loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ຍົກສູງຄຸນນະພາບທາງດ້ານເນື້ອໃນ ໃຫ້ແກ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 5 ຂອງ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ອັດຕະປື .

ສ.ຫ. 27, 2023 | ເຂດ 17 ອັດ​ຕະ​ປື

ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ບັນດາເນື້ອໃນ ທີ່ຈະນໍາສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 5 ຂອງ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຊຸດທີ II. ໄດ້ຮັບການຄົ້ນຄ້ວາປະກອບຄໍາຄິດຄໍາເຫັນ ຈາກບັນດາທ່ານສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ແລະ ສ້າງຄວາມເປັນເອກະພາບຕໍ່ເນື້ອໃນຕ່າງໆໃຫ້ເລີກເຊິ່ງ, ເພື່ອຍົກສູງປະສິດທິພາບໃນການກະກຽມ ແລະ ດໍາເນີນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 5 ຂອງ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ແນ່ໃສ່ເຮັດໃຫ້ການພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງເນື້ອໃນກອງປະຊຸມມີຄຸນນະພາບ ຮັບປະກັນການປະຕິບັດພາລະບົດບາດຂອງສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ, ເພື່ອເຮັດໃຫ້ພະແນກການ, ອົງການທຽບເທົ່າ ແລະ ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ໄດ້ແລກປ່ຽນຄໍາຄິດຄໍາເຫັນ ແລະ ເຂົ້າໃຈເປັນເອກະພາບຕໍ່ບັນດາເນື້ອໃນບົດລາຍງານ ແລະ ກົດໝາຍ ທີ່ມີລັກສະນະວີຊາການ, ຮັບປະກັນການປະຕິບັດພາລະບົດບາດຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນຖືກຕ້ອງ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍກໍານົດ. ກອງປະຊຸມຍົກສູງຄຸນນະພາບທາງດ້ານເນື້ອໃນໃຫ້ແກ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 5 ຂອງ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຊຸດທີ II.ໄດ້ຈັດຂື້ນໃນວັນທີ 24-25 ສິງຫາ 2023 ນີ້. ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມສະພາປະຊາຊົນແຂວງ, ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ນາງ ມີນາພອນ ໄຊສົມພູ ປະທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ມີບັນດາທ່ານສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 17, ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ເຂດເລືອກຕັ້ງ 5 ເມືອງ ພ້ອມດ້ວຍພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

ກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຟັງເນື້ອທີ່ຈະນໍາເຂົ້າຄົ້ນຄ້ວາພິຈາລະນາໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 5 ຂອງ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຊຸດທີ II. ເປັນຕົ້ນ: ບົດລາຍງານ ຂອງພະແນກແຜນການ ແລະການລົງທຶນ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໄລຍະກາງສະໄໝ ຂອງແຜນການ 5 ປີ (2021-2023), ທິດທາງແຜນການທ້າຍສະໄໝ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ແລະ ແຜນ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2023; ບົດລາຍງານພະແນກການເງິນແຂວງ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ໄລຍະກາງສະໄໝ ຂອງແຜນການ 5 ປີ (2021-2023), ທິດທາງແຜນການທ້າຍສະໄໝ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ແລະ ແຜນ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2023; ບົດລາຍງານ ກ່ຽວກັບຄວາມຄືບໜ້າໃນການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວາລະແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດ ຢູ່ແຂວງ ອັດຕະປື ນັບແຕ່ເດືອນ 7/2021 – ເດືອນ 6/2023;ບົດລາຍງານ ຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ໄລຍະກາງສະໄໝ ຂອງແຜນການ 5 ປີ (2021-2023), ທິດທາງແຜນການທ້າຍສະໄໝ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ແລະ ແຜນ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2023; ບົດລາຍງານ ຂອງສານປະຊາຊົນ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ໄລຍະກາງສະໄໝ ຂອງແຜນການ 5 ປີ (2021-2023), ທິດທາງແຜນການທ້າຍສະໄໝ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ແລະ ແຜນ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2023 ແລະ ນິຕິກໍາໃຕ້ກົດໝາຍກ່ຽວກັບການປະເມີນລາຄາທີ່ດິນທົ່ວແຂວງ ອັດຕະປື.

ໂອກາດນີ້, ທ່ານ ນາງ ມີນາພອນ ໄຊສົມພູ  ໄດ້ມີຄຳເຫັນໃນກອງປະຊຸມວ່າ: ກອງປະຊຸມຍົກສູງຄຸນນະພາບດ້ານເນື້ອໃນ ໃຫ້ແກ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 5 ຂອງ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຊຸດທີ II ຄັ້ງນີ້ ແມ່ນຈະໄດ້ສຸມໃສ່ພິຈາລະນາ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈ ຕໍ່ບັນດາເນື້ອໃນຕ່າງໆທີ່ໄດ້ຍົກຂຶ້ນມາ ເຊິ່ງບັນດາເນື້ອໃນທີ່ນໍາມາພິຈາລະນາໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ລ້ວນແຕ່ເປັນບັນຫາສໍາຄັນພື້ນຖານຂອງແຂວງ ສະນັ້ນ,  ສະເໜີໃຫ້ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ, ຄະນະຮັບຜິດຊອບເນື້ອໃນ,  ບັນດາທ່ານທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ຈົ່ງໄດ້ເຊີດຊູຄວາມຮັບຜິດຊອບການເມືອງຂອງຕົນ, ສຸມສະຕິປັນຍາເຂົ້າໃນການປະກອບຄໍາຄິດຄໍາເຫັນ, ຮ່ວມກັນຄົ້ນຄວ້າຊອກຫາວິທີການແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທີ່ເກີດຂຶ້ນ ໃຫ້ມີຄວາມເປັນເອກະພາບ ແລະ ພ້ອມກັນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ; ການຄົ້ນຄວ້າປະກອບຄໍາເຫັນໃຫ້ຮັບປະກັນສອດຄ່ອງກັບແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ສອດຄ່ອງກັບ ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນລັດຖະທໍາມະນູນ, ກົດໝາຍ, ສອດຄ່ອງກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງ ຂອງການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໃນໄລຍະໃໝ່.

ວິນັດ