loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ຕິດຕາມກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມະຕິຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ໃນຂົງເຂດກໍາມາທິການແຜນການ, ການເງິນ ແລະ ການກວດສອບ

ຕ.ລ. 13, 2023 | SlideMobile, ຂ່າວເດັ່ນ

(ສພຊ) ເພື່ອເປັນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ບົດຮຽນໃນການຕິດຕາມກວດກາ, ການປຶກສາຫາລືແຜນການຄົ້ນຄວ້າການຕິດຕາມກວດກາ, ເພື່ອເປັນການຮຽນຮູ້ວິທີການ ແລະ ກົນໄກໃນການຕິດຕາມກວດກາເກັບກໍາຂໍ້ມູນປະເມີນຜົນ ແລະ ເພື່ອຍາດແຍ່ງເອົາບົດຮຽນ ແລະ ປະສົບການຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມະຕິຂອງສະພາແຫ່ງຊາດໃນຂົງເຂດແຜນການ, ການເງິນ ແລະ ການກວດສອບ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານວິຊາການຂອງກໍາມາທິການແຜນການ, ການເງິນ ແລະ ການກວດສອບ ແລະ ກໍາມະການຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ, ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 13-14 ຕຸລາ 2023 ທີ່ເມືອງວຽງຄໍາ ແຂວງວຽງຈັນ ກໍາມາທິການແຜນການ, ການເງິນ ແລະ ການກວດສອບ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສໍາມະນາກ່ຽວກັບການຕິດຕາມກວດກາ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ມະຕິຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ໃນຂົງເຂດກໍາມາທິການແຜນການ, ການເງິນ ແລະ ການກວດສອບ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ບຸນຕາ ເທບພະວົງ ຮອງປະທານກໍາມາທິການແຜນການ, ການເງິນ ແລະ ການກວດສອບ ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານ ນາງ ຂັນແກ້ວ ຫຼ້າມະນີເງົາ ຮອງຜູ້ວ່າການທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປລາວ, ບັນດາທ່ານສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດທີ່ເປັນຄະນະກໍາມະການຂອງກໍາມາທິການແຜນການ, ການເງິນ ແລະ ການກວດສອບ ຈາກ 18 ແຂວງທົ່ວປະເທດ (ຜ່ານທາງອອນລາຍ) ແລະ ບັນດາທ່ານຊ່ຽວຊານ-ນັກຄົ້ນຄວ້າ, ບັນດາທ່ານຫົວໜ້າ-ຮອງຫົວໜ້າກົມ ພ້ອມດ້ວຍວິຊາການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.
ກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຟັງ ການສະເໜີແຜນການຕິດຕາມກວດກາ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ແລະ ແຜນການພັດທະນາຖານຂໍ້ມູນ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IX (2021-2025); ແຜນການຕິດຕາມກວດກາ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບ ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ, ແຜນເງິນຕາ, ກວດສອບ ແລະ ກວດກາ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IX (2021-2025); ແຜນການເຄື່ອນໄຫວການສ້າງ ແລະ ເຊື່ອມໂຍງຖານຂໍ້ມູນ ຂອງກໍາມາທິການແຜນການ, ການເງິນ ແລະ ການກວດສອບ ໃນການປະເມີນຜົນກາງສະໄໝ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ, ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ແລະ ແຜນເງິນຕາ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IX (2021-2025); ແຜນການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ສ້າງ ແລະ ເຊື່ອມໂຍງຖານຂໍ້ມູນຂອງກໍາມາທິການແຜນການ, ການເງິນ ແລະ ການກວດສອບໃນການປະເມີນຜົນກາງສະໄໝ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ, ແຜນງົບປະມານ ແລະ ແຜນເງິນຕາ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IX (2021-2025); ການປະກອບຄໍາເຫັນໃສ່ແຜນການຕິດຕາມກວດກາ, ວິທີວິທະຍາການປະເມີນຜົນ ແລະ ການພັດທະນາຖານຂໍ້ມູນ ແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ, ແຜນງົບປະມານ, ແຜນເງິນຕາ, ກວດສອບ ແລະ ກວດກາກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຈາກຕາງໜ້າ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ກະຊວງການເງິນ, ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປລາວ, ອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ, ອົງການກວດກາແຫ່ງລັດ, ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ແລະ ບັນດາແຂວງ; ການສະເໜີບົດລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ກາງສະໄໝ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IX (2021-2025), ວາລະແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ (2021-2023) ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 9 ເດືອນ ແລະ ຄາດຄະເນໝົດປີ 2023; ບົດລາຍງານແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ກາງສະໄໝ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IX (2021-2025) ແລະ ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ 9 ເດືອນ ແລະ ຄາດຄະເນປີ 2023 ຈາກຕາງໜ້າກະຊວງການເງິນ; ບົດລາຍງານຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບ ແຜນເງິນຕາກາງສະໄໝ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IX (2021-2025), ແຜນເງິນຕາ 9 ເດືອນ ແລະ ຄາດຄະເນໝົດປີ 2023 ຈາກຮອງຜູ້ວ່າການ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປລາວ; ລາຍງານຜົນການກວດກາຕາມຜົນການກວດສອບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ປະຈໍາປີ 2022, ການກວດສອບມະຕິກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ປະຈໍາປີ 2023 ແລະ ການແກ້ໄຂຜົນການກວດສອບ ຕາມມະຕິກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ຈາກຕາງໜ້າອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ ແລະ ການສະເໜີລາຍງານຜົນການກວດກາຕາມຜົນການກວດສອບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບແຜນການກວດກາ ປະຈໍາປີ 2023 ແລະ ການແກ້ໄຂຜົນການກວດກາ ຕາມມະຕິກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ຈາກນັ້ນ, ຜູ້ແທນກອງປະຊຸມ ໄດ້ຜັດປ່ຽນກັນປະກອບຄໍາຄິດຄໍາເຫັນໃສ່ບັນດາຫົວຂໍ້ຕ່າງໆທີ່ນໍາມາສະເໜີ ແລະ ຕາມຄໍາເຫັນເຈາະຈີ້ມຂອງປະທານກອງປະຊຸມໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້.
ໂອກາດດັ່ງກ່າວ ທ່ານ ບຸນຕາ ເທບພະວົງ ໄດ້ມີຄໍາເຫັນກ່າວເປີດກອງປະຊຸມວ່າ: ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ແມ່ນດໍາເນີນເປັນເວລາ 2 ວັນ ແຕ່ເນື້ອໃນທີ່ຈະນໍາມາສະເໜີໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ແມ່ນມີຈໍານວນຫຼາຍ ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາທ່ານຄະນະຮັບຜິດຊອບ, ນັກຄົ້ນຄວ້າ, ຊ່ຽວຊານ ແລະ ບັນດາທ່ານທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ຈົ່ງຍາດເວລາປະກອບຄໍາເຫັນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການເຝິກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ ມີເນື້ອໃນຄົບຖ້ວນ ແລະ ສົມບູນຂຶ້ນ.
ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ແມ່ນໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນທຶນຈາກ ໂຄງການ STEPS.
(ພາບ ແລະ ຂ່າວ: ສອນສັກ ວັນວິໄຊ)