loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ຖະແຫຼງຂ່າວ ການດໍາເນີນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 6 ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງອຸດົມໄຊ ຊຸດທີ II

ມ.ກ. 3, 2024 | ເຂດ 4 ອຸດົມໄຊ

ຕອນບ່າຍຂອງວັນທີ 3 ມັງກອນ 2024 ຢູ່ທີ່ສະຖາວິທະຍຸ-ໂທລະພາບແຂວງ, ທ່ານ ນ. ວັນສີ ພວງມະໄລ ກໍາມະການປະຈໍາ, ເລຂາທິການສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ໄດ້ຕາງໜ້າຄະນະປະຈຳສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຖະແຫຼງຂ່າວຜ່ານສື່ມ່ວນຊົນຂອງແຂວງອຸດົມໄຊ ເພື່ອໃຫ້ບັນດາທ່ານການນໍາພັກ-ລັດ, ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ, ທະຫານ, ຕຳຫຼວດ, ນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ, ປັນຍາຊົນ, ກຳມະກອນ-ຊາວຜູ້ອອກແຮງງານ, ພໍ່-ແມ່ພີ່ນ້ອງບັນດາເຜົ່າໃນທົ່ວແຂວງອຸດົມໄຊຮັບຊາບ ກ່ຽວກັບການດໍາເນີນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 6 ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງອຸດົມໄຊ ຊຸດທີ II ດັ່ງນີ້:

ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 6 ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງອຸດົມໄຊ ຊຸດທີ II ຈະໄດ້ໄຂຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 9-12 ມັງກອນ 2024 ໃຊ້ເວລາ 3 ວັນເຄິ່ງ, ຢູ່ທີ່ສະໂມສອນແຂວງ. ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ບັນດາທ່ານສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຈະໄດ້ສຸມໃສ່ຄົ້ນຄວ້າ, ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງເນື້ອໃນສໍາຄັນຂອງແຂວງດັ່ງນີ້:

ວຽກງານ ອົງການປົກຄອງແຂວງ

 1. ບົດລາຍງານໂດຍສັງເຂບຂອງທ່ານເຈົ້າແຂວງ ກ່ຽວກັບວຽກງານການບໍລິຫານລັດ ປະຈຳປີ 2023 ແລະ ທິດທາງແຜນການ ປະຈໍາປີ 2024;
 2. ບົດລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງແຂວງ ປະຈຳປີ 2023 ແລະ ທິດທາງແຜນການ ປະຈໍາປີ 2024;
 3. ບົດລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດຂອງແຂວງ ປະຈຳປີ 2023 ແລະ ທິດທາງແຜນການ ປະຈໍາປີ 2024;
 4. ລາຍງານ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວາລະແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍ ການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ ໄລຍະຜ່ານມາ( 2021-2023) ແລະ ສະຫຼຸບຕີລາຄາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວາລະແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍ ການແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດ ໄລຍະຜ່ານມາ( 2021-2023);

ນອກຈາກນີ້ ຍັງຈະມີການລາຍງານສະພາບການເຄື່ອນໄຫວພົ້ນເດັ່ນ, ບັນຫາທີ່ເປັນຜົນກະທົບຕໍ່ຊີວິດ

ການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ ຂອງບັນດາພະແນກການອີກຈໍານວນໜຶ່ງ ຕາມຄໍາຖາມເຈາະຈີ້ມ.

ວຽກງານ ຂອງອົງການກວດສອບປະຈໍາພາກເໜືອ II ແລະ ອົງການກວດກາລັດແຂວງ

 1. ບົດລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ຂອງອົງການກວດສອບປະຈໍາພາກເໜືອ II ປະຈໍາປີ 2023 ແລະ ທິດທາງແຜນການ ປະຈໍາປີ 2024 ແລະ ຜົນການກວດສອບບົດສະຫຼຸບຂາດຕົວການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ປະຈໍາປີ 2022;

ວຽກງານ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນແຂວງ ແລະ ສານປະຊາຊົນແຂວງ

 1. ບົດລາຍງານຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນແຂວງ ກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ປະຈໍາປີ 2023 ແລະ ທິດທາງແຜນການ ປະຈໍາປີ 2024;
 2. ບົດລາຍງານຂອງສານປະຊາຊົນແຂວງ ກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ປະຈຳປີ 2023 ແລະ ທິດທາງແຜນການ ປະຈໍາປີ 2024.

ວຽກງານ ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ

 1. ບົດລາຍງານ ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງອຸດົມໄຊ ຊຸດທີ II ກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ປະຈຳປີ 2023 ແລະ ທິດທາງແຜນການ ປະຈໍາປີ 2024;
 2. ບົດລາຍງານການຕິດຕາມກວດກາ ຂອງຄະນະປະຈໍາສະພາປະຊາຊົນແຂວງ 2 ວາລະແຫ່ງຊາດ ຂອງແຂວງອຸດົມໄຊ.

ວຽກງານ ດ້ານນິຕິກໍາ

ພິຈາລະນາ, ຮັບຮອງເອົາການສ້າງນິຕິກຳໃຕ້ກົດໝາຍ ຈຳນວນ 4 ສະບັບຄື:

 1. ຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ຊົນລະປະທານ ຢູ່ແຂວງອຸດົມໄຊ;
 2. ຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ນະໂຍບາຍ ແລະ ລາຄາຫົວໜ່ວຍຊົດເຊີຍຜົນກະທົບ ຈາກໂຄງການພັດທະ ນາຕາມແລວທາງເສດຖະກິດອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ເພື່ອການເຊື່ມໂຍງ ແລະ ເຊື່ອມຈອດ ຢູ່ແຂວງອຸດົມໄຊ;
 3. ຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ລຄາຫົວໜ່ວຍນໍ້າປະປາ ຢູ່ແຂວງອຸດົມໄຊ;
 4. ຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການມອບ ແລະ ຖອນສິດນໍາໃຊ້ທີ່ດິນຂອງລັດ ຢູ່ແຂວງອຸດົມໄຊ.

ບົດປະກອບຄຳເຫັນ

 1. ບົດປະກອບຄໍາເຫັນຂອງຄະນະປະຈໍາສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຕໍ່ບົດລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ປະຈຳປີ 2023 ແລະ ທິດທາງແຜນການ ປະຈໍາປີ 2024;
 2. ບົດປະກອບຄໍາເຫັນ ຂອງຄະນະປະຈໍາສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຕໍ່ບົດລາຍງານຜົນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ຂອງອົງການກວດສອບປະຈໍາພາກເໜືອ II ແລະ ອົງການກວດກາລັດແຂວງ ກ່ຽວກັບການເຄື່ອນ ໄຫວວຽກງານ ປະຈໍາປີ 2023 ແລະ ທິດທາງແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ປະຈໍາປີ 2024;
 3. ບົດປະກອບຄໍາເຫັນຂອງຄະນະປະຈໍາສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຕໍ່ບົດລາຍງານຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນແຂວງ ແລະ ສານປະຊາຊົນແຂວງ ກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ປະຈໍາປີ 2023 ແລະ ທິດທາງແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ປະຈໍາປີ 2024;
 4. ບົດປະກອບຄໍາເຫັນຂອງຄະນະປະຈໍາສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຕໍ່ບົດລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 2 ວາລະແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້າເສດຖະກິດ-ການເງິນ ແລະ ວ່າດ້ວຍ ການແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດ ໄລຍະຜ່ານມາ( 2021-2023);
 5. ບົດປະກອບຄໍາເຫັນຂອງອົງການແນວລາວສ້າງຊາດແຂວງ ຕໍ່ບົດລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ປະຈໍາປີ 2023 ແລະ ທິດທາງແຜນການປະຈໍາປີ 2024.

ຄຽງຄູ່ກັບການພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງເອົາບັນຫາສຳຄັນດັ່ງກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນ, ຍັງຈະໄດ້ຮັບຟັງການຊີ້ແຈງຈາກອົງການກ່ຽວຂ້ອງຕື່ມອີກ.

ຕະຫຼອດໃນໄລຍະດຳເນີນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 6 ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງອຸດົມໄຊ ຊຸດທີ II, ຄະນະເລຂາທິການໄດ້ເປີດໂທລະສັບສາຍດ່ວນ(081 156 ໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ ຫຼື ຈະສົ່ງເປັນລາຍລັກອັກສອນມາທາງສະພາປະຊາຊົນແຂວງອຸດົມໄຊ ຕັ້ງຢູ່ບ້ານນາເລົາ, ເມືອງໄຊ, ແຂວງອຸດົມໄຊ ໃນໂມງລັດຖະການ) ເພື່ອຮັບເອົາຄໍາຄິດເຫັນ ແລະ ຄໍາສະເໜີຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ມາຍັງກອງປະຊຸມກ່ຽວກັບບັນຫາທີ່ພົວພັນເຖິງການຄຸ້ມຄອງບໍລິ ຫານລັດຂອງສະມາຊິກອົງການປົກຄອງແຂວງ, ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງແຂວງ, ການພັດທະນາທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ສັງຄົມ, ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ບັນຫາອື່ນໆ….

ທ້າຍນີ້, ຂໍເຊີນຊວນມາຍັງບັນດາທ່ານພະນັກງານລັດຖະກອນ, ທະຫານ-ຕໍາຫຼວດ, ນັກຮຽນ, ນັກສຶກສາ, ປັນຍາຊົນ, ກຳມະກອນ, ຊາວຜູ້ອອກແຮງງານ ແລະ ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າໃນທົ່ວແຂວງອຸດົມໄຊ ຈົ່ງພ້ອມກັນຕິດ ຕາມການດໍາເນີນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 6 ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງອຸດົມໄຊ ຊຸດທີ II ຄັ້ງນີ້ແຕ່ຕົ້ນຕະ ຫຼອດປາຍຜ່ານສື່ຕ່າງໆ.

ໃນໂອກາດທີ່ແຂວງອຸດົມໄຊ ພວມສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນປະຫວັດສາດທີ່ສໍາຄັນຂອງຊາດ, ສະເຫຼີມສະຫຼອງປີໃໝ່ສາກົນ 2024, ຈັດພິທີເປີດປີທ່ອງທ່ຽວຂອງແຂວງ ຕິດພັນກັບບຸນປີໃໝ່ຂອງບັນດາເຜົ່ານີ້ ຂໍອວຍພອນອັນປະເສີດໃຫ້ທຸກທ່ານ ຈົ່ງມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ, ມີຄວາມຜາສຸກໃນຊີວິດສ່ວນຕົວ ແລະ ຄອບຄົວ, ມີຜົນສໍາເລັດອັນໃຫຍ່ຫຼວງກວ່າເກົ່າ(ຂໍຂອບໃຈ)!

ພາບ/ຂ່າວ: ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ.