loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ທາບທາມຮ່າງກົດໝາຍ ຈຳນວນ 3 ສະບັບ, ຂົງເຂດເສດຖະກິດ.

ພ.ພ. 17, 2022 | ເຂດ 4 ອຸດົມໄຊ

ວັນທີ 17 ພຶດສະພາ 2022 ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມສາຂາ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ພາກເໜືອ ແຂວງອຸດົມໄຊ, ສະພາປະຊາຊົນແຂວງອຸດົມໄຊ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມທາບທາມຮ່າງກົດໝາຍ ຈຳນວນ 3 ສະບັບ, ຂົງເຂດເສດຖະກິດ ຄື: ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປັບປຸງບາງມາດຕາ ວ່າດ້ວຍນໍ້າ ແລະ ຊັບພະຍາກອນນໍ້າ, ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍເງິນຕາຕ່າງ ປະເທດ(ສະບັບປັບປຸງ) ແລະ ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມຈຸລະວິສາຫະກິດ, ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ, ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ຄໍາດີ ວົງລ້ອມ ຮອງເລຂາຄະນະບໍລິຫານງານພັກແຂວງ, ປະທານ ສພຂ ,ມີຮອງປະທານ ສພຂ, ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 04 ອຸດົມໄຊ, ຫົວໜ້າ-ຮອງຫົວ ໜ້າພະແນກ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ,ຮອງຫົວໜ້າສາຂາ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ພາກເໜືອ ແຂວງອຸດົມໄຊ,  ສະມາຊິກ ສພຂ, ຄະນະຮັບຜິດຊອບ, ແຂກເຊີນ ແລະ ວິຊາການຂະແໜງກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

ກອງປະຊຸມຄະນະຮັບຜິດຊອບໄດ້ຜ່ານບົດລາຍງານ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການທາບທາມໂດຍຫຍໍ້ ເພື່ອໃຫ້ບັນ ດາຜູ້ແທນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມພ້ອມກັນຄົ້ນຄ້ວາປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນກ່ຽວກັບການລາຍງານ ແລະ ຕາມຄຳຖາມເຈາະຈີ້ມຂອງປະທານກອງປະຊຸມເປັນຕົ້ນ: ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປັບປຸງບາງມາດຕາຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍນ້ຳ ແລະ ຊັບພະຍາ ກອນນໍ້າ ຊຶ່ງປະກອບດ້ວຍ: ມາດຕາ 36 ເປົ້າໝາຍການນໍາໃຊ້ແຫຼ່ງນໍ້າ, ມາດຕາ 36/1 ການອວ່າຍແລວນໍ້າ ແລະ ມາດຕາ 36/2 ອົງການລັດທີ່ມີສິດຕົກລົງການອວ່າຍແລວນໍ້າ, ມາດຕາ 67 ຂໍ້ຫ້າມທົ່ວໄປຕໍ່ການກໍານົດເນື້ອໃນຂອງ 4 ມາດຕານີ້ ບັນດາທ່ານເຫັນວ່າມີຄວາມສອດຄ່ອງ ແລະ ເໝາະສົມແລ້ວບໍ່ໂດຍສະເພາະມາດຕາ 36/2 ອົງການລັດທີ່ມີສິດຕົກລົງການອວ່າຍແລວນໍ້າ ທີ່ກໍານົດກ່ຽວກັບຂອບເຂດສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງອົງການລັດໃນການຕົກລົງອວ່າຍແລວນໍ້າ ຊຶ່ງປະກອບດ້ວຍ 3 ລະດັບ ຄື ສະພາແຫ່ງຊາດ, ລັດຖະບານ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ຕໍ່ກັບການກໍານົດຄືແນວນັ້ນ ບັນດາທ່ານເຫັນວ່າສອດຄ່ອງ ແລະ  ເໝາະສົມແລ້ວບໍ່? ການປັບປຸງບາງມາດຕາຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້ ກໍເພື່ອເຮັດໃຫ້ວຽກງານອວ່າຍແລວນໍ້າ ມີຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງຈຶ່ງໄດ້ປັບປຸງ 2 ມາດຕາ ແລະ ເພີ່ມເຂົ້າໃໝ່ 2 ມາດຕາ.

ນອກຈາກນັ້ນທາງຄະນະຮັບຜິດຊອບໄດ້ສືບຕໍ່ສະເໜີ ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍເງິນຕາຕ່າງປະເທດ(ສະບັບປັບປຸງ) ແລະ ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມ ຈຸລະວິສາຫະກິດ, ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ, ປະທານກອງປະຊຸມໄດ້ມີຄໍາເຫັນ ແລະ ໄດ້ຊີ້ນຳໃນການປະກອບຄໍາຄິດຄໍາເຫັນຂອງບັນດາທ່ານຜູ້ແທນກອງປະຊຸມ ແລະ ໄດ້ສົນທະນາ, ປະກອບຄໍາຄິດຄໍາເຫັນຕາມຄໍາຖາມເຈາະຈີ້ມຂອງທ່ານປະທານ ແບບກົງໄປກົງມາຢ່າງໃຫ້ເລິກເຊິງ,         ກ້ວາງຂວາງ ແລະ ໄດ້ເນື້ອໃນຊັດເຈນ ເພື່ອເປັນຂໍ້ມູນໃຫ້ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 04 ອຸດົມໄຊ ປະກອບຄໍາຄິດຄໍາເຫັນໃສ່ບັນດາຮ່າງກົດໝາຍຕ່າງໆ ທີ່ຈະນໍາເຂົ້າຜ່ານໃນວາລະດໍາເນີນກອງປະຊຸມສະ   ໄໝສາມັນເທື່ອທີ 3 ຂອງ ສພຊ ຊຸດທີ IX ເພື່ອຄົ້ນຄວ້າພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງເອົາ.

(ພາບ-ຂ່າວ : ແສງພອນ ອິນນະລົງ).