loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ຍຸດທະສາດໃຫມ່ ແຫ່ງການກະຈາຍຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ

ກ.ພ. 24, 2022 | SlideMobile, ຂ່າວກອງປະຊຸມ

 ເພື່ອຍົກສູງຄຸນນະພາບຂອງວຽກງານສື່ມວນຊົນ ໃນຖານະເປັນກະບອກສຽງຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ເພື່ອໂຄສະນາ ເຜີຍແຜ່ການເຄື່ອນໄຫວຂອງອົງການນິຕິບັນຍັດ ໂດຍສະເພາະສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ/ນະຄອນຫລວງ ທັງເປັນຂົວຕໍ່ ລະຫວ່າງປະຊາຊົນກັບຕົວແທນຂອງເຂົາເຈົ້າ (ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ), ເພື່ອສະໜອງຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ, ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ແລະ ປະຊາຊົນ ທີ່ຢູ່ເຂດເລືອກຕັ້ງຕ່າງໆໃນທົ່ວປະເທດ; ເພື່ອຊ່ວຍສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ຮູ້ນຳໃຊ້ແອັບພິເຄຊັນ ແລະເວັບໄຊ ໃນການລົງຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານຜ່ານລະບົບມືຖື.

ໂອກາດລົງເຄື່ອນໄຫວຄັ້ງນີ້ ກົມສື່ມວນຊົນ ຄະນະເລຂາທິການສະພາແຫ່ງຊາດ ນຳໂດຍທ່ານ ປອ. ພິດສະໄຫມ ບຸນວິໄລ ຮອງຫົວຫນ້າກົມສື່ມວນຊົນ ໄດ້ລາຍງານຈຸດປະສົງຂອງການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຄັ້ງນີ້ ໃຫ້ທ່ານ ທ່ານ ມີໄຊ ມີວິໄລ ກຳມະການຄະນະປະຈຳສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ເລຂາທິການສະພາປະຊາຊົນແຂວງຫລວງນໍ້າທາ. ຈາກນັ້ນ, ຄະນະ ຍັງໄດ້ເຝິກວຽກຕົວຈິງໃຫ້ກັບຜູ້ຮັບຜິດຊອບວຽກງານຕົວຈິງຂອງ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງຫລວງນ້ຳທາ ແລະແລກປ່ຽນບົດຮຽນທີ່ຍັງໃຫ້ຄວາມສົນໃຈ.