loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ຖະແຫຼງຂ່າວກ່ຽວກັບການດຳເນີນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 6 ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງຄໍາມ່ວນ ຊຸດທີ II.

ມ.ກ. 19, 2024 | ເຂດ 12 ຄຳມ່ວນ

ປະຕິບັດຕາມມາດຕາ 59 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປັບປຸງບາງມາດຕາ ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ສະບັບປັບປຸງປີ 2020 ແລະ ມະຕິ ຂອງຄະນະປະຈໍາສະພາປະຊາຊົນແຂວງຄຳມ່ວນ ສະບັບເລກທີ 11/ຄປຈ.ສພຂ, ລົງວັນທີ 16 ມັງກອນ 2024 ວ່າດ້ວຍການດໍາເນີນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 6 ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງຄຳມ່ວນ ຊຸດທີ II; ເພື່ອປະຕິບັດຕາມເນື້ອໃນຈິດໃຈດັ່ງກ່າວ ບັນດາຄະນະກໍາມະການ, ຄະນະເລຂາທິການສະພາປະຊາຊົນ ແລະ ກົງຈັກທີ່ຄະນະປະຈໍາສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງສ້າງຕັ້ງໄດ້ປະສານສົມທົບກັບ ອົງການປົກຄອງແຂວງ, ອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດປະຈໍາພາກກາງ, ສານປະຊາຊົນແຂວງ, ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນແຂວງແຂວງຄຳມ່ວນ ແລະ ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ປະຈໍາພາກກາງ ເພື່ອຮ່ວມກັນກະກຽມບັນດາເນື້ອໃນຮອບດ້ານທີ່ຈະນໍາເຂົ້າພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງໃນກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້, ມາເຖິງປັດຈຸບັນນີ້ ເຫັນວ່າການກະກຽມແມ່ນຄົບຖ້ວນ ແລະ ມີຄວາມພ້ອມໃນທຸກດ້ານແລ້ວ. ສະນັ້ນ, ໃນວັນທີ 19 ມັງກອນ 2024, ທ່ານ ສະເຫຼີມສັກ ແກ້ວຈັນທະລາ ຄະນະປະຈໍາສະພາປະຊາຊົນແຂວງ, ເລຂາທິການສະພາປະຊາຊົນແຂງ, ຫົວໜ້າກອງເລຂາກອງປະຊຸມ ໄດ້ຖະແຫຼງຜ່ານສື່ມວນຊົນ ວ່າ: ໃນນາມເລຂາທິການສະພາປະຊາຊົນແຂວງຄຳມ່ວນ, ຫົວໜ້າກອງເລຂາ ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 6 ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງຄຳມ່ວນ ຊຸດທີ II ມີຄວາມປິຕິຍິນດີ ແລະ ຖືເປັນກຽດຢ່າງສູງ ທີ່ໄດ້ຕາງໜ້າຄະນະປະຈຳສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ມາຖະແຫຼງຂ່າວແຈ້ງມາຍັງບັນດາ ພະນັກງານ, ທະຫານ, ຕຳຫຼວດ, ນັກຮຽນ, ນັກສຶກສາ, ປັນຍາຊົນ, ກຳມະກອນ, ກະສິກອນ-ຊາວຜູ້ອອກແຮງງານ, ພໍ່ແມ່-ພີ່ນ້ອງ ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າໃນທົ່ວແຂວງຄຳມ່ວນ ແລະ ພີ່ນ້ອງຊາວລາວທີ່ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດ ໄດ້ຮັບຊາບກ່ຽວກັບການດຳເນີນກອງປະຊຸມ ສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 6 ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງຄຳມ່ວນ ຊຸດທີ II ຈະໄດ້ໄຂຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນ ອັງຄານ ວັນທີ 23 ຫາ ວັນທີ 26 ມັງກອນ 2024 ເປັນເວລາ 3 ວັນເຄິ່ງ ທີ່ສະໂມສອນ 21 ມີນາ ຂອງແຂວງ (ຫຼັກ 4) ແລະ ຈະໄດ້ພິຈາລະນາ ຮັບຮອງເອົາ ບັນຫາສຳຄັນພື້ນຖານ ຂອງແຂວງ ລວມມີ 9 ເນື້ອໃນທີ່ສໍາຄັນຄື: ຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານ ຂອງອົງການປົກຄອງແຂວງຄໍາມ່ວນ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ປະຈຳປີ 2023 ແລະ ທິດທາງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ປະຈໍາປີ 2024, ບົດລາຍງານ ຂອງອົງການປົກຄອງແຂວງຄໍາມ່ວນ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ປະຈຳປີ 2023 ແລະ ທິດທາງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ປະຈໍາປີ 2024, ບົດສະຫຼຸບຕີລາຄາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວາລະແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ ຂອງແຂວງຄໍາມ່ວນ ໄລຍະ 3 ປີຜ່ານມາ (2021-2023), ບົດສະຫຼຸບຕີລາຄາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວາລະແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດ ຂອງແຂວງຄໍາມ່ວນ ໄລຍະ 3 ປີຜ່ານມາ (2021-2023), ບົດລາຍງານ ຂອງອົງການກວດສອບ ປະຈໍາພາກກາງ ກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ປະຈໍາປີ 2023 ແລະ ທິດທາງແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານປະຈໍາປີ 2024, ບົດລາຍງານຜົນການກວດສອບຄືນບົດສະຫຼຸບຂາດຕົວການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ຂອງແຂວງ ປະຈໍາປີ 2022 ແລະ ແຜນການກວດສອບຄືນບົດສະຫຼຸບຂາດຕົວການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ຂອງແຂວງຄໍາມ່ວນ ປະຈໍາປີ 2023, ບົດລາຍງານຂອງອົງການກວດກາລັດແຂວງ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ປະຈໍາປີ 2023 ແລະ ທິດທາງແຜນການ ປະຈໍາປີ 2024,ບົດລາຍງານຜົນການກວດກາ ຕາມຜົນການກວດສອບ ປະຈໍາປີ 2021 ແລະ ແຜນການກວດກາຕາມຜົນການກວດສອບ ປະຈໍາປີ 2022, ບົດລາຍງານ ຂອງສານປະຊາຊົນແຂວງຄໍາມ່ວນ ກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ປະຈໍາປີ 2023 ແລະ ທິດທາງແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ປະຈໍາປີ 2024, ບົດລາຍງານ ຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນແຂວງຄໍາມ່ວນ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ປະຈຳປີ 2023 ແລະ ທິດທາງແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ປະຈໍາປີ 2024 ແລະ ບົດລາຍງານ ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງຄໍາມ່ວນ ຊຸດທີ II ກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ປະຈໍາປີ 2023 ແລະ ທິດທາງແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ປະຈໍາປີ 2024.

ນອກນັ້ນ ຍັງຈະໄດ້ຮັບຮອງເອົາຂໍ້ຕົກລົງຂອງເຈົ້າແຂວງຄຳມ່ວນ ກ່ຽວກັບວຽກງານການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນິຕິກຳໃຕ້ກົດໝາຍ ຂອງແຂວງ ຈຳນວນ 03 ບົດຄື: ຂໍ້ຕົກລົງຂອງເຈົ້າແຂວງໆຄໍາມ່ວນ ວ່າດ່ວຍການຫຼຸດຜ່ອນອຸບັດຕິເຫດ ແລະ ການຮັກສາຄວາມປອດໄພຕາມທ້ອງຖະໜົນຫຼວງ ພາຍໃນແຂວງຄໍາມ່ວນ, ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ່ວຍການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານຜ່ານອິນເຕີເນັດ ແລະ ການຕ້ານ, ສະກັດກັ້ນການກະທຳຄວາມຜິດຕ່າງໆຜ່ານທາງລະບົບຄອມພີວເຕີ ພາຍໃນແຂວງຄໍາມ່ວນ, ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ່ວຍການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນປ່າໄມ້ ທົ່ວແຂວງຄໍາມ່ວນ ແລະ ຮັບຟັງການຊີ້ແຈງໃນບັນດາຂົງເຂດວຽກງານຕ່າງໆ ທີ່ຕິດພັນກັບບົດລາຍງານ ທີ່ໄດ້ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງ ໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້.

ໃນໂອກາດນີ້ ຂໍເຊີນຊວນບັນດາທ່ານ ພະນັກງານ, ລັດຖະກອນ, ທະຫານ, ຕຳຫຼວດ, ນັກຮຽນ, ນັກສຶກສາ, ປັນຍາຊົນ, ກຳມະກອນ, ຊາວຜູ້ອອກແຮງງານ, ພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງ, ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າທຸກຊັ້ນຄົນໃນທົ່ວແຂວງ ຈົ່ງຕິດຕາມກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 6 ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງຄໍາມ່ວນ ຊຸດທີ II ຄັ້ງນີ້, ໃນໄລຍະດຳເນີນກອງປະຊຸມ, ຄະນະເລຂາທິການສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ໄດ້ຈັດຕັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບໂທລະສັບສາຍດ່ວນ ເພື່ອຮັບເອົາຄຳຄິດຄຳເຫັນ ແລະ ຄຳສະເໜີໂດຍກົງຈາກປະຊາຊົນ ທີ່ຈະສົ່ງໄປຍັງກອງປະຊຸມ, ບັນດາທ່ານສາມາດສົ່ງຄຳຄິດຄຳເຫັນ ແລະ ຄຳສະເໜີໄປຍັງສາຍດ່ວນຂອງກອງປະຊຸມ ໝາຍເລກໂທລະສັບ 051 156  ໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ.

ໂດຍ: ເອື້ອ ມະໂນສິງ