loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ຄະນະຜູ້ແທນ ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມກຳມາທິການວຽກງານພາຍໃນ

​ພ.ຈ. 23, 2022 | SlideMobile, ຂ່າວກອງປະຊຸມ

(ສພຊ) ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 22 ພະຈິກ 2022 ທີ່ພະນົມເປັນ ຣາຊະອານາຈັກກໍາປູເຈຍ ຄະນະຜູແທນລາວໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ເຊິ່ງນໍາໂດຍທ່ານ ນາງ ປິ່ງຄໍາ ລາຊະສິມມາ ເລຂາທິການສະພາແຫ່ງຊາດ ສປປລາວ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມກໍາມາທິການວຽກງານພາຍໃນ ເນື່ອງໃນໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ AIPA ຄັ້ງທີ 43 ທີ່ພະນົມເປັນ, ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ Chhit Kimyeat, ຮອງປະທານກໍາມາທິການການຕ່າງປະເທດ, ການຮ່ວມມືສາກົນ, ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ສື່ມວນຊົນ, ສະພາສູງ ແຫ່ງ ຣາຊະອານາຈັກກໍາປູເຈຍມີບັນດາທ່ານຄະນະຜູ້ແທນຈາກປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນເຂົ້າຮ່ວມ.
ໂອກາດດັ່ງກ່າວຄະນະຜູ້ແທນລາວໄດ້ປະກອບຄໍາເຫັນໃສ່ບັນດາຮ່າງມະຕິຂອງປະຊຸມກໍາມາທິການວຽກງານພາຍໃນເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ຮ່າງມະຕິວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານການເງິນ ສົກ 2022-2022; ຮ່າງມະຕິວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາຄາດຄະເນງົບປະມານ ສົກປີ 2022-2023; ຮ່າງມະຕິວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານຂອງກອງເລຂາປະຈໍາປີ 2022; ຮ່າງມະຕິວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາຮ່າງມະຕິວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາລັດຖະສະພາສະຫະລັດອາເມລິກາ ກັບເຂົ້າເປັນຜູ້ສັງເກດການຂອງ; ຮ່າງມະຕິວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາການຕໍ່ອາຍຸ ແລະ ປັບປຸງບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ລະຫວ່າງ AIPA ແລະ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າເສດຖະກິດອາຊຽນ ແລະ ອາຊີຕາເວັນອອກ (ERIA) ເພື່ອພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດຂອງໄອປາ ຕໍ່ກັບປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງເສດຖະກິດອາຊຽນໃນດ້ານຕ່າງໆ; ຮ່າງມະຕິວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາການຕໍ່ອາຍຸ ແລະ ປັບປຸງບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ລະຫວ່າງ ກອງເລຊາໄອປາ ແລະ ມູນລະນິທິຟິນແລນ; ຮ່າງມະຕິວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາການຕໍ່ອາຍຸ ແລະ ປັບປຸງບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ລະຫວ່າງ AIPA ແລະ ສູນກາງລັດຖະສະພາອາຊີ (PCAsia) ກ່ຽວກັບ”ໂຄງການພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດຂອງພະນັກງານລັດຖະສະພາສະມາຊິກ AIPA;ຮ່າງມະຕິວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາການສ້າງຄະນະປຶກສາຫາລືປະຈຳປີ ຮ່ວມກັນຂອງ AIPA ແລະ PCAsia ເພື່ອສົ່ງເສີມຂໍ້ມູນທີ່ໂປ່ງໃສ ແລະ ການແບ່ງປັນຄວາມຮູ້ ໃນການຕຽມຄວາມພ້ອມ ແລະ ຮັບມືກັບເຫດສຸກເສີນທາງດ້ານສຸຂະພາບ; ຮ່າງມະຕິວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາການສ້າງຕັ້ງຫ້ອງສະໝຸດກົດໝາຍດິຈິຕອນ; ຮ່າງມະຕິວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາການມອບລາງວັນກຽດຕິຄຸນໄອປາ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ມີຜົນງານດີເດັ່ນໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານໄອປາ: ທ່ານ Pehin Orang Kaya Seri Lela Dato Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Dato Setia Haji Mohammad Taib, ປະທານສະພານິຕິບັນຍັດແຫ່ງບຣູໄນ;ຮ່າງມະຕິວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາການມອບລາງວັນກຽດຕິຄຸນໄອປາ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ມີຜົນງານດີເດັ່ນໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານໄອປາ: ທ່ານ ນາງ Kittisangahakbindit Khuon Sudary, ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດຜູ້ທີສອງ ຂອງກຳປູເຈຍ ແລະ ປະທານ WAIPA; ຮ່າງມະຕິວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາການມອບລາງວັນກຽດຕິຄຸນໄອປາ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ມີຜົນງານດີເດັ່ນໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານໄອປາ: ທ່ານ ນາງ Rose Marie J, Arenas, ອາດີດປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຟີລິບປິນ;ຮ່າງມະຕິວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາການຊົມເຊີຍຕໍ່ການສຳເລັດໜ້າທີ່ການເປັນປະທານໄອປາ ຂອງ ພະນະທ່ານ Samdech Akka Moha Ponhea Chakrei Heng Samrin; ຮ່າງມະຕິວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາການຕໍ່ອາຍຸສັນຍາການເຮັດວຽກຂອງເລຂາທິການໃຫຍ່ໄອປາ ຈຳນວນ 3 ເດືອນ ແຕ່ເດືອນຕຸລາ ຫາ ເດືອນ ທັນວາ 2022; ຮ່າງມະຕິວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາການຊົມເຊີຍຕໍ່ການສໍາເລັດໜ້າທີ່ການເປັນ ເລຂາທິການໃຫຍ່ໄອປາຄົນທີ 5 ຂອງ ທ່ານ ນາງ Nguyen Tuong Van;ຮ່າງມະຕິວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາການແຕ່ງຕັ້ງ ເລຂາທິການໃຫຍ່ ໄອປາ ຄົນທີ 6 ແລະ ຮ່າງມະຕິວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາວັນເວລາ ແລະ ສະຖານທີ່ຈັດກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ໄອປາ ຄັ້ງທີ 44.