loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ຖະແຫຼງການດໍາເນີນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 3 ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງຜົ້ງສາລີ ຊຸດທີ II.

ສ.ຫ. 16, 2022 | ເຂດ 2 ຜົ້ງສາລີ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 15 ສິງຫາ 2022 ທີ່ຫ້ອງຄະນະປະຈໍາສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ທ່ານ ພອນສະຫວັນ ສັກຕິຄຸນ ເລຂາທິການສະພາປະຊາຊົນແຂວງຜົ້ງສາລີ, ຫົວໜ້າກອງເລຂາກອງປະຊຸມ ຖະແຫຼງການດໍາເນີນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 3 ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງຜົ້ງສາລີ ຊຸດທີ II ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ:

“ປະຕິບັດຕາມລັດຖະທໍາມະນຸນ ມາດຕາ 80, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ມາດຕາ 60  ແລະ ມະຕິຂອງຄະນະປະຈໍາສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ສະບັບເລກທີ 399/ຄປຈຂ, ລົງວັນທີ 8 ສິງຫາ 2022 ວ່າດ້ວຍການດໍາເນີນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 3 ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຊຸດທີ II; ຈະໄດ້ໄຂຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 23-25 ສິງຫາ 2022 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ເມືອງບຸນເໜືອ, ແຂວງຜົ້ງສາລີ ເຊິ່ງຈະໃຊ້ເວລາດໍາເນີນກອງປະຊຸມທັງໝົດ 3 ວັນ ແລະ ໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ຈະໄດ້ສຸມໃສ່ຄົ້ນຄວ້າ, ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງເອົາບັນຫາສຳຄັນພື້ນຖານຂອງແຂວງ ຄື:

 1. ວຽກງານຂອງອົງການປົກຄອງແຂວງ
 • ລາຍງານໂດຍສັງເຂັບ ຂອງທ່ານ ເຈົ້າແຂວງ ກ່ຽວກັບສະພາບພົ້ນເດັ່ນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ແລະ ແຜນການ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2022;
 • ບົດລາຍງານຂອງອົງການປົກຄອງແຂວງ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ແລະ ແຜນການ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2022;
 • ບົດລາຍງານຂອງອົງການປົກຄອງແຂວງ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ແລະ ແຜນການ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2022;
 • ບົດລາຍງານຂອງອົງການປົກຄອງແຂວງ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວາລະແຫ່ງຊາດ ຕໍ່ກັບການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ ໃນໄລຍະທີ 1 ແລະ ໄລຍະ 2 ພາຍໃນແຂວງ;
 • ຮັບຟັງການລາຍງານຂອງອົງການປົກຄອງແຂວງ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວາລະແຫ່ງຊາດ ຕໍ່ກັບການ ແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດ ໃນໄລຍະທີ 1 ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄລຍະ 2 ພາຍໃນແຂວງ;
 • ບົດລາຍງານຂອງອົງການປົກຄອງແຂວງ ກ່ຽວກັບ ການປັບປຸງຄຸນນະພາບລະບົບການຮຽນ-ການສອນ ໃນທຸກຊັ້ນທຸກສາຍໃນໄລຍະໃໝ່;
 • ບົດລາຍງານສະເໜີການຮ່າງ ແລະ ປັບປຸງນິຕິກໍາຮ່າງນິຕິກໍາໃຕ້ກົດໝາຍຈໍານວນ 04 ສະບັບ ດັ່ງນີ້;
 • ນິຕິກໍາໃຕ້ກົດໝາຍສ້າງໃໝ່ 03 ສະບັບ:
  • ຂໍ້ຕົກລົງເຈົ້າແຂວງ ວ່າດ້ວຍການສ້າງກອງທຶນພັດທະນາກິລາກາຍຍະກຳຂອງແຂວງ;
  • ຂໍ້ຕົກລົງເຈົ້າແຂວງ ວ່າດ້ວຍການກຳນົດຫົວໜ່ວຍລາຄາສິ່ງປຸກສ້າງ, ພຶດອຸດສາຫະກຳ ແລະ ພືດກະສິກຳ ເພື່ອຊົດເຊີຍແກ່ປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໂດຍກົງຈາກໂຄງການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງຢູ່ແຂວງຜົ້ງສາລີ;
  • ຂໍ້ຕົກລົງເຈົ້າແຂວງ ວ່າດ້ວຍການຈັດງານບຸນປະເພນີ ຢູ່ແຂວງຜົ້ງສາລີ;
 • ນິຕິກຳໃຕ້ກົດໝາຍສະບັບປັບປຸງ 01 ສະບັບ:
 • ຂໍ້ຕົກລົງເຈົ້າແຂວງ ວ່າດ້ວຍການເພີ່ມທະວີໃນການສະກັດກັ້ນຕ້ານ ແລະ ແກ້ໄຂຢາເສບຕິດ ຢູ່ແຂວງຜົ້ງສາລີ;
 1. ວຽກງານຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນແຂວງ ແລະ ສານປະຊາຊົນແຂວງ
 • ບົດລາຍງານ ຜົນການການຕິດຕາມກວດກາຂອງອົງການສືບສວນ-ສອບສວນ ກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ 7 ມາດຕະການສະກັດກັ້ນ ຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການດຳເນີນຄະດີອາຍາ;
 • ບົດລາຍງານ ຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການພິຈາລະນາຄໍາຕັດສິນຄະດີດ້ວຍຜູ້ພິພາກສາຜູ້ດຽວ;
 1. ວຽກງານຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ
 • ບົດລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ໃນໄລຍະແຕ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 2 ຫາ ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 3 ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ແລະ ແຜນການຮອດກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 4 ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຊຸດທີ II;
 • ບົດ​ປະ​ກອບ​ຄຳ​ເຫັນ​ຂອ​ງ​ຄະ​ນະ​ປະ​ຈຳ​ສະ​ພາ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ແຂວງ ຕໍ​່​ບົດ​ລາຍ​ງານ​ຂອງ​ອົງ​ການ​ປົກ​ຄອງ​ແຂວງ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ແຜນ​ພັດ​ທະ​ນາ​ເສດ​ຖະ​ກິດ-ສັງ​ຄົມ ແລະ ແຜນ​ງົບ​ປະ​ມານ​ແຫ່ງ​ລັດ​ຂັ້ນ​ແຂວງ ປະ​ຈຳ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ແລະ ທິດ​ທາງ​ແຜນ​ການປະ​ຈຳ 6 ເດືອນທ້າຍ ປ​ີ 2022;
 • ບົດ​ປະ​ກອບ​ຄຳ​ເຫັນຂອງ​ຄະ​ນະ​ປະ​ຈຳ​ສະ​ພາ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ແຂວງ ຕໍ່ກັບບົດລາຍງານ ການປັບປຸງຄຸນນະພາບລະບົບການຮຽນ-ການສອນ ໃນທຸກຊັ້ນທຸກສາຍໃນໄລຍະໃໝ່ ຂອງພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງ;
 • ບົດ​ປະ​ກອບ​ຄຳ​ເຫັນຂອງ​ຄະ​ນະ​ປະ​ຈຳ​ສະ​ພາ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ແຂວງ ກ່ຽວກັບ ຜົນການການຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບັດກົດໝາຍຂອງອົງການສືບສວນ-ສອບສວນ ກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ 7 ມາດຕະການສະກັດກັ້ນ ຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການດຳເນີນຄະດີອາຍາ ແລະ ຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການພິຈາລະນາຄໍາຕັດສິນຄະດີດ້ວຍຜູ້ພິພາກສາຜູ້ດຽວ ຂອງ​ອົງ​ການ​ໄອ​ຍະ​ການ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ແຂວງ ແລະ ສານ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ແຂວງ;
 • ບົດ​ປະ​ກອບ​ຄຳ​ເຫັນຂອງ​ຄະ​ນະ​ປະ​ຈຳ​ສະ​ພາ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ແຂວງ ຕໍ່ກັບບົດລາຍງານຂອງ ບົດລາຍງານຂອງອົງການປົກຄອງແຂວງ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວາລະແຫ່ງຊາດ ຕໍ່ກັບການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ ໃນໄລຍະທີ 1 ແລະ ໄລຍະ 2 ພາຍໃນແຂວງ;
 • ບົດ​ປະ​ກອບ​ຄຳ​ເຫັນຂອງ​ຄະ​ນະ​ປະ​ຈຳ​ສະ​ພາ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ແຂວງ ຕໍ່ກັບບົດລາຍງານຂອງ ບົດລາຍງານຂອງອົງການປົກຄອງແຂວງ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວາລະແຫ່ງຊາດ ຕໍ່ກັບການແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດ ໃນໄລຍະທີ 1 ແລະ ໄລຍະ 2 ພາຍໃນແຂວງ;

ນອກຈາກຮັບຟັງການລາຍງານຈາກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແລ້ວ, ຍັງຈະໄດ້ຮັບຟັງການຊີ້ແຈງຈາກພະແນກການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕໍ່ກັບການແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆຂອງອົງການບໍລິຫານລັດ ທີ່ສັງຄົມໃຫ້ຄວາມສົນໃຈ ແລະ ບັນຫາຫ່າງສຽງໃນສັງຄົມ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ຍັງຈະໄດ້ຮັບຟັງການປະ​ກອບ​ຄຳ​ເຫັນ​ຂອງ​ອົງ​ການ​ແນວ​ລາວ​ສ້າງ​ຊາດ​ແຂວງ ຕໍ່​ກັບ​ ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດແຜນ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວວຽກ​ງານໃນໄລະຍະແຕ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 2 ຫາ ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 3 ແລະ ແຜນການຮອດກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 4 ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຊຸດທີ II.

ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ຍັງຈະພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງເອົາບັນຫາສໍາຄັນພື້ນຖານຂອງແຂວງ ລວມມີ 9 ມະຕິ ດັ່ງນີ້:

 • ມະ​ຕິກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສະ​ພາ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ແຂວງ ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ຮັບ​ຮອງ​ເອົາ ບົດລາຍງານຂອງອົງການປົກຄອງແຂວງ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 6 ເດືອນຕົ້ນ ແລະ ແຜນການ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2022;
 • ມະ​ຕິກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສະ​ພາ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ແຂວງ ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ຮັບ​ຮອງ​ເອົາບົດລາຍງານຂອງອົງການປົກຄອງແຂວງ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ 6 ເດືອນຕົ້ນ ເເລະ ແຜນການ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2022;
 • ມະ​ຕິກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສະ​ພາ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ແຂວງ ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ຮັບ​ຮອງ​ເອົາບົດລາຍງານຜົນການຕິດຕາມກວດກາ ການປັບປຸງຄຸນນະພາບລະບົບການຮຽນ-ການສອນ ໃນທຸກຊັ້ນທຸກສາຍໃນໄລຍະໃໝ່ ຂອງພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງ;
 • ມະ​ຕິກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສະ​ພາ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ແຂວງ ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ຮັບ​ຮອງ​ເອົາບົດລາຍງານຂອງຄະນະປະຈໍາສະພາສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ໃນໄລະຍະແຕ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 2 ຫາ ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 3 ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຊຸດທີ II;
 • ມະ​ຕິ​ກອງ​ປະ​ຊຸມສະ​ພາ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ແຂວງ ວ່າ​ດ້ວຍ​ການຮັບ​ຮອງ​ເອົາ ຂໍ້ຕົກລົງເຈົ້າແຂວງ ວ່າດ້ວຍການສະກັດກັ້ນຕ້ານ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດ ຢູ່ແຂວງຜົ້ງສາລີ;
 • ມະ​ຕິ​ກອງ​ປະ​ຊຸມສະ​ພາ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ແຂວງ ວ່າ​ດ້ວຍ​ການຮັບ​ຮອງ​ເອົາ ຂໍ້ຕົກລົງເຈົ້າແຂວງ ວ່າດ້ວຍການສ້າງກອງທຶນພັດທະນາກິລາກາຍຍະກຳຂອງແຂວງ;
 • ມະ​ຕິ​ກອງ​ປະ​ຊຸມສະ​ພາ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ແຂວງ ວ່າ​ດ້ວຍ​ການຮັບ​ຮອງ​ເອົາ ຂໍ້ຕົກລົງເຈົ້າແຂວງ ວ່າດ້ວຍການກໍານົດຫົວໜ່ວຍລາຄາສິ່ງປຸກສ້າງ, ພືດອຸດສາຫະກຳ ແລະ ພືດກະສິກຳ ເພື່ອຊົດເຊີຍແກ່ປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໂດຍກົງຈາກໂຄງການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງຢູ່ແຂວງຜົ້ງສາລີ;
 • ມະ​ຕິ​ກອງ​ປະ​ຊຸມສະ​ພາ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ແຂວງ ວ່າ​ດ້ວຍ​ການຮັບ​ຮອງ​ເອົາ ຂໍ້ຕົກລົງເຈົ້າແຂວງ ວ່າດ້ວຍການຈັດງານບຸນປະເພນີ ຢູ່ແຂວງຜົ້ງສາລີ;
 • ມະ​ຕິ​ກອງ​ປະ​ຊຸມສະ​ພາ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ແຂວງ ວ່າ​ດ້ວຍ​ການຮັບຮອງເອົາການສະເໜີຍົກຍ້າຍ, ແຕ່ງຕັ້ງບຸກຄະລາກອນຂອງອົງການປົກແຂວງ ຜົ້ງສາລີ ຈໍານວນໜຶ່ງ.

ອີກເທື່ອໜຶ່ງ, ໃນນາມຕາງໜ້າໃຫ້ຄະນະປະຈຳສະພາປະຊາຊົນແຂວງ, ຄະນະເລຂາທິການສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຂ້າພະເຈົ້າ ຂໍເຊີນຊວນບັນດາທ່ານ ພະນັກງານ, ລັດຖະກອນ, ທະຫານ, ຕຳຫຼວດ, ນັກຮຽນ, ນັກສຶກສາ, ປັນຍາຊົນ, ກຳມະກອນ, ຊາວຜູ້ອອກແຮງງານ, ພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງ, ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າທຸກຊັ້ນຄົນໃນທົ່ວແຂວງຜົ້ງສາລີ ຈົ່ງຕິດຕາມການດໍາເນີນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 3 ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຊຸດທີ II ໃນຄັ້ງນີ້ດ້ວຍ ແລະ ໃນໄລຍະດຳເນີນກອງປະຊຸມ, ຄະນະເລຂາທິການສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ໄດ້ຈັດຕັ້ງໜ່ວຍງານຮັບຜິດຊອບໂທລະສັບສາຍ​ດ່ວນ ເພື່ອຮັບເອົາຄຳຄິດຄຳເຫັນ ແລະ ຄຳສະເໜີໂດຍກົງຈາກປະຊາຊົນທີ່ມີຕໍ່ການບໍລິຫານວຽກງານ ຂອງອົງການບໍລິຫານລັດ ໂດຍຜ່ານໂທລະສັບສາຍດ່ວນທີ່ບໍ່ເສຍຄ່າ ໃນໂມງລັດຖະການ ຕາມໝາຍເລກ ໂທລະສັບສາຍດ່ວນ 088 156 ຫຼື ແຟັກ ໝາຍເລກ 088 210 102. (ຂໍຂອບໃຈ)