loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ປຶກສາຫາລື ເພື່ອກະກຽມຄວາມພ້ອມ ໃນການດໍາເນີນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 3 ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງຄຳມ່ວນ.

ສ.ຫ. 12, 2022 | ເຂດ 12 ຄຳມ່ວນ

ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວໄດ້ຈັດຂື້ນໃນວັນທີ 12 ສິງຫາ 2022 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຫ້ອງວ່າການແຂວງຄຳມ່ວນ ລະຫວ່າງຄະນະປະຈຳສະພາ ແລະ ອົງການປົກຄອງແຂວງຄຳມ່ວນ ເພື່ອກະກຽມຄວາມພ້ອມ ໃຫ້ແກ່ການດຳເນີນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 3 ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງຄຳມ່ວນຊຸດທີ II, ໂດຍການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ວັນໄຊ ພອງສະຫວັນ ເຈົ້າແຂວງຄຳມ່ວນ, ທ່ານ ບຸນມີ ພິມມະສອນ ປະທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງ, ໂດຍມີບັນດາຄະນະປະຈຳສະພາ ແລະ ອົງການປົກຄອງແຂວງເຂົ້າຮ່ວມ.

ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງຄະນະປະຈຳສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການປັບປຸງບາງມາດຕາ ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ (ສະບັບປັບປຸງປີ 2020) ກ່ຽວກັບການກະກຽມ ແລະ ຮຽກໂຮມກອງປະຊຸມສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ, ແນໃສ່ຮັບປະກັນໃຫ້ການພິຈາລະນາ, ຮັບຮອງເອົາບັນຫາສຳຄັນພື້ນຖານຂອງແຂວງ, ການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນິຕິກຳ, ຜົນການຕິດຕາມກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລັດຖະທຳມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍຂອງບັນດາອົງການອຳນາດລັດຂັ້ນແຂວງ ຢູ່ໃນກອງປະຊຸມສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ໃຫ້ມີຄຸນນະພາບສູງ, ສອດຄ່ອງຕາມແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ກົມກຽວກັບນິຕິກຳທີ່ກ່ຽວ ຂ້ອງ ຂອງອົງການບໍລິຫານລັດຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ, ທັງສາມາດຮັບປະກັນການເຊື່ອມໂຍງກັບພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ເພື່ອປະຕິບັດພາລະບົດບາດຂອງສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ກ່ຽວກັບສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ໃຫ້ຮັບປະກັນແກ່ການພິຈາລະນາ, ຮັບຮອງເອົາບັນຫາຕ່າງໆ ໃນກອງປະຊຸມສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ບັນລຸຜົນສຳເລັດໄດ້ເປັນຢ່າງດີ. ໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ບັນດາທ່ານທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານໂດຍຫຍໍ້ກ່ຽວກັບແຜນການຫ້າງຫາກະກຽມຄວາມພ້ອມໃຫ້ແກ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 3 ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງຄຳມ່ວນຊຸດທີ II.

ພ້ອມນັ້ນກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນຮ່ວມກັນ ເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບເນື້ອໃນດ້ານຕ່າງໆ ທີ່ສະພາປະຊາຊົນແຂວງໄດ້ກໍານົດໄວ້ ໃຫ້ກັບບັນດາພາກສ່ວນອົງການປົກຄອງແຂວງ ໄດ້ນໍາສະເໜີ ຊີ້ແຈງ ແລະ ຕອບຂໍ້ຊັກຖາມ, ຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 3 ຂອງສະພາປະຊາຊົນ ແຂວງຄໍາມ່ວນຊຸດທີ II.

ພາບ ແລະ ຂ່າວໂດຍ: ເອື້ອ ມະໂນສິງ ( ອາລີ )