loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ຜົນສຳເລັດກອງປະຊຸມປະຈໍາປີ ຄະນະຮັບຜິດຊອບວຽກງານເຂດເລືອກຕັ້ງ

ຕ.ລ. 20, 2017 | ຂ່າວກອງປະຊຸມ

ວັນພະຫັດທີ 28 ກັນຍາ 2017 ທີ່ຫໍວັດທະນະທໍາແຫ່ງຊາດ, ກອງປະຊຸມປະຈໍາປີ ຄະນະຮັບຜິດຊອບວຽກງານເຂດເລືອກຕັ້ງ ໄດ້ປິດລົງດ້ວຍຜົນສໍາເລັດອັນຈົບງາມພາຍຫລັງດໍາເນີນມາເປັນເວລາ 2 ວັນ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ພົງສະເໜ່ ຍຸຕິທໍາ ຫົວໜ້າຄະນະຮັບຜິດຊອບວຽກງານເຂດເລືອກຕັ້ງ, ມີປະທານຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ (ສສຊ) ປະຈໍາ 18 ເຂດເລືອກຕັ້ງ, ປະທານຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດເພດຍິງ, ບັນດາທ່ານຮອງປະທານກໍາມາທິການພາຍໃນສະພາແຫ່ງຊາດ, ເລຂາທິການສະພາແຫ່ງຊາດປະຈໍາແຕ່ລະເຂດເລືອກຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານວິຊາການ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຟັງ, ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ນັບແຕ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງປະຖົມມະລືກ ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII ມາເຖິງປະຈຸບັນ ແລະ ທິດທາງແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ປະຈໍາປີ 2018 ຂອງຄະນະຮັບຜິດຊອບວຽກງານເຂດເລືອກຕັ້ງສະພາແຫ່ງຊາດ; ກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານ ສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງຄະນະ ສສຊ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 1 ນະຄອນຫ]ວງວຽງຈັນ, ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 9 ແຂວງຊຽງຂວາງ ແລະ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 13 ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ.

ໃນທິດທາງແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານປະຈໍາປີ 2018 ຂອງຄະນະຮັບຜິດຊອບວຽກງານເຂດເລືອກຕັ້ງ ໃຫ້ສຸມໃສ່ຄົ້ນຄວ້າບັນຫາຕ່າງໆ ດັ່ງນີ້: ຄົ້ນຄວ້າສ້າງຕັ້ງໜ່ວຍສະມາຊິກສະພາປະຊາ ຊົນຂັ້ນແຂວງ (ສສຂ) ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງຢູ່ເມືອງ; ຄົ້ນຄວ້າສ້າງຕັ້ງຂະແໜງການຊ່ວຍວຽກຄະ ນະ ສສຊ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງ; ສືບຕໍ່ຄົ້ນຄວ້າປັບປຸງຄືນ ການກໍານົດພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງຄະນະ ສສຊ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງໃຫ້ຈະແຈ້ງຕື່ມ; ອອກບົດແນະນໍາ ໃນການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍເນື້ອໃນມະຕິ ຂອງຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຄະນະ ສສຊ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງ; ຄົ້ນຄວ້າການຂຶ້ນແຜນງົບປະມານຮັບໃຊ້ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງຄະນະ ສສຊ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງ; ສືບຕໍ່ສ້າງແຜນການຈັດກອງປະຊຸມເຝິກອົບຮົມ ເພື່ອຍົກລະດັບຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ ໃຫ້ແກ່ ສສຊ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງ, ສສຂ ແລະ ກົງຈັກຊ່ວຍວຽກ; ກອງປະຊຸມໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບກັນ ໃຫ້ຈັດກອງປະຊຸມປະຈໍາປີ ຂອງຄະນະ ສສຊ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງຂຶ້ນ 1 ວັນກ່ອນ ຫລື ຫລັງການດໍາເນີນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນຂອງສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ.