loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ປະທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ລົງຕິດຕາມກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການລົງທຶນຂອງລັດ ແລະ ການລົງທຶນຂອງພາກເອກະຊົນ ປະຈໍາ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2023 ທີ່ ເມືອງບຸນເໜືອ ແລະ ເມືອງຜົ້ງສາລີ

ທ.ວ. 18, 2023 | ເຂດ 2 ຜົ້ງສາລີ

ໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ 14-17 ທັນວາ 2023, ທ່ານ ທອງສີ ເສົາສຸລິພົມ ປະທານ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ (ສພຂ) ພ້ອມດ້ວຍຄະນະທີມງານ ໄດ້ລົງຕິດຕາມກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການລົງທຶນຂອງລັດ ແລະ ການລົງທຶນຂອງພາກເອກະຊົນ ປະຈໍາ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2023 ທີ່ ເມືອງບຸນເໜືອ ແລະ ເມືອງຜົ້ງສາລີ ແຂວງຜົ້ງສາລີ.

ການລົງຕິດຕາມກວດກາໃນຄັ້ງນີ້, ໄດ້ສົມທົບກັບຂັ້ນເມືອງ, ຂັ້ນແຂວງ ແລະ ບໍລິສັດ ລົງຊຸກຍູ້ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາຕົວຈິງ ຢູ່ພາກສະໜາມ ຄື: ທີ່ເມືອງບຸນເໜືອ ລົງຕິດຕາມ ກວດກາ ໂຄງການ ກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງ ແຕ່ແຍກທາງ 19 ຫາ ບ້ານ ບຸນພຽງ, ໂຄງການກໍ່ສ້າງຕັດຜັງບ້ານ, ກໍ່ສ້າງຂົວ ທາງເຂົ້າບ້ານຫ້ວຍກັດ ແລະ ໂຄງການຂຸດຄົ້ນ, ປຸງແຕ່ງແຮ່ທອງ ເຂດບ້ານນ້ຳຢອງເກົ່າ; ທີ່ເມືອງຜົ້ງສາລີ ລົງຕິດຕາມ ກວດກາໂຄງການກໍ່ສ້າງທະລຸເສັ້ນທາງ, ປູແຮ່, ວ່າງທໍ່ ແຕ່ບ້ານຜົ້ງແຊັກ ຫາ ບ້ານຫາດກໍ່, ໂຄງການ ຂຸດຄົ້ນ ປຸງແຕ່ງຖ່ານຫີນ ເຂດຫຼັກ 5, ໂຄງການສຳຫຼວດຖ່ານຫີນ ຢູ່ເຂດບ້ານເປີຍີນຊ່າງເກົ່າ, ບ້ານເປີຍີນຊ່າງໃໝ່ ແລະ ບ້ານຈາຄຳປ່າ ແລະ ໂຄງການ ກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງ, ປູແຮ່, ວ່າງທໍ່ ແຕ່ບ້ານຢາວຟາງ ຫາ ບ້ານເລົາແທນ. ຜ່ານການລົງພາກສະໜາມຕົວຈິງ ແລະ ຮັບຟັງການລາຍງານ ເຫັນໄດ້ເຖິງສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງຂອງບັນດາໂຄງການ, ລວມທັງຂໍ້ສະດວກ, ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກຕ່າງໆ ແລະ ຂໍ້ສະເໜີຂອງເຈົ້າຂອງໂຄງການ ຫຼື ບໍລິສັດ ທີ່ຈະນໍາສະເໜີຕໍ່ຄະນະປະຈໍາ ສພຂ ພິຈາລະນາ ຕາມພາລະບົດບາດ.

ພາບ-ຂ່າວ: ສູນທອງ