loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ປະທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ໄດ້ຕ້ອນຮັບ ແລະ ການເຂົ້າພົບເພື່ອສະເໜີຈຸດປະສົງການລົງເຄື່ອນໄຫວເຮັດວຽກຢູ່ແຂວງຜົ້ງສາລີ ຂອງຄະນະທີມງານອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດປະຈໍາພາກເໜືອ

ມ.ຖ. 7, 2023 | ເຂດ 2 ຜົ້ງສາລີ

ເພື່ອເປັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຕາມມະຕິຂອງກອງປະຊຸມສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາແຜນການເຄື່ອນໄຫວຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງວຽກງານປະຈຳປີ 2023 ຂອງອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດປະຈໍາພາກເໜືອ ສະບັບເລກທີ 11/ສພຂ, ລົງວັນທີ 9 ກຸມພາ 2023; ເພື່ອຮັບປະກັນເຮັດໃຫ້ການປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານການກວດສອບດຳເນີນໄປຢ່າງເປັນລະບົບ,​ຖືກຕ້ອງກັບຫຼັກການເຄື່ອນໄຫວການກວດສອບ,​ ຂັ້ນຕອນ, ປະເພດ ແລະ ເນື້ອໃນຂອງການກວດສອບ ບົນພື້ນຖານທາງກົດໝາຍ, ຖືກຕ້ອງກັບຄວາມເປັນຈິງ, ມີປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນ, ປະຍັດ ເພື່ອແນໃສ່ແກ້ໄຂປະກົດການ ຫຍໍ້ທໍ້ທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ງົບປະມານແຫ່ງລັດ; ເພື່ອເຮັດໃຫ້ແຜນການເຄື່ອນໄຫວ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄໍາແນະນໍາການກວດສອບ ປະຈຳປີ 2021, ກວດກາຄືນຕາມມະຕິກອງປະຊຸມສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ແລະ ກວດກສອບບົດສະຫຼຸບຂາດຕົວການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ປະຈຳປີ 2022 ຂອງຄະນະທີມງານກວດສອບ ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ສໍາເລັດຕາມແຜນການທີ່່ວາງໄວ້

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 7 ມິຖຸນາ 2023 ທີ່ຫ້ອງຮັບແຂກຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ທ່ານ ທອງສີ ເສົາສຸລີພົມ ຮອງເລຂາພັກແຂວງ, ປະທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ໄດ້ຕ້ອນຮັບ ແລະ ການເຂົ້າພົບ ຂອງທ່ານ ຊົມຊື່ນ ໄຊເກີຢາຈົງຕົວ ປະທານອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດປະຈຳພາກເໜືອ 1 ປະຈຳຫຼວງພະບາງ ແລະ ທ່ານ ອິນທາ ລີນາມມະຈັກ ປະທານອົງການກວດສອບປະຈຳພາກເໜືອ 2 ປະຈຳແຂວງອຸດົມໄຊ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະທີມງານ ຈຸດປະສົງ ເພື່ອເປັນການສະເໜີແຜນການລົງເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ດໍາເນີນການກວດສອບ ບົດສະຫຼຸບຂາດຕົວການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ປະຈຳປີ 2022 ແລະ ຢູ່ບັນດາຫົວໜ່ວຍງົບປະມານອົງການປົກຄອງແຂວງ, ບັນດາພະແນກການ ແລະ ບັນດາໂຄງການ ລົງທຶນຂອງລັດ ແຂວງຜົ້ງສາລີ ຕາມແຜນການຂອງອົງການກວດສອບ; ທັງເປັນການສະເໜີຕົວ ຂອງທ່ານ ອິນທາ ລີນາມມະຈັກ ປະທານອົງການກວດສອບ ປະຈຳພາກເໜືອ 2 ແລະ ແຈ້ງໃຫ້ຊາບກ່ຽວກັບການສ້າງຕັ້ງອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດແຫ່ງລັດ ປະຈຳພາກເໜືອ 2 ທີ່ຕັ້ງຢູ່ແຂວງອຸດົມໄຊ ຕາມມະຕິຮັບຮອງຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ; ຫຼັງຈາກນັ້ນ ໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານຂອງທ່ານ ລຸກສອນ ພອນສະຫວັດ  ແລະ ທ່ານ ນ. ບົວເຄືອ ພັນທະລັງສີ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ ຜ່ານຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ຊີ້ນໍາ, ຄະນະກວດສອບ ແລະ ແຜນການກ່ຽວກັບການລົງເຄື່ອນໄຫວ ດຳເນີນການກວດສອບ ບົດສະຫຼຸບຂາດຕົວການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ປະຈຳປີ 2022 ບັນດາຫົວໜ່ວຍງົບປະມານແຫ່ງລັດ ຂອງອົງການປົກຄອງແຂວງ, ບັນດາພະແນກການ ແລະ ບັນດາໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຢູ່ແຂວງຜົ້ງສາລີ.  ເຊິ່ງຄະນະທີມງານດັ່ງກ່າວ ຈະໄດ້ດໍາເນີນການລົງກວດສອບ ລວມມີ 18 ຫົວໜ່ວຍ. ໃນນີ້ ມີ 5 ເປົ້າໝາຍຈະໄດ້ກວດສອບຄືນໃໝ່ ແລະ ມີ 13 ເປົ້າໝາຍດໍາເນີນກວດສອບຕາມແຜນການປະຈຳປີ 2022 ຕາມມະຕິກອງປະຊຸມສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຮັບຮອງເອົາ, ເຊິ່ງຈະໃຊ້ເວລາໃນການດຳເນີນການກວດສອບ 30 ວັນ ຈຶ່ງຈະສໍາລັດ.

ໃນໂອກາດ ທ່ານ ທອງສີ ເສົາສຸລິພົມ ຮອງເລຂາພັກແຂວງ, ປະທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ໄດ້ມີຄຳເຫັນໂອ້ລົມ ເຊິ່ງກ່ອນອື່ນທ່ານ ໄດ້ສະແດງຄວາມຍິນດີ ແລະ ຕ້ອນຮັບຢ່າງອົບອຸ່ນ; ໂດຍອີງຕາມມະຕິຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ທີ່ໄດ້ຮັບຮອງເອົາແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງອົງການກວດກສອດ ປະຈຳປີ 2023; ເພື່ອເຮັດໃຫ້ແຜນການດໍາເນີນງານຂອງຄະນະທີມງານໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄປຕາມແຜນການ ແລະ ມີຜົນສຳເລັດຕາມເປົ້າໝາຍນັ້ນ, ສະເໜີໃຫ້ອົງການກວດສອບກໍ່ຄືຄະນະກວດສອບຊູດນີ້ ຈົ່ງເພີ່ມຄວາມຮັບຜິດຊອບໜ້າທີ່ການເມືອງ ໂດຍຖືເອົາວຽກງານການສຶກສາອົບຮົມທາງດ້ານການເມືອງແນວຄິດເປັນກົກ ແລະ ໄປກ່ອນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ບັນດາເປົ້າໝາຍ, ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ຮັບຮັບເຂົ້າໃຈ ເພື່ອສະ    ໜອງຂໍ້ມູນ, ເນື້ອໃນເອກະສານຕາມເປົ້າໝາຍຂອງການກວດສອບ ເພື່ອຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ວິເຄາະວິໄຈເຖິງບັນຫາ, ​ສາເຫດ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງສອດຄ່ອງ ກັບຫຼັກການ ລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ພາຍຫຼັງສໍາເລັດການດໍາເນີນການກວດສອບທາງດ້ານເອກະສານແລ້ວ ໃຫ້ລົງລົງເລີກລົງເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມເກັບຂໍ່້ມູນ ຢູ່ໃນພາກສະໜາມ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນບັນດາໂຄງການ ການເຊົ່າ ແລະ ສຳປະທານ ທີ່ດິນຂອງລັດ ທີ່ເຫັນວ່າ ພົບມີບັນຫາ ແລະ ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ ໃນການດໍາເນີນການ ເພື່ອເປັນຂໍ້ມູນ ສະເໜີວິທີການແກ້ໄຂໃຫ້ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ໄດ້ນໍາສະເໜີໃຫ້ອົງການປົກຄອງແຂວງ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ສືບຕໍ່ດຳເນີນການ ແລະ ແກ້ໄຂ ໃຫ້ທັນກັບສະພາບການ.

ພາບ-ຂ່າວ: ນັກຂ່າວສະພາປະຊາຊົນແຂວງ