈັນ ຮອງເລຂາທິການສະພາແຫ່ງຊາດ, ຜູ້ຊີ້ນໍາກົມເລຂານຸການ; ວິທະຍາກອນທີ່ຖືກເຊີນ, ຄະນະຮັບຜິດຊອບ ວຽກງານບໍລິຫານ-ບໍລິການ, ບັນດາເລຂານຸການຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ພະນັກງານ-ວິຊາການທີ່ກ່ຽວ ຂ້ອງ.​

(ພາບ ແລະ ຂ່າວ: ນາງ ນິດຕາ ຄຸນປາກດີ)