loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ບັນຫາການຄຸ້ມຄອງ-ຂຶ້ນທະບຽນປ້າຍລົດລັດ ຄວນມີນິຕິກຳ ທີ່ຊັດເຈນ

​ພ.ຈ. 27, 2018 | ຂ່າວກອງປະຊຸມ

ຂປລ. ໃນວາລະດຳເນີນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 6  ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ 8 ວັນທີ 26 ພະຈິກ 2018, ທ່ານ  ບຸນຈັນ ສິນທະວົງ ລັດຖະມົນຕີ  ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນ ສົ່ງ ໄດ້ໃຫ້ຄຳກະຈ່າງແຈ້ງ  ຕໍ່ຂໍ້ຂ້ອງ ໃຈຂອງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ  ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຂຶ້ນທະບຽນປ້າຍລົດລັດບໍລິການ (ປ້າຍສີຟ້າ)  ເຊິ່ງເປັນຊັບສົມບັດຂອງລັດ ຄວນມີນິຕິກຳທີ່ຊັດເຈນ.

ທ່ານ ບຸນຈັນ ສິນທະວົງ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:  ການຂຶ້ນທະບຽນພາຫະນະຂອງລັດ ປ້າຍສີຟ້າ,  ເຊິ່ງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ  ຕ້ອງໄດ້ຈົດທະບຽນເປັນຊັບສິນຂອງລັດ  ກັບກະຊວງການເງິນ, ແຕ່ຜ່ານມາ ມີໃບສະເໜີ  ຈາກບັນດາພາກ ສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ  ຂໍຂຶ້ນປ້າຍທະບຽນລົດກ່ອນ  ຮອດປັດຈຸບັນຍັງບໍ່ທັນໄດ້ປະກອບເອກະສານຄົບຖ້ວນ  ຈຳນວນ 1.919 ຄັນ ແລະ ພາຍຫລັງ  ປີ 2015 ໄດ້ມີແຈ້ງການຂອງກະຊວງການເງິນ  ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ພາຫະ ນະຂອງລັດ  ປ້າຍລັດບໍລິຫານ,  ໄດ້ຫ້າມກອງຄຸ້ມຄອງພະຫະນະ  ແລະ ການຂັບຂີ່ແຂວງນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ,  ອອກໃບທະບຽນຊົ່ວ ຄາວໃຫ້ບຸກຄົນ  ແລະ ການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ  ຕິດປ້າຍລົດບໍລິຫານລັດ,  ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຈາກຂະ ແໜງ ຄຸ້ມຄອງ ຊັບສິນ ຂອງລັດ  ກະຊວງການເງິນ.

ສຳລັບການຄຸ້ມຄອງພາຫະນະຂອງລັດ  ແມ່ນຂຶ້ນກັບຫລາຍພາກສ່ວນຄຸ້ມຄອງ  ເປັນຕົ້ນ ຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ  ແມ່ນອົງການປົກຄອງຂອງແຂວງນະຄອນຫລວງຄຸ້ມຄອງ,  ຢູ່ບັນດາກະຊວງ ກໍແມ່ນກະ ຊວງຄຸ້ມຄອງ,  ເຊິ່ງປັດຈຸບັນ ການຄຸ້ມຄອງ ດັ່ງກ່າວ  ຍັງມີລັກສະນະກະແຈກກະຈ່າຍຢູ່,  ຍັງບໍ່ທັນສາມາດແຍກບັນຊີການຄຸ້ມຄອງໄດ້ລະອຽດເທື່ອ,  ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ  ຈະສືບຕໍ່ປຶກສາຫາ ລືກັບກະຊວງການເງິນ  ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ  ດຳເນີນການຄົ້ນຄວ້າສ້າງ ນິຕິກຳຄຸ້ມ ຄອງ ທີ່ຮັດກຸມຂຶ້ນຕື່ມ.