loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

8ບ້ານ 115 ຄອບຄົວ ຈະໄດ້ຮັບການຊົດເຊີຍຈາກໂຄງການທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ

ມ.ຖ. 31, 2022 | SlideMobile

(ສພຊ) ເພື່ອເປັນການເສີມຂະຫຍາຍພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງອົງການນິຕິບັນຍັດ ໃນການຕິດຕາມກວດກາວຽກງານຕ່າງໆ ທີ່ພົວພັນເຖິງສິດ, ພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ ທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ. ໃນວັນທີ 29 ມີນາຜ່ານມາ, ທ່ານ ມະນີໂສ ຊາມູນຕີ ຮອງປະທານກໍາມາທິການເສດຖະກິດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ສະພາແຫ່ງຊາດ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ໄດ້ຕິດຕາມກວດກາການຊົດເຊີຍຜົນກະທົບຈາກໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ຢູ່ເມືອງງາ ແຂວງອຸດົມໄຊ ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານ ຄຳດີ ວົງລ້ອມ ປະທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ພ້ອມດ້ວຍພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ.
ແລວທາງລົດໄຟທີ່ຜ່ານແຂວງອຸດົມໄຊ ມີຄວາມຍາວທັງໝົດ 126,6 ກິໂລແມັດ (ກມ) ໃນນັ້ນ, ຜ່ານເມືອງງາ 51 ກມ, ຜ່ານ 15 ບ້ານ, ມີ 4 ສະຖານີຄື: ສະຖານີຊັບລາງ 3 ຈຸດ ແລະ ສະຖານີຜູ້ໂດຍສານ 1 ຈຸດ, ມີຂົວທັງໝົດ 19 ແຫ່ງ ຄວາມຍາວລວມ 4,4 ກມ ກວມເອົາ 8,6%. ຜົນການໄກ່ເກ່ຍ ແລະ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນຜົນກະທົບໃນໄລຍະຜ່ານມາ ສາມາດເກັບກໍາຂໍ້ມູນຜົນກະທົບທາງລົດໄຟຊ່ວງຜ່ານເມືອງງາ ລວມທັງບ້ານທີ່ຖືກຜົນກະທົບທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມ ລວມຈຳນວນ 17 ບ້ານ ມີ 545 ຄອບຄົວ ໃນນີ້, ມີປະເພດຜົນກະທົບຕ່າງໆຄື: ດິນປຸກສ້າງ ຈໍານວນ 135 ຕອນ ເນື້ອທີ່ 6,96 ຮຕ, ດິນນາ 243 ຕອນ ເນື້ອທີ່ 64,35 ຮຕ, ດິນສວນ 172 ຕອນ ເນື້ອທີ່ 53,18 ຮຕ, ດິນໜອງປາ 12 ໜອງ ເນື້ອທີ່ 0,64 ຮຕ, ເຮືອນຢູ່ອາໄສ 46 ຫລັງ ແລະ ຜົນລະປູກປະເພດຕ່າງໆ. ໄດ້ຕິດຕາມຊຸກຍູ້ການກໍ່ສ້າງບ້ານຈັດສັນບ້ານນາຄົກ ມີທັງໝົດ 23 ຫລັງ ແບ່ງເປັນ 3 ຂະໜາດດັ່ງນີ້:
1. ຫລັງໃຫຍ່ ຂະໜາດ 8,5X12,5 ແມັດ ຈຳນວນ 5 ຫລັງ (ມູນຄ່າເສຍຫາຍຫລາຍກ່ວາ 90 ລ້ານກີບ);
2, ຫລັງກາງ ຂະໜາດ 8×11,5 ແມັດ ຈຳນວນ 3 ຫລັງ (ມູນຄ່າເສຍຫາຍ ຈຳນວນ 60 ລ້ານ-90 ລ້ານກີບ);
3. ຫລັງນ້ອຍ ຂະໜາດ 7×11 ແມັດ ຈຳນວນ 15 ຫລັງ (ມູນຄ່າເສຍຫາຍຕໍ່າກວ່າ 60 ລ້ານກີບ).
ປັດຈຸບັນ ການເກັບກໍາຂໍ້ມູນຜົນກະທົບຈາກໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງລົດໄຟຊ່ວງຜ່ານເມືອງງາ ຍັງສືບຕໍ່ປະຕິບັດຢູ່ ຄາດວ່າເປັນງວດສຸດທ້າຍ ລວມມີ 8 ບ້ານ 115 ຄອບຄົວ ເປັນເງິນ 5.679.398.619 ກີບ. ການຊົດເຊີຍໃຫ້ປະຊາຊົນທີ່ຖືກຜົນກະທົບໃນໄລຍະຜ່ານມາ ເມືອງງາໄດ້ຮັບເງິນສົດເຊີຍຈາກໂຄງການທັງໝົດ 7 ເທື່ອຄັ້ງ: 1). ປີ 2018 ຮັບເງິນຊົດເຊີຍຄ່າເຂົ້າປີ 2017 ຈໍານວນ 44 ຄອບຄົວ; 2). ປີ 2019 ຮັບເງິນຊົດເຊີຍຜົນກະທົບຈໍານວນ 1 ບ້ານ 4 ຄອບຄົວ; 3). ປີ 2019 ຮັບເງິນຊົດເຊີຍຜົນກະທົບຈໍານວນ 6 ບ້ານ 181 ຄອບຄົວ; 4). ປີ 2020 ຮັບເງິນຊົດເຊີຍຜົນກະທົບຈຳນວນ 5 ບ້ານ 45 ຄອບຄົວ; 5). ປີ 2021 ຮັບເງິນຊົດເຊີຍຈໍານວນ 1 ບ້ານ 4 ຄອບຄົວ ແລະ ນໍ້າລິນ 2 ບ້ານ; 6). ປີ 2021 ຮັບເງິນຊົດເຊີຍຜົນກະທົບຈໍານວນ 17 ບ້ານ 296 ຄອບຄົວ; 7). ປີ 2022 ຮັບເງິນຊົດເຊີຍຜົນກະທົບ ຈໍານວນ 1 ບ້ານ 18 ຄອບຄົວ. ລວມເງິນໄດ້ຮັບຊົດເຊີຍທັງໝົດ 27.916.538.376 ກີບ; (ທຽບໃສ່ແຜນປະຕິບັດໄດ້ 83%) ທັງໝົດນັ້ນ ແມ່ນການລາຍງານຫຍໍ້ຂອງທ່ານ ບຸນທີ ໄຊຍະວົງ ຮອງເລຂາພັກເມືອງໆງາ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການໄກ່ເກ່ຍຊົດເຊີຍຜົນກະທົບທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ຊ່ວງຜ່ານເມືອງງາ.
ພ້ອມນັ້ນ, ຄະນະ ຍັງໄດ້ຢ້ຽມຢາມພື້ນທີ່ຕົວຈິງທີ່ຖືກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ໃນ 5 ຈຸດ ຈາກທັງໝົດ 18 ຈຸດ.

(ພາບ ແລະ ຂ່າວ: ກົງທະນູຄຳ ພິພັດເສລີ)