loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ປະທານຄະນະກຳມະການ ວັດທະນະທຳ – ສັງຄົມ ແລະ ບັນດາເຜົ່າ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຟຶກອົບຮົມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຍຸດທະສາດການປົກປ້ອງສັງຄົມແຫ່ງຊາດ

ມ.ຖ. 28, 2022 | ເຂດ 5 ບໍ່ແກ້ວ

ໃນວັນທີ 24 – 25 ມີນາ 2022 ຜ່ານມາປະທານຄະນະກຳມະການ ວັດທະນະທຳ – ສັງຄົມ ແລະ ບັນດາເຜົ່າ ພ້ອມດ້ວຍວິຊາການ 1 ທ່ານ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຟຶກອົບຮົມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຍຸດທະສາດການປົກປ້ອງສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ແກ່ພາກເໜືອ (ແຂວງຜົ້ງສາລີ, ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ແລະ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ) ທີ່ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ.

ໂດຍໃຕ້ການເປັນປະທານ ກ່າວເປີດກອງປະຊຸມຟຶກອົບຮົມຂອງທ່ານ ລີປາວ ຢາງ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ.

ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 50 ທ່ານ, ຍິງ 14 ທ່ານ, ໃນນັ້ນ ມີແຂວງລະ 8 ພາກສ່ວນ, ພາກສວ່ນລະ 2 ທ່ານ, ໃນ 3 ແຂວງພາກເໜືອ ແລະ ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມືສາກົນ, ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ.

ໃນຫົວຂໍ້ ກຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດປົກປ້ອງສັງຄົມແຫ່ງຊາດ.