loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ປຶກສາຫາລື ບາງມາດຕາຂອງກົດໝາຍທີ່ກໍານົດໃຫ້ຜັນຂະຫຍາຍອອກເປັນນິຕິກໍາໃຕ້ກົດໝາຍ

ສ.ຫ. 2, 2022 | SlideMobile, ຂ່າວກອງປະຊຸມ

(ສພຊ) ເພື່ອເປັນການປຶກສາຫາລື ແລະ ກວດກາຂໍ້ມູນການສັງລວມບາງມາດຕາຂອງກົດໝາຍທີ່ກໍານົດຜັນຂະຫຍາຍອອກເປັນນິຕິກໍາໃຕ້ກົດໝາຍຮ່ວມບັນດາກະຊວງ ແລະ ອົງການ ເພື່ອສັງລວມຂໍ້ມູນລາຍງານຕໍ່ກອງປະຊຸມຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ປະຈໍາເດືອນສິງຫາ ປີ 2022 ພິຈາລະນາ; ກໍາມທິກນກົດໝາຍສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການສັງລວມຂໍ້ມູນບາງມາດຕາຂອງກົດໝາຍທີ່ກໍານົດໃຫ້ຜັນຂຫຍາຍອອກເປັນນິຕິກໍາໃຕ້ກົດໝາຍ, ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມອະເນກປະສົງສະພາແຫ່ງຊາດ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ອໍາໄພ ຈິດມານົນ ຮອງປະທານກໍາມາທິການກົດໝາຍ, ມີບັນດາທ່ານຜູ້ຕາງໜ້າຈາກະຊວງອຸດສາຫະກໍາແລະ ການຄ້າ, ຮອງປະທານກໍາມາທິການກົດໝາຍ, ຫົວໜ້າຮອງຫົວໜ້າກົມ, ຫົວໜ້າຮອງຫົວໜ້າພະແນກ, ວິຊາການ  ພາຍໃນກໍາມາທິການກົດໝາຍ ແລະ ແຂກຖືກເຊີນເຂົ້າຮ່ວມ.

ກອງປະຊຸມ ໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານຫຍໍ້ການຜັນຂະຫາຍບາງມາດຕາຂອງກົດໝາຍທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດ ຊອບຂອງກະຊວງອຸດສາຫະກໍາແລະ ການຄ້າ ຈາກຜູ້ຕາງໜ້າກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ແລະປຶກສາຫາລືວິທີຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ການສັງລວມຂໍ້ມູນບາງມາດຕາກົດໝາຍທີ່ກໍານົດໃຫ້ຜັນຂະຫຍາຍເປັນນິຕິກໍາໃຕ້ກົດໝາຍຈາກຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ.

ໂອກາດັ່ງກ່າວ ທ່ານ ອໍາໄພ ຈິດມານົນ ໄດ້ມີຄໍາເຫັນກ່າວເປີດກອງປະຊຸມວ່າ: ກອງປະຊຸໃນມື້ນີ້ ຈະໄດ້ປຶກສາຫາລື ແລະ ກວດຄືນ ມີ ຫລື ຍັງຈັກມາດຕາຂອງແຕ່ລະກົດໝາຍ ທີ່ກຳນົດໃຫ້ຜັນຂະຫຍາຍເປັນນິຕິກຳໃຕ້ກົດໝາຍ ຂອງບັນດາກະຊວງ, ອົງການ; ສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບການຜັນຂະຫຍາຍບາງມາດຕາຂອງກົດໝາຍ ທີ່ກຳນົດໃຫ້ອອກເປັນນິຕິກໍາໃຕ້ກົດໝາຍ ໃຫ້ຮັບຮູ້ນຳກັນວ່າແມ່ນກົນໄກໜຶ່ງ ທີ່ເຮັດໃຫ້ກົດໝາຍໄດ້ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເຂົ້າສູ່ຊີວິດຕົວຈິງຂອງສັງຄົມ; ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບການສ້າງກຸ່ມປະສານງານ ກ່ຽວກັບວຽກງານດັ່ງກ່າວ (ທາງວອດແອບ) ເພື່ອສະດວກໃນການສະໜອງຂໍ້ມູນິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ລະຫວ່າງ ເສນາທິການຂອງແຕ່ລະກຳມາທິການ ລວມທັງກະຊວງຕ່າງໆທີ່ພວກເຮົາເອີ້ນວ່າເຈົ້າຂອງກົດໝາຍ ໃຫ້ສະໜອງຂໍ້ມູນຈອດກັນ.

ຕາມຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ ຂອງໜ່ວຍງານປະສານງານສັງລວມຂໍ້ມູນບາງມາຕາຂອງກົດໝາຍ ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ິ່ງປະກອບມີຕາງໜ້າຈາກກຳມາທິການຕ່າງໆ ເຫັນວ່າ ປັດຈຸບັນ ມາດຕາທີ່ກຳນົດໃຫ້ຜັນຂະຫຍາຍອອກເປັນນິຕິກຳໃຕ້ກົດໝາຍ ຈຳນວນ 322​ ມາດຕາ ໃນນີ້ ຂົງເຂດປົກຄອງ ແລະ ຍຸຕິທຳ 32 ມາດຕາ, ຂົງເຂດປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ 16 ມາດຕາ, ຂົງເຂດເສດຖະກິດ 204  ມາດຕາ, ຂົງເຂດວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ 73​ ມາດຕາ ແລະ ຂົງເຂດຕ່າງປະເທດ 7 ມາດຕາ.  ທີ່ກ່າວມານີ້ ເປັນຕົວເລກສະຖິຕິລວມທັງໝົດກົດໝາຍ ທີ່ປະກາດໃຊ້ໃນ 160 ກວ່າສະບັບ.

(ຂ່າວ: ສອນສັກ ວັນວິໄຊ ແລະ ພາບ: ອານຸສອນ ພູມມີທອນ)