loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ຕິດຕາມກິດຈະກຳວຽກອຸດໜູນແມ່ຍິງຖືພາ ແລະ ເດັກກ່ອນໄວຮຽນ​ ຢູ່ເມືອງສະໜາມໄຊ ແຂວງອັດຕະປື

ກ.ຍ. 18, 2022 | ເຂດ 17 ອັດ​ຕະ​ປື


ວັນທີ 15 ກັນຍາ 2022 ທີ່ຫ້ອງວ່າການປົກຄອງເມືອງສະໝາມໄຊ ແຂວງອັດຕະປື ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ນາງ ທຸມມາລີ ວົງພະຈັນ ກຳມະການຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ, ປະທານກຳມາທິການວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ ຮ່ວມກັບທ່ານ ນາງ ມິນາພອນ ໄຊສົມພູ ປະທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງອັດຕະປື ມີບັນດາທ່ານສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງ 7 ແຂວງ (ພາກກາງ-ພາຍໃຕ້), ຕາງໜ້າທູດດ້ານການສຶກສາ ແລະ ການປົກຄອງ ສະຖານທູດອົດສະຕາລີ ປະຈຳ ສປປລາວ, ຕາງໜ້າອົງການຢູນິເຊັບ ປະຈຳ ສປປລາວ, ຕາງໜ້າໂຄງການປົກປ້ອງສັງຄົມ ອັງການແຮງງານສາກົນ, ຊ່ຽວຊານໂຄງການປົກປ້ອງສົງຄົມ ປະຈຳອົງການຢູນິເຊັບ ພ້ອມດ້ວຍຫົວໜ້າ-ຮອງຫົວໜ້າກົມ, ພະນັກງານ ແລະ ຫ້ອງການອ້ອມຂ້າງເມືອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ກອງປະຊຸມ ຍັງໄດ້ຮັບຟັງການລາຍໂດຍສັງເຂບຈາກທ່ານ ນາງ ພູດອນ ຈູມມະນີ ຮອງເຈົ້າເມືອງເມືອງສະໜາມໄຊ ໂຄງການປົກປ້ອງສັງຄົມ ແມ່ນເລີ່ມວັນທີ 12 ມັງກອນ 2021 ຫາ ວັນທີ 26 ສິງຫາ 2022 ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມແຂວງອັດຕະປື ແລະ ບໍລິສັດ ສະຕາຟີນເທັກ (ບໍລິສັດຍ່ອຍຂອງສະຕາໂທລະຄົມ) ໄດ້ເລີ່ມໂອນເງີນສົດຄັ້ງທຳອິດໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ພາຍໃຕ້ຂໍ້ລິເລີ່ມການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ໃຫ້ແກ່ແມ່ ແລະ ເດັກກ່ອນໄວຮຽນ ເຊິ່ງຜ່ານການຕິດຕາມ ແລະ ຊຸກຍູ້ກ່ຽວກັບການໃຫ້ເງີນອຸດໜູນແມ່ຍິງຖືພາ ແລະ ເດັກກ່ອນໄວຮຽນ ເມືອງສະໜາມໄຊມີທັງໝົດ 37 ບ້ານ (ບ້ານທີ່ໂຄງການປະຕິບັດມີ 46 ບ້ານ ຊຶ່ງເພິ່ນນັບຈໍານວນຄຸ້ມເຂົ້ານຳ): ເລີ່ມປະຕິບັດລົງທະບຽນແຕ່ວັນທີ 18/5/2020 ເປັນຕົ້ນມາມີຈຳນວນແມ່ຍິງຖືພາ ແລະ ເດັກກ່ອນໄວຮຽນມາລົງທະບຽນທັງໝົດ 1.114 ຄົນ; ເບີກຈ່າຍໄດ້ 4 ງວດ, ຜູ້ໄດ້ຮັບເງີນອຸດໜູນຕົວຈິງທັງໝົດ 1.027 ຄົນ, ຈຳນວນເງິນ 1.232.400.000 ກີບ, ຍັງຄ້າງ 87 ຄົນ ຈຳນວນເງິນ 104.400.000 ກີບ; ສາເຫດທີ່ຍັງຄ້າງຈ່າຍແມ່ນເວລາບໍລິສັດສະຕາຟີນເທັກລົງຈ່າຍແມ່ນປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ມີສິດໄດ້ຮັບຢູ່ໄຮ່, ຢູ່ສວນ ຕິດຕໍ່ບໍ່ໄດ້. ຜົນໄດ້ຮັບຜົນໄດ້ຮັບອັດຕາການຕາຍຂອງແມ່ຫລູດລົງ, ເດັກຂາດສານອາຫານຫລຸດລົງ;


ຈາກນັ້ນ, ຕາງໜ້າບໍລິສັດສະຕາຟີນເທັກ ໄດ້ລາຍງານກ່ຽວກັບວິທີການຈ່າຍເງິນ ໃຫ້ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ (ແບບໃຫ້ເງິນສົດກັບມື ແລະ ຜ່ານ U-money).
ນອກນັ້ນ, ບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ຍັງໄດ້ເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ຢ້ຽມຢາມ ໂຮງໝໍຊຸມຊົນ ເມືອງສະໝາກ ໄຊ, ໂຮງໝໍນ້ອຍບ້ານຫີນລາດ ແລະ ພົບປະປະຊາຊົນທີ່ເປັນສະມາຊິກຂອງໂຄງການປົກປ້ອງສັງຄົມ (ວຽກອຸດໝູນແມ່ຍິງຖືພາ ແລະ ເດັກກ່ອນໄວຮຽນ).
(ຂ່າວ: ກຸກກິກ ສພຊ, ພາບ:ວິນັດ​ ສພຂ​)