loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ຄະນະເລຂາທິການສະພາປະຊາຊົນ ແຂວງໄຊສົມບູນ ຖະແຫລ່ງຂ່າວ ກຽມດໍາເນີນ ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 3

​ກ.ກ. 27, 2022 | ເຂດ 18 ໄຊສົມບູນ

 

ຕອນແລງບ່າຍໂມງ ເວລາ 14:00 ນາທີ ຂອງວັນທີ 26 ກໍລະກົດ 2022 ນີ້, ທ່ານ ຢີຊົ່ງ ຕົ່ງເລັ່ງ ຮອງເລຂາທິການສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ໄດ້ຖະແຫລ່ງຂ່າວ ກຽມດໍາເນີນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 3 ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງໄຊສົມບູນ ຊຸດທີ II ຕໍ່ສື່ມວນຊົນແຂວງໄຊສົມບູນ ໂດຍທ່ານ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ສະພາປະຊາຊົນແຂວງໄຊສົມບູນ ຈະໄດ້ໄຂກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 3 ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງໄຊສົມບູນ ຊຸດທີ II ໃນໄວໆນີ້ ໂດຍກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ເປັນກອງປະຊຸມທີ່ມີຄວາມໝາຍສຳຄັນທາງດ້ານການເມືອງ ທີ່ຢັ້ງຢືນເຖິງຄວາມເປັນເອກະພາບ ແລະ ຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ ຂອງປວງຊົນ ຊາວແຂວງໄຊສົມບູນ ຕໍ່ການນຳພາຂອງພັກ-ລັດ, ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດພາລະບົດບາດ ເປັນອົງການຕົວແທນແຫ່ງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງຊາວແຂວງໄຊສົມບູນ ໃນການພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາບັນຫາສຳຄັນພື້ນຖານຕ່າງໆ ຂອງແຂວງໄຊສົມບູນ.

ຊຶ່ງກອງປະຊຸມຈະໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 3-5 ສິງຫາ 2022 ທີ່ສະໂມສອນໃຫຍ່ຂອງເມືອງອະນຸວົງ ແຂວງໄຊສົມບູນ ເພື່ອຮັບຟັງການລາຍງານ ແລະ ພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາບັນຫາສຳຄັນຕ່າງໆ ຂອງແຂວງໄຊສົມບູນ ຄືດັ່ງນີ້:

 • ກອງປະຊຸມຈະໄດ້ຮັບຟັງ, ການຄົ້ນຄວ້າ ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານຂອງເຈົ້າແຂວງໄຊສົມບູນ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ແລະ ທິດທາງແຜນການ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2022;
 • ຈະໄດ້ຮັບຟັງ, ການຄົ້ນຄວ້າ ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງເອົາ ບົດລາຍງານ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ດຳລັດ 414/ລບ ປະຈຳ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ແລະ ທິດທາງແຜນການ ປະຈຳ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2022 ຂອງແຂວງໄຊສົມບູນ;
 • ຈະໄດ້ຮັບຟັງ, ການຄົ້ນຄວ້າ ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງເອົາ ບົດລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວາລະແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍ ການແກ້ໄຂຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ ຂອງແຂວງໄຊສົມບູນ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແລະ ທິດທາງ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2022;
 • ຈະໄດ້ຮັບຟັງ, ການຄົ້ນຄວ້າ ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງເອົາ ບົດລາຍງານ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວາລະແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍ ການແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດ ຢູ່ແຂວງໄຊສົມບູນ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແລະ ທິດທາງແຜນການ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2022;
 • ຈະໄດ້ຮັບຟັງ, ການຄົ້ນຄວ້າ ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງເອົາ ບົດລາຍງານ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ຂອງແຂວງໄຊສົມບຸນໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແລະ ທິດທາງແຜນການ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2022;
 • ຈະໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ປະຈຳ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2022 ແລະ ທິດທາງແຜນການ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2022 ຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນແຂວງ;
 • ຈະໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ປະຈຳ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2022 ແລະ ທິດທາງແຜນການ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2022 ຂອງສານປະຊາຊົນແຂວງ;
 • ຈະໄດ້ຄົ້ນຄວ້າ, ພິຈາລະນາ ຮັບຮອງເອົາບ້ານເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ທຸລະກັນດານຂອງແຂວງໄຊສົມບູນ;
 • ຈະໄດ້ຮັບຟັງ, ການຄົ້ນຄວ້າ, ພິຈາລະນາ, ຮັບຮອງ ເອົາບົດລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ແຕ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 2 ຫາ ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 3 ແລະ ແຜນການຮອດກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 4 ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງໄຊສົມບູນ ຊຸດທີ II;
 • ຈະໄດ້ຮັບຟັງບົດລາຍງານຂອງ ກອງທຶນພັດທະນາແຂວງໄຊສົມບູນ;
 • ຄົ້ນຄວ້າ, ພິຈາລະນາ, ຮັບຮອງເອົາ ບຸກຄະລາກອນຂອງອົງການປົກຄອງແຂວງ ຕາມການສະເໜີຂອງ ທ່ານເຈົ້າແຂວງ ຫຼື ທ່ານຮອງເຈົ້າແຂວງ ຈຳນວນໜຶ່ງ;
 • ຄົ້ນຄວ້າ, ພິຈາລະນາ, ຮັບຮອງເອົາ ຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງຂອງເຈົ້າແຂວງໄຊສົມບູນ ວ່າດ້ວຍ ກອງທຶນພະນັກງານບຳນານ ແລະ ຜູ້ສູງອາຍຸ;
 • ກອງປະຊຸມຈະໄດ້ຄົ້ນຄວ້າ, ຮັບຮອງເອົາຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງທ່ານ ເຈົ້າແຂວງໄຊສົມບູນ ວ່າດ້ວຍກົນໄກ່ການເຮັດວຽກຂອງອົງການປົກຄອງແຂວງໄຊສົມບູນ ຊຸດທີ I.

ນອກນັ້ນ ທ່ານ ຍັງໄດ້ໃຫ້ຮູ້ຕື່ມອີກວ່າ:

ໃນກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວນີ້ ຈະໄດ້ມີການຊັກຖາມຕໍ່ ທ່ານເຈົ້າແຂວງ, ທ່ານຫົວໜ້າພະແນກການ, ທ່ານຫົວໜ້າອົງການ ແລະ ຫົວໜ້າອົງການລັດທຽບເທົ່າ ພະແນກການຂອງແຂວງ ຕໍ່ກັບສະພາບທີ່ພົ້ນເດັ່ນຢູ່ພາຍໃນແຂວງ ແລະ ຮັບຟັງ ການປະກອບຄຳເຫັນຂອງຄະນະປະຈຳສະພາ, ບັນດາທ່ານສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 18 ແລະ ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງຕື່ມອີກ.

ໂດຍເປົ້າໝາຍທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ປະກອບມີ ບັນດາ ທ່ານສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 18 ແຂວງໄຊສົມບູນ, ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງໄຊສົມບູນ ຊຸດທີ II, ມີທ່ານເຈົ້າແຂວງ, ທ່ານຮອງເຈົ້າແຂວງ ແລະ ບັນດາ ທ່ານຫົວໜ້າພະແນກການ, ອົງການລັດທຽບເທົ່າພະແນກຂັ້ນແຂວງ,​ ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ, ແນວລາວສ້າງຊາດແຂວງໄຊສົມບູນ, ທ່ານ ເຈົ້າເມືອງເທດສະບານແຂວງ ແລະ ຜູ້ຊົງຄຸນວຸດທິ ເຂົ້າຮ່ວມປະມານ 100 ກວ່າ ທ່ານ.

ດັ່ງນັ້ນ, ທ່ານ ຈຶ່ງຂໍເຊີນຊວນບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງພັກ-ລັດ, ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມທຸກພາກສ່ວນພະນັກງານ ທະຫານ, ຕຳຫຼວດ ຕະຫຼອດຮອດພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ໃນທົ່ວແຂວງໄຊສົມບູນ ຈົ່ງໃຫ້ການຕິດຕາມຂ່າວສານ ທາງໂທລະໂຄ່ງ, ສື່ອອນລາຍຂອງແຂວງ ແລະ ສາມາດມີຄຳເຫັນຫຼື ຄຳສະເໜີຜ່ານທາງໂທລະສັບສາຍດ່ວນ ຕັ້ງໂຕະພາຍໃນແຂວງໝາຍເລກ 156 ຫຼື ທາງໂທລະສັບມືຖືໝາຍເລກ 026 156 ຕະຫຼອດໄລຍະ ໃນຊ່ວງການດຳເນີນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 3 ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງໄຊສົມບູນ ຊຸດທີ II ໃນຄັ້ງນີ້ດ້ວຍ.

 ( ນາງ ອຳໄພພອນ ແກ້ວວິໄລ )