loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ທາບທາມຮ່າງກົດໝາຍ 5 ສະບັບ.

ພ.ພ. 7, 2024 | ເຂດ 17 ອັດ​ຕະ​ປື

ໂດຍປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາຂອງຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການທາບທາມໃສ່ຮ່າງກົດໝາຍ ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສ້າງນິຕິກໍາ, ຮັບປະກັນໃຫ້ເນື້ອໃນຂອງຮ່າງກົດໝາຍມີຄວາມຄົບຖ້ວນ, ຮັດກຸມ, ຈະແຈ້ງ ແລະ ສ່ອງຄອງກັບສະພາບຕົວຈິງ, ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງທີ່ຈະນໍາເຂົ້າຄົ້ນຄວ້າ ພິຈາລະນາຮັບຮອງໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 7 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX.

ໃນວັນທີ 2 ພຶດສະພາ 2024 ນີ້. ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ອັດຕະປື ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມທາບທາມຮ່າງກົດໝາຍຈໍານວນ 5 ສະບັບ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຂອງຕົນ, ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ນາງ ມີນາພອນ ໄຊສົມພູ ຮອງເລຂາພັກແຂວງ, ປະທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງ, ມີບັນດາທ່ານຮອງປະທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງ, ຄະນະກໍາມະການ, ຄະນະເລຂາທິການ, ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 17, ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ, ຕາງໜ້າອົງການກວດກາລັດ, ພະແນກກະສີກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ພະແນກສາທາລະນະສຸກ, ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານວີຊາການເຂົ້າຮ່ວມ.

ໃນກອງປະຊຸມ ທ່ານ ນາງ ມີນາພອນ ໄຊສົມພູ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ຮ່າງກົດໝາຍທີ່ນໍາເຂົ້າທາບທາມໃນຄັ້ງນີ້ມີ ຮ່າງກົດໝາຍທີ່ປັບປຸງໃໝ່ຈໍານວນ 3 ສະບັບ: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການກັນ ແລະ ຄວບຄຸມເຊື້ອເຫັດໄອວີ, ຮ່າງກົດໝາຍທີ່ສ້າງໃໝ່ມີຈໍານວນ 2 ສະບັບ: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະຫະກອນ ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຊັບພະຍາກອນທີ່ເປັນຢາ, ສະນັ້ນການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງ ກົດໝາຍແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍ ຕໍ່ກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງລັດລວມໝູ່ ແລະ ປະຊາຊົນ ທັງເປັນເຄື່ອງມືຂອງລັດ ໃນການຄຸ້ມຄອງລັດ, ຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມດ້ວຍກົດໝາຍ.

ກອງປະຊຸມ, ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກພະແນກການຂື້ນຜ່ານຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການກັນ ແລະ ຄວບຄຸມເຊື້ອເຮັດໄອວີ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະຫະກອນ ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຊັບພະຍາກອນທີ່ເປັນຢາ ພ້ອມນັ້ນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ພ້ອມກັນຄົ້ນຄວ້າ ປະກອບຄວາມຄີດຄວາມເຫັນໃສ່ບັນດາມາດຕາ ແລະ ເນື້ອໃນ ຂອງຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ ເພື່ອໃຫ້ມີເນື້ອໃນເລິກເຊິ່ງ, ຮັດກຸມ, ຈະແຈ້ງ ແລະ ເຂົ້າໃຈງ່າຍ ເມື່ອໄດ້ຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ.

(ວິນັດ ສີສຸລາດ)