loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ຄະນະຮັບຜິດຊອບການຮ່າງນິຕິກຳ ຂອງຄະນະກຳມະການເສດຖະກິດ, ແຜນການ ແລະ ການເງິນ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງຄໍາມ່ວນ.

​ພ.ຈ. 8, 2022 | ເຂດ 12 ຄຳມ່ວນ

ວັນທີ່ 8 ພະຈິກ 2022 ນີ້ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມສະພາປະຊາຊົນແຂວງຄໍາມ່ວນໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມ ການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນິຕິກຳ ຂອງຄະນະກຳມະການເສດຖະກິດ, ແຜນການ ແລະ ການເງິນ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ໂດຍພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ບົວພັນ ແສງຈັນ ຮອງປະທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງຄໍາມ່ວນ ທັງເປັນຫົວໜ້າຄະນະຮັບຜິດຊອບການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນິຕິກຳ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງຄໍາມ່ວນ ເຂົ້າຮ່ວມ ມີບັນດາທ່ານ ຄະນະປະຈໍາສະພາປະຊາຊົນແຂວງ, ຄະນະຮັບຜິດຊອບການຮ່າງນິຕິກຳ ຂອງຄະນະກຳມະການເສດຖະກິດ, ແຜນການ ແລະ ການເງິນສະພາປະຊາຊົນແຂວງ, ມີຫົວໜ້າ-ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງ ແລະ ຕະຫຼອດຮອດພະນັກງານວິຊາການເຂົ້າຮ່ວມ.

ໃນກອງປະຊຸມໄດ້ນໍານິຕິກໍາຂອງຂົງເຂດຄະນະກໍາມະການເສດຖະກິດ, ແຜນການ ແລະ ການສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຈໍານວນ 5 ສະບັບມາສ້າງ ແລະ ປັບປຸງຄື:​ ຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມວ່າດ້ວຍການປະສານງານ ລະຫວ່າງ ຄະນະກໍາມະການເສດຖະກິດ, ແຜນການສະພາປະຊາຊົນແຂວງຄໍາມ່ວນ ກັບ 5 ພະແນກການຄື: ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນແຂວງ; ພະແນກການເງິນແຂວງ; ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ; ພະແນກໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງແຂວງ; ພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະສິ່ງແວດລ້ອມແຂວງ.

ໂດຍ: ອາລີ