loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ປະທານຄະນະກໍາມະການວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມ ແລະ ບັນດາເຜົ່່າ ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ເກັບກຳຂໍ້ມູນ ຢູ່ເມືອງພູວົງ.

ພ.ພ. 21, 2023 | ເຂດ 17 ອັດ​ຕະ​ປື

ໃນວັນທີ 19 ພຶດສະພາ ຜ່ານມານີ້. ທ່ານ ແຫວນຄໍາ ປະທຸມມະແສງ ປະທານຄະນະກໍາມະການວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມ ແລະ ບັນດາເຜົ່່າ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ອັດຕະປື ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ໄດ້ລົງເຄື່ອນໄຫວ ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດການປົກປ້ອງສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ຢູ່ເມືອງພູວົງ ມີທ່ານ ຮອງເຈົ້າເມືອງຜູ້ຊີ້ນໍາວຽກງານວັດທະນະທໍາສັງຄົມ, ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງເມືອງ ແລະ ຫ້ອງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງເມືອງເຂົ້າຮ່ວມ.

ທັງນີ້, ເພື່ອຄົ້ນຄວ້າ, ແລກປ່ຽນຄວາມຄິດຄວາມເຫັນ ແລະ ເກັບກໍາສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດການປົກປ້ອງສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ໂດຍລົງເລີກວຽກງານ ປະກັນສຸຂະພາບ, ປະກັນສັງຄົມ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ສາມາດຮັບຮູ້ໄດ້ເຖິງດ້ານຕັ້ງໜ້າ, ຜົນສໍາເລັດ, ຂໍ້ຄົງຄ້າງ, ສິ່ງທ້າທາຍ, ບັນຫາ ແລະ ສາເຫດ ເພື່ອນໍາໄປລາຍງານຕໍ່ຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 5 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX.ການເຄື່ອນໄຫວຄັ້ງນີ້ ໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານຈາກທ່ານຮອງເຈົ້າເມືອງ ແລະ ຫ້ອງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕາມຄໍາຖາມເຈາະຈີ້ມຂອງປະທານຄະນະກໍາມະການວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມ ແລະ ບັນດາເຜົ່່າ ເປັນຕົ້ນ: ຂໍ້ສະດວກ, ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ, ສາເຫດ, ສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ວີທີທາງແກ້ໄຂ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາໃຕ້ກົດໝາຍທີ່ຕິດພັນກັບວຽກງານປະກັນສັງຄົມ, ວຽກງານສະຫວັດດີການ ແລະ ວຽກງານສຸຂະພາບ, ການປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການສ້າງລະບົບຖານຂໍ້ມູນພົນລະເມືອງ ໂດຍສະເພາະຂໍ້ມູນຜູ້ທຸກຍາກ, ຜູ້ພົ້ນທຸກ,ຜູ້ມີລາຍຮັບປາຍກາງ, ຜູ້ມີລາຍຮັບສູງ, ການປັບປຸງລະບົບສັງຄົມສົງເຄາະ ໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ ສາມາດຊ່ວຍເຫຼືອສົງເຄາະ ແລະ ບັນເທົາທຸກໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນຜູ້ທຸກຍາກ,ດ້ອຍໂອກາດ ແລະ ຜູ້ປະສົບໄພ, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ກອງທຶນປະກັນສັງຄົມ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກອງທຶນປະກັນສຸຂະພາບແຫ່ງຊາດຢູ່ເມືອງ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄໍາແນະນໍາ ສະບັບເລກທີ 0476/ສທ, ລົງວັນທີ 16 ພຶດສະພາ 2019 ກ່ຽວກັບກົນໄກການເກັບເງີນສົມທົບ, ການຈ່າບເງີນ ແລະ ການໄລ່ຄ່າບໍລິການສໍາລັບກອງທຶນປະກັນສຸຂະພາແຫ່ງຊາດ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງໂຮງໝໍເມືອງທີ່ໃຫ້ບໍລິການຄົນເຈັບທີ່ນໍາໃຊ້ບັດປະກັນສັງຄົມ ແລະ ປະກັນສຸຂະພາບ ລະບົບກົນໄກການຄຸ້ມຄອງ, ນໍາໃຊ້ ກອງທຶນປະກັນສຸຂະພາບແຫ່ງຊາດ, ການຕິດຕາມກວດກາ ປະເມີນຜົນ ລະບົບການຈັດຊື້ຢາ ແລະ ອຸປະກອນການແພດ ເພື່ອສະໜອງໃຫ້ແກ່ສະຖານທີ່ບໍລິການສຸຂະພາບແຕ່ລະແຫ່ງ ແລະ ບັນຫາອື່ນໆທີ່ຕິດພັນກ່ຽວຂ້ອງ.

(ວິນັດ)