loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ທ່ານ ຮອງປະທານ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງບໍ່ແກ້ວ ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຜົນສໍາເລັດກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງ ສພຊ ຊຸດທີ IX ແລະ ສພຂ ຊຸດທີ II.

ມ.ຖ. 10, 2022 | ເຂດ 5 ບໍ່ແກ້ວ

ໃນວັນທີ 10 ມີນາ 2022 ທີ່ຜ່ານມານີ້ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມສະພາປະຊາຊົນແຂວງບໍ່ແກ້ວ, ທ່ານ ພັອ ຫຸມແພງ ອິນທະຈັກ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 5, ຮອງປະທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງບໍ່ແກ້ວ ໄດ້ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ເນື້ອໃນຜົນສຳເລັດກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ແລະ ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງບໍ່ແກ້ວ ຊຸດທີ II.

ໃຫ້ແກ່ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ, ອົງການທຽບເທົ່າພະແນກຂັ້ນແຂວງ, ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນອ້ອມຂ້າງແຂວງ, ເຊິ່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຮັບຟັງທັງໝົດ ຈໍານວນ 108 ຄົນ, ຍິງ 40 ຄົນ.

ໄດ້ນໍາເອົາເນື້ອໃນຜົນສໍາເລັດກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ແລະ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຊຸດທີ II, ເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ບົດສັງລວມຫຍໍ້ຜົນສຳເລັດຂອງກອງປະຊຸມ ແລະ ບາງເນື້ອໃນຂອງມະຕິກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານຂອງລັດຖະບານ, ຂອງແຂວງ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ, ແຜນເງິນຕາ ປະຈໍາປີ 2021 ແລະ ແຜນການ ປະຈໍາປີ 2022; ມະຕິກອງປະຊຸມ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານຂອງລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບແຜນພັດທະນາພະ ລັງງານໄຟຟ້າ ຂອງ ສປປ ລາວ (2021-2030), ບົດລາຍງານຂອງລັດຖະບານກ່ຽວກັບວິໄສທັດ 20 ປີ (2021 – 2040), ຍຸດທະສາດ 10 ປີ (2021 – 2030) ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດດີຈີຕອນ 5 ປີ (2021 – 2025); ມະຕິກອງປະຊຸມ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານ ຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ, ຂອງຄະນະປະຈຳສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ປະຈຳປີ 2021, ທິດທາງແຜນການ ປະຈໍາປີ 2022 ແລະ  ເອກະສານສໍາຄັນຕ່າງໆຂອງພັກ-ລັດ ອີກຈໍານວນໜຶ່ງ.

ຜ່ານການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ບັນດາເນື້ອໃນຜົນສໍາເລັດກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ  2 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ແລະ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຊຸດທີ II ຄັ້ງນີ້ເຫັນວ່າຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຮັບຟັງໄດ້ຕາມຄາດໝາຍ, ການເຜີຍແຜ່ບັນດາເນື້ອເອກະສານຕ່າງໆເຫັນວ່າມີຄວາມຮັບຮູ້, ເຂົ້າໃຈດີພໍສົມຄວນ.