loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ການຄົ້ນຄວ້າ, ວິເຄາະ ແລະ ສົມທຽບມາດຕາຂອງກົດໝາຍ

ກ.ພ. 6, 2024 | SlideMobile, ຂ່າວກອງປະຊຸມ

(ສພຊ) ວັນທີ 5 ກຸມພາ 2024 ທີ່ເມືອງວັງວຽງ ແຂວງວຽງຈັນ ໄດ້ມີກອງປະຊຸມເຝິກອົບຮົມຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ວຽກງານການຄົ້ນຄວ້າ, ວິເຄາະ ແລະ ສົມທຽບບາງມາດຕາຂອງກົດໝາຍ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ສາຍອູ ພູມສາລີ ຮອງຫົວໜ້າສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້ານິຕິກຳສະພາແຫ່ງຊາດ (ສນສ) ມີບັນດາທ່ານຫົວໜ້າ-ຮອງຫົວໜ້າສູນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ນິຕິກຳ, ຄະນະພະແນກ, ວິທະຍາກອນຊ່ຽວຊານວຽກງານລັດຖະສະພາ ປະຈຳອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອການພັດທະນາ ພ້ອມດ້ວຍສຳມະນາກອນຈາກສນສ; ກົມກົດໝາຍ; ກົມຕິດຕາມກວດກາ, ໂຄ ສະນາ ແລະ ຕີຄວາມໝາຍກົດໝາຍ; ກົມຄຳຮ້ອງຂໍຄວາມເປັນທຳ; ກົມຄຸ້ມຄອງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ.
ທ່ານ ສາຍອູ ພູມສາລີ ມີຄຳເຫັນວ່າ: ກອງ​ປະຊຸມ​ຄັ້ງ​ນີ້ ​ເປັນ​ໂອກາດອັນດີ​ທີ່​ຈະ​ໄດ້​ຮັບການເຝິກອົບຮົມເພື່ອຍົກລະດັບຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນໃນການຄົ້ນຄວ້າວຽກງານລັດຖະສະພາກັບຊ່ຽວຊານທີ່ມີປະ ສົບການສູງໃນວຽກງານຄົ້ນຄວ້າລັດຖະສະພາ; ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈເຕັກນິກ, ວິທີການ, ຂັ້ນຕອນໃນການຄົ້ນຄວ້າ, ວິ ເຄາະ ແລະ ສົມທຽບບາງມາດຕາຂອງກົດໝາຍ ເພື່ອສັງລວມເປັນຂໍ້ມູນສະໜອງໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ໃນການພິຈາລະນາຮ່າງກົດໝາຍ ທັງເປັນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ພະນັກງານທີ່ຮັບຜິດຊອບວຽກງານຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາ ສາດ ແລະ ນິຕິກຳ ເຊິ່ງຈະໄດ້ສະເໜີທັງພາກທິດສະດີ ແລະ ນໍາພາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງໄປພ້ອມໆກັນ. ດັ່ງນັ້ນ, ຮຽກ ຮ້ອງມາຍັງວິທະຍາກອນ ຈົ່ງສຸມໃສ່ການຖ່າຍທອດຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການທີ່ດີຂອງສາກົນ ແລະ ບັນດາທ່ານສຳມະນາກອນ ກໍໃຫ້ມີຄວາມຕັ້ງໃຈ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ຄົ້ນຄວ້າເກັບກຳເອົາບົດຮຽນ ແລະ ປະສົບການຈາກວິທະຍາກອນໄປ ພ້ອມໆກັບການເຝິກຫັດຕົວຈິງ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານຕົວຈິງ.
ກອງປະຊຸມ, ໄດ້ຮັບຟັງການສະເໜີ 6 ຫົວຂໍ້ຄື: ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານຂອງການຄົ້ນຄວ້າລັດຖະສະພາ; ການສົ່ງ ເສີມການບໍລິຫານຜົນງານການຄົ້ນຄວ້າຂອງສະຖາບັນ; ການໄດ້ມາຂອງຂໍ້ມູນ, ການວິເຄາະນະໂຍບາຍ ແລະ ກົດໝາຍ; ການວິເຄາະ ແລະ ການສົມທຽບບາງມາດຕາຂອງຮ່າງກົດໝາຍ; ທັກສະການຂຽນທີ່ມີປະສິດທິພາບ; ການກວດສອບຄຸນນະພາບຂອງບົດ. ຈາກນັ້ນ, ບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຈັດແບ່ງກັນເປັນກຸ່ມເພື່ອຄົ້ນຄວ້າ, ສົນທະນາແລກປ່ຽນບົດຮຽນ, ແກ້ຂໍ້ຂ້ອງໃຈ ແລະ ການຂຶ້ນສະເໜີບົດຂອງແຕ່ລະກຸ່ມທີ່ໄດ້ຄົ້ນຄວ້າໃນແຕ່ລະຫົວຂໍ້ທີ່ທາງກອງປະຊຸມໄດ້ຍົກຂຶ້ນມາ.
ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານງົບປະມານຈາກໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ຫຼື ສະ​ເຕັບສ໌ (STEPs) ໂດຍຜ່ານກອງເລຂາຄຸ້ມຄອງແຫຼ່ງທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າໃຫ້ແກ່ສະພາແຫ່ງຊາດ; ເຊິ່ງກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ, ຈະດຳເນີນໄປຈົນຮອດວັນທີ 9 ກຸມພາ 2024 ຈຶ່ງຈະສຳ ເລັດ.
(ພາບ ແລະ ຂ່າວ: ນາງ ສຸພາວັນ ຫອມສະນິດ)