loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ຕິດຕາມກວດກາການອໍານວຍຄວາມສະດວກ ນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ ສິນຄ້າ ຢູ່ດ່ານສາກົນບໍ່ເຕ່ນ

ສ.ຫ. 24, 2023 | SlideMobile, ຂ່າວເດັ່ນ

(ສພຊ) ລະຫວ່າງວັນທີ 22-23 ສິງຫາ 2023 ທ່ານ ຮສ. ປອ. ລິນຄໍາ ດວງສະຫວັນ ປະທານກໍາມາທິການເສດຖະກິດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ພ້ອມດ້ວຍທ່ານ ຄໍາຟອງ ອິນມະນີ ປະທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ແລະ ຄະນະ ໄດ້ລົງເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມກວດກາການອໍານວຍຄວາມສະດວກ ນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ ສິນຄ້າ ຢູ່ດ່ານສາກົນ ບໍ່ເຕ່ນ, ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ໂດຍໄດ້ຈັັດກອງປະຊຸມເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງແຂວງ ເພື່ອຮັບຟັງການລາຍງານ ກ່ຽວກັບສະພາບຂ້ໍສະດວກ ແລະ ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ ໃນການອໍານວຍຄວາມສະດວກ ການນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ ສິນຄ້າ ຢູ່ດ່ານສາກົນບໍ່ເຕ່ນ, ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ເປັນຕົ້ນ ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາ ສິນຄ້າ, ຕູ້ບັນທຸກສິນຄ້າ, ລົດຂົນສົ່ງສິນຄ້າ, ການຂົນສົ່ງສິນຄ້າຜ່ານແດນ ທີ່ເຂົ້າ-ອອກ ດ່ານສາກົນ ບໍ່ເຕ່ນ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ກໍຍັງໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານກ່ຽວກັບສະພາບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການເກັບຄ່າທໍານຽມ ຕູ້ບັນທຸກສິນຄ້າເປົ່າ ຂອງບໍລິສັດທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ທີ່ເຂົ້າ-ອອກ ຜ່ານດ່ານສາກົນດັ່ງກ່າວ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ກອງປະຊຸມໄດ້ແລກປ່ຽນຄໍາຄິດຄໍາເຫັນຢ່າງກົງໄປກົງມາ ເພື່ອຊອກໃຫ້ເຫັນດ້ານດີ ທີ່ຄວນເສີມຂະຫຍາຍ ແລະ ດ້ານຂໍ້ຄົງຄ້າງ ທີ່ຕ້ອງໄດ້ຊອກຫາວິທີແກ້ໄຂ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ມີຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້.
ຕອນທ້າຍຂອງກອງປະຊຸມ ທ່ານ ຮສ. ປອ. ລິນຄໍາ ດວງສະຫວັນ ໄດ້ມີຄໍາເຫັນຊີ້ນໍາໃຫ້ແຕ່ລະຂະແໜງການ ເພີ່ມທະວີ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງຕົນ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນກວ່າເກົ່າ ເປັນຕົ້ນ ເອົາໃຈໃສ່ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາ ການນໍາເຂົ້າ, ສົ່ງອອກ ສິນຄ້າ, ລົດບັນທຸກສິນຄ້າ, ຕູ້ບັນທຸກສິນຄ້າ ທາງບົກ ແລະ ທາງລົດໄຟ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມຂັ້ນຕອນຂອງກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ທີ່ກໍານົດໄວ້ຢ່າງເຂັ້ມງວດເຊັ່ນ: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍພາສີ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຂົນສົ່ງທາງບົກ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການລົດໄຟ, ສັນຍາຂົນສົ່ງລະຫວ່າງ ສປປລາວ ກັບ ສປຈີນ ແລະ ລະບຽບການອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ກໍໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ເກັບຄ່າທໍານຽມຈາກການບໍລິການ ຕາມລັດຖະບັນຍັດຂອງປະທານປະເທດ ສະບັບເລກທີ 002/ປປທ, ລົງວັນທີ 17 ມິຖຸນາ 2021 ກໍານົດໄວ້; ເພີ່ມທະວີການຄຸ້ມຄອງສາງຝາກສິນຄ້າ ຂອງພາກເອກະຊົນ ໃຫ້ມີຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະກອບການຂົນສົ່ງ ເປັນຕົ້ນ ການຈັດສັນການເຂົ້າ-ອອກ ຂອງລົດບັນທຸກສິນຄ້າ, ຕູ້ບັນທຸກສິນຄ້າ ແລະ ອັດຕາຄ່າບໍລິການຕ່າງໆພາຍໃນທັງສອງສາງຝາກສິນຄ້າຢູ່ດ່ານດັ່ງກ່າວ ກໍໃຫ້ມີຄວາມເປັນເອກະພາບກັນ; ຮີບຮ້ອນ ປັບປຸງໂຄງລ່າງພື້ນຖານທີ່ຈໍາເປັນຂອງດ່ານ ໃຫ້ເປັນລະບົບຄົບຊຸດ ເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ພາສີ ແລະ ກວດກາຄົນເຂົ້າ-ອອກເມືອງ ຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ຕໍາຫຼວດ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ກໍໃຫ້ຮີບຮ້ອນສ້ອມແປງເສັ້ນທາງ ເຂົ້າ-ອອກ ດ່ານ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການສັນຈອນຂົນສົ່ງສິນຄ້າມີຄວາມສະດວກສະບາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.
ໃນໂອກາດດັ່ງກ່າວ, ຄະນະ ກໍໄດ້ເຂົ້າພົບທ່ານເຈົ້າແຂວງໆຫຼວງນໍ້າທາ ເພື່ອແຈ້ງຈຸດປະສົງ ແລະ ລາຍງານຜົນຂອງການລົງເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມກວດກາ ການອໍານວຍຄວາມສະດວກ ນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ ສິນຄ້າ ຢູ່ດ່ານສາກົນບໍ່ເຕ່ນ ໃນຄັ້ງນີ້ອີກດ້ວຍ.