loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ທ່ານຮອງປະທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງຄໍາມ່ວນ ໄດ້ໃຫ້,ສຳພາດກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງຄໍາມ່ວນ.

ກ.ພ. 22, 2024 | ເຂດ 12 ຄຳມ່ວນ

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 22 ກຸມພາ 2024 ທີ່ສຳນັກງານສະພາປະຊາຊົນແຂວງຄໍາມ່ວນ ທ່ານ ບົວພັນ ແສງຈັນ ກຳມະການພັກແຂວງ ຮອງປະທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງຄໍາມ່ວນ ພ້ອມດ້ວຍ ປະທານ ແລະ ຮອງປະທານ ຄະນະກຳມະການຍຸຕິທຳ ແລະ ປກຊ-ປກສ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງຄໍາມ່ວນ ໄດ້ໃຫ້ສຳພາດກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງຄໍາມ່ວນ, ໃນການປະຕິບັດພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຕາມ 3 ພາລະບົດບາດຕົ້ນຕໍຄື: ດ້ານການພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງເອົານິຕິກຳທີ່ສຳຄັນຂອງທ້ອງຖິ່ນ, ຕົກລົງບັນຫາສໍາຄັນພື້ນຖານຂອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ວຽກງານຕິດຕາມກວດກາການເຄົາລົບປະຕິບັດລັດຖະທຳມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍ ຂອງບັນດາອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ໂດຍສະເພາະໄດ້ໃຫ້ສໍາພາດກ່ຽວກັບການສົ່ງເສີມການເປັນຜູ້ນຳທາງດ້ານການເມືອງຂອງສະມາຊິກສະພາເພດຍິງໃນວຽກງານສະພາໃນໄລຍະຜ່ານມາ. ເຊິ່ງນຳຄະນະທີມງານສຳພາດໂດຍ: ທ່ານ ຕິ່ງທອງ ເພັດສະວົງ ຊ່ຽວຊານໂຄງການມູນນິທິ ເວສມິນສເຕີ ເພື່ອປະຊາທິປະໄຕ ( WFD ), ພ້ອມດ້ວຍທິມງານ.

ຈຸດປະສົງການສຳພາດຄັ້ງນີ້: ແມ່ນເພື່ອ ປຶກສາຫາລືແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນທຳຄວາມເຂົ້າໃຈນະໂຍບາຍ, ພາລະບົດບາດສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ແລະ ເກັບກຳຂໍ້ມູນວຽກງານພັດທະນາແມ່ຍິງໃນການສົ່ງເສີມການເປັນຜູ້ນຳທາງດ້ານການເມືອງຂອງແມ່ຍິງໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງຍິ່ງຂຶ້ນ ໂຄງການມູນນິທິ ເວສມິນສເຕີ ເພື່ອປະຊາທິປະໄຕ ( WFD ), ຈະສາມາດນຳໄປປະກອບເຂົ້າບົດວິເຄາະ ແລະ ວາງແຜນວຽກກິດຈະກໍາໂຄງການໄລຍະປັດຈຸບັນ ຮ່ວມກັບ ບັນດາກົມກໍາມາທິການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງຄໍາມ່ວນ ທີ່ນອນໃນຂອບເຂດການສະໜັບສະໜູນຂອງໂຄງການມູນນິທິ ເວສມິນສເຕີ ເພື່ອປະຊາທິປະໄຕ ( WFD ), ເພື່ອໃຫ້ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຮ່ວມກັນສໍາເລັດ.

ໂດຍ: ເອື້ອ ມະໂນສິງ