loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ທ່ານ ນ. ທຸມມາລີ ວົງພະຈັນ ປະທານກຳມະການ ວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມລົງເກັບກຳຂໍ້ມູນ ຂົງເຂດວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ, ກາຍະກຳ ແລະ ກິລາ

ພ.ພ. 11, 2022 | ເຂດ 9 ຊຽງ​ຂວາງ

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 5-6 ພຶດສະພາ 2022 ທ່ານ ນ. ທຸມມາລີ ວົງພະຈັນ ປະທານກຳມາທິການວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ ສະພາແຫ່ງຊາດພ້ອມດ້ວຍທີມງານ ຮ່ວມກັບ ທ່ານ ນ. ສົມພອນ ໂສພິລາວັນ ຮອງປະທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ພ້ອມດ້ວຍສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 9, ຫົວໜ້າຂະແໜງ, ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງ ແລະ ພະນັກງານຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ລົງເຄື່ອນໄຫວເພື່ອເກັບກຳຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄາດໝາຍໃນຂົງເຂດສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ການປັບປຸງຄຸນະພາບລະບົບການຮຽນການສອນ ໃນໄລຍະໄໝ່ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານກິລາ-ກາຍຍະກຳ.

ທີມງານໄດ້ເຂົ້າພົບທ່ານ ສີວິໄລ ແສງຈະເລີນ ຮອງເຈົ້າແຂວງໆຊຽງຂວາງ ໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານໂດຍຫຍໍ້ກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວໃນໄລຍະຜ່ານມາຂອງແຂວງໃນແຕ່ລະດ້ານໂດຍສະເພາະຂົງເຂດ ວັດຖະນະທຳ-ສັງຄົມ ແລະ ຂໍອະຍຸຍາດລົງເຄື່ອນໄຫວເກັບກຳຂໍ້ມູນຢູ່ພາຍໃນຂອງແຂວງ. ຫຼັງຈາກນັ້ນທີມງານ ທີມງານໄດ້ລົງເປີດກອງປະຊຸມກັບພະແນກການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງມີ ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ພະແນກການເງິນ ແລະ ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເພື່ອຮັບຟັັງການລາຍງານຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄາດໝາຍຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ, ສະພາບການຮຽນການສອນໃນໄລຍະໃໝ່ ໃນທຸກຊັ້ນທຸກສາຍ ທັງພັກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ການຂະ ຫຍາຍການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ, ການສົ່ງເສີມສຸຂະພາບໂພສະນາການຂັ້ນພື້ນຖານ, ການລົງທຶນໃນຂະແໜງການສຶກສາ ບັນຫາຄູອາສາ ຄູເຫຼືອບໍ່ພໍ ສອນບໍ່ຖືກຊັ້ນຖືກສາຍ ການສອນຫ້ອງຄວບ ແລະ ສະພາບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານກິລາ ກາຍຍະກຳ.

ພ້ອມກັນນັ້ນໄດ້ລົງເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງແປກ, ລົງຢ້ຽມ ຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຜູ້ບໍລິການການສຶກສາ ຄູ-ອາຈານ, ນັກຮຽນ, ນັກສຶກສາ ແລະ ຜູ້ປົກຄອງ ຂອງວິທະຍາໄລຄູຄັງໄຂ, ໂຮງຮຽນ ມສ ໜອງເປັດ ແລະ ໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບຸນບ້ານໂງຍ ເພື່ອລົງເບິ່ງສະພາບຕົວຈິງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຮຽນ-ການສອນຂອງແຕ່ລະໂຮງຮຽນ ອັດຕາການເຂົ້າຮຽນ, ອັດຕາການປະລະການຮຽນ, ຄຸນະພາບຂອງການຮຽນການສຶກສາ ແລະ ກິລາ. ໃນໂກກາດລົງເຄື່ອນໄຫວໃນຄັ້ງນີ້ຍັງໄດ້ນຳເອົາ ຜ້າປິດປາກ, ເຈວລ້າງມື້, ປຶ້ມກົດໝາຍ ແລະ ເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມມອບໃຫ້ແຕ່ລະຈຸດ ລວມມູນຄ່າ 33 ລ້ານກ່ວາກີບ ເພື່ອປະສ່ວນເຂົ້າໃນວຽກງານຂອງໂຮງຮຽນ ແລະ ຕ້ານສະກັດກັ້ນການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ 19.

ສະ​ພາ​ປະ​ຊາ​ຊ​ົນ​ແຂວງ​ຊຽງ​ຂວາງ

ທ. ບຸນສີ ສິດທິເດດ 99 777 890