loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ປະເມີນຜົນງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ປະຈໍາປີ 2022 ຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ.

​ພ.ຈ. 4, 2022 | ເຂດ 4 ອຸດົມໄຊ

ວັນພຸດທີ 02 ພະຈິກ 2022 ຢູ່ທີ່ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ, ໄດ້ປະເມີນຜົນງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ປະຈໍາປີ 2022 ຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ພາຍໃນສະພາປະຊາຊົນແຂວງຂື້ນ, ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງບັນດາທ່ານຄະນະປະຈໍາ ສພຂ ຜູ້ຊີ້ນໍາຂະແໜງຊ່ວຍພາຍໃນ ສພຂ, ມີຄະນະເລຂາທິການ ສພຂ, ຫົວໜ້າ/ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງ ແລະ ພະນັກງານວິຊາການພາຍໃນ ສພຂ ເຂົ້າຮ່ວມ.
ການປະເມີນໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ 2 ກຸ່ມຄື:

ກຸ່ມ 1: ຊີ້ນໍາໂດຍທ່ານ ນາງ ວັນສີ ພວງມະໄລ ກໍາມະການປະຈໍາ-ເລຂາທິການ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ, ຜູ້ຊີ້ນໍາຂະແໜງຊ່ວຍວຽກຄະນະເລຂາທິການ, ເຊິ່ງປະກອບມີ 4 ຂະແໜງຄື: ຂະແໜງຄົ້ນຄວ້າສັງລວມ, ຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ, ຂະແໜງບໍລິຫານ-ການເງິນ, ຂະແໜງຈັດຕັ້ງ-ກວດກາ ແລະ ຂະແໜງຊ່ວຍວຽກສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງ ເຂົ້າຮ່ວມ.
ກຸ່ມ 2: ຊີ້ນໍາໂດຍທ່ານ ທອງຄານ ວັດສະດາກອນ ມີຜູ້ຊີ້ນໍາຂະແໜງ ຍຸຕິທໍາ ແລະ ປກຊ-ປກສ, ມີຜູ້ຊີ້ນໍາຂະແໜງວັດທະນະທໍາສັງຄົມ ແລະ ບັນດາເຜົ່າ, ຜູ້ຊີ້ນໍາຂະແໜງເສດຖະກິດ, ແຜນການ ແລະ ການເງິນ, ປະກອບມີ 3 ຂະແໜງການເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງພ້ອມ.
ພາຍຫຼັງສະເໜີຈຸດປະສົງ, ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ໄດ້ຜ່ານບົດປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງຕົນ 1 ປີ 2022 ກ່ຽວກັບຜົນສໍາເລັດໃນໜ້າທີ່ວຽກງານ, ຂໍ້ຄົງຄ້າງມີຫຍັງແດ່, ຈະມີວິທີ່ແກ້ໄຂແນວໃດ ແລະ ມີຄໍາຄິດເຫັນສະເໜີຕໍ່ຄະນະຊີ້ນໍາ ແລະ ເພື່ອນຮ່ວມງານແນວໃດ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ ໄດ້ມີການປະກອບຄໍາຄິດຄໍາເຫັນ ເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ຢ່າງກົງໄປກົງມາ ເພື່ອເປັນການກໍ່ສ້າງ, ຕັກເຕືອນ, ຕໍານິສົ່ງຂ່າວ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ກ່ຽວເຫັນໄດ້ຈຸດອ່ອນ, ຂໍ້ຄົງຄ້າງຕ່າງໆ ແລະ ນໍາໄປປັບປຸງຕົນເອງໃຫ້ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າໃນປີຕໍ່ໆໄປ. (ພາບ/ຂ່າວ: ແສງພອນ ອິນນະລົງ).