loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ນາງທຽມ: ນາງແທ້

ກ.ພ. 20, 2024 | banner, SlideMobile, ສ້າງສັນສັງຄົມ

ນາງທຽມ: ນາງແທ້
ດັ້ນກີບເມກ
……………………
ຟັງແຕ່ຊື່ກໍໜ້າຄິດແລ້ວວ່າບົດບາດນາງທຽມເປັນແນວໃດ? ຜູ້ຂຽນເຂົ້າໃຈວ່າ: ບົດບາດນາງທຽມແຕ່ກ່ອນ ກັບປັດຈຸບັນຕ່າງກັນປານຟ້າກັບດິນ; ແຕ່ກ່ອນນາງທຽມມີບົດບາດຍາມຈຳເປັນຕາມຮີດຄອງ ຫຼື ມີວຽກລວມບ້ານປີໜຶ່ງລົງທຽມ ສອງສາມຄັ້ງພາຍໃນເຂດໝູ່ບ້ານຕ່າງໆ ຕາມຄະຕິຄວາມເຊື່ອຂອງຄົນລາວມາດົນນານ ແຕ່ນາງທຽມປັດຈຸບັນນີ້ມີຢູ່ຫຼາຍ ບ່ອນອີງແອບກັບຜົນປະໂຫຍດ ບ່ອນໃດນາງທຽມເຂົ້າໃຈຈິດຕະສາດຄົນເກັ່ງ-ເຂົ້າໃຈແຕ່ງພິທີກຳເຮັດໃຫ້ເບິ່ງສັກສິດເຂັ້ມຂັງຜູ້ຄົນຍິ່ງຫຼັ່ງໄຫຼໄປຫາ.
ເລື່ອງນາງທຽມທີ່ສ້າງຄວາມທຽມລໍ້ລວງຫາຜົນປະໂຫຍດ ເຂົ້າຖົງບາງແຫ່ງມີໜ້າມ້າຂາສະເລີຍ ຄອຍດຶງຊັກນຳຄົນເຂົ້າມາ ເຮັດເປັນທີມງານຂະບວນການ ເພາະແບ່ງປະໂຫຍດກັນ, ຜູ້ຂຽນໄດ້ຍິນຫາງສຽງສັງຄົມຈົ່ມໃສ່ຫູວ່າ: ປັດຈຸບັນນີ້ປາກົດມີນາງທຽມເພີ່ມຫຼາຍຂຶ້ນ ບາງບ່ອນນຸ່ງຂາວ-ຫົ່ມຂາວ ທຳທ່າ ຖືສິນກິນເຈ ຝ່າຍຜູ້ສະແຫວງໂຊກ ຢາກດູດວງດູຊະຕາມີໂຊກ ລາບກໍມີຈິດໃຈຫວັ່ນໄຫວ (ປ່ອຍໃຈ) ຢູ່ແລ້ວ ເມື່ອມາພົບ ນາງທຽມທຳທ່າຄືເວົ້າຄ່ອງເວົ້າຄືຮັບແກ້ດວງເສີມດວງເສີມໂຊກ ຈິດໃຈຊື່ນບານຂຶ້ນມາ ຫາງສຽງຍັງເວົ້າຕື່ມວ່າ: ສຳຄັນກໍແມ່ນ ບາງຄົນຜູ້ມີບົດບາດໃນສັງຄົມນັ້ນແຫຼະເຂົ້າໄປຫານາງທຽມ ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຍິ່ງເພີ່ມຂຶ້ນເຊິ່ງໄດ້ຂໍ້ຄິດວ່າ: ສັງຄົມລາວມີທ່າ ອ່ຽງຊັກນຳໃຫ້ຄົນຫັນເຫໄປເພີ່ງດວງ-ເພີ່ງໂຊກຊາຕາ, ເສີມ ດວງໂດຍບໍ່ຄິດໃຊ້ປັນຍາແກ້ໄຂບັນຫາ, ລົງມືປະຕິບັດຕາມໜ້າ ທີ່ຢ່າລືມວ່າພວກຫາກິນແບບທຽມໆ ຫຼື ນາງທຽມ ຫຼື ອາໄສດຶງຄົນໃຫ້ເຊື່ອໂຊກລາງ ແກ້ດວງເສີມດວງ ໃນຍາມເສດຖະກິດຝືດນັ້ນ ຫາກວ່າເຂົ້າໜ້າບ້ານບໍ່ໄດ້ເຂົາກໍເຂົ້າປະຕູຫຼັງບ້ານ ເຊິ່ງຜູ້ຂຽນເຄີຍເຫັນມາແລ້ວ ເມື່ອຝ່າຍໜ້າບ້ານມີບົດບາດເຊັນອະນຸມັດ ກໍຈະມີຝ່າຍໄດ້ປະໂຫຍດເພາະຝ່າຍຫຼັງບ້ານຊີ້ນຳຢູ່ເບື້ອງຫຼັງ.
ສັງລວມວ່າ: ນາງທຽມນາງແທ້ ຕ້ອງມີສະຕິປັນຍາອັນໃດ ເປັນການເຊື່ອມີເຫດຜົນບໍ່ງົມງວາຍ ແລະ ອັນໃດມີຜົນປະ ໂຫຍດແອບແຝງບໍ່ແມ່ນແລ່ນຕາມກົ້ນກັນໄປແບບບໍ່ໄດ້ຄິດ ໄຕ່ຕອງໃຫ້ຮອບຄອບ ພວກ 18 ມຸງກຸດເຂົາເກັ່ງເລື່ອງອຳພາງຢູ່ແລ້ວ.
ສະເໜີແລກປ່ຽນ.