loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ຜູ້ແທນສະພາປະຊາຊົນແຂວງຄຳມ່ວນເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ( ຮູບແບບທາງໄກ ).

ມ.ສ. 12, 2022 | ເຂດ 12 ຄຳມ່ວນ

ວັນທີ 8 ເມສາ 2022 ຜ່ານມາຄະນະຜູ້ແທນສະພາປະຊາຊົນແຂວງຄຳມ່ວນນຳໂດຍ ທ່ານ ນາງ ບັງອອນ ໄຊຍະສິດ ຮອງປະທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງຄຳມ່ວນ ແລະ ບັນດາຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂັ້ນແຂວງ ໄດ້ເຂົ້າ ຮ່ວມກອງປະຊຸມລະຫວ່າງຄະນະຮັບຜິດຊອບຊີ້ນຳການປະເມີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍກັບສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງດ້ວຍຮູບແບບປະຊຸມທາງໄກ ໂດຍພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ສຈ. ປອ. ຈະເລີນ ເຢຍປາວເຮີ ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ, ປະທານກຳມາທິການກົດໝາຍ, ຫົວໜ້າຄະນະຮັບຜິດຊອບການປະເມີນຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດກົດໝາຍ.

ໃນກອງປະຊຸມແມ່ນໄດ້ຮັບຟັງການຜ່ານມະຕິປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບຊີ້ນຳກອງເລຂາ ການປະເມີນຜົນການປະຕິບັດກົດໝາຍ 4 ສະບັບທີ່ຕິດພັນກັບວາລະແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການແກ້ ໄຂ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດ້ານເສດຖະກິດ – ການເງິນ ຄຳແນະນຳວ່າດ້ວຍການຕິດຕາມປະເມີນຜົນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ກົດໝາຍ  ແລະ ເກັບກຳຂໍ້ມູນ ການປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ 4 ສະບັບທີ່ຕິດພັນກັບວາລະແຫ່ງ ຊາດກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດ້ານເສດຖະກິດ – ການເງິນ ພ້ອມທັງຄໍາຖາມເຈາະຈີ້ມທັງ 4 ກົດໝາຍທີ່ ຈະປະເມີນຄື : ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມການລົງທຶນ, ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍຊັບສິນ ຂອງລັດ ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແຮ່ທາດ ໂດຍມີຮອງປະທານກຳມາທິການແຜນການ – ການເງິນ ແລະ ການກວດ ສອບ, ກຳມະການຄະນະຮັບຜິດຊອບປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະ ຫົວໜ້າກົມຕິດຕາມໂຄສະ ນາ ແລະ ຕີຄວາມໝາຍກົດໝາຍ, ຫົວໜ້າກອງເລຂາປະເມີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍເປັນຜູ້ນຳສະເໜີບັນດາ ມະຕິ, ຄຳແນະນຳ, ແຜນການ ແລະ ຄຳຖາມເຈາະຈີ້ມຕໍ່ 4 ກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ ເພື່ອເປັນການເປີດກວ້າງໃຫ້ຄະນະ ຜູ້ແທນສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດໄດ້ຮ່ວມກັນປະກອບຄຳ ຄິດເຫັນ ເຊິ່ງມີທັງຄຳຖາມລວມ ແລະ ຄຳຖາມສະເພາະຂອງແຕ່ລະກົດໝາຍໂດຍສະເພາະແມ່ນໄດ້ລົງເລິກກ່ຽວກັບ ຜົນການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ, ການຜັນຂະຫຍາຍເປັນນິຕິກຳໃຕ້ກົດໝາຍ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນໄລ ຍະ ຜ່ານມາ. ເຊິ່ງກອງປະຊຸມແມ່ນໄດ້ສຳເລັດລົງໃນວັນດຽວກັນ.