loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ຄະນະຜູ້ແທນສະພາແຫ່ງຊາດລາວ ສຳເລັດການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ສະມາຊິກລັດຖະສະພາອາຊີ-ປາຊີຟິກ ກ່ຽວກັບປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ

​ກ.ກ. 17, 2023 | SlideMobile, ຂ່າວເດັ່ນ

(ສພຊ) ຄະນະຜູ້ແທນສະພາແຫ່ງຊາດລາວ ນໍາໂດຍທ່ານ ດຣ. ບຸນລ້ອມ ແກ້ວບົວໂຮມ ຮອງປະທານກຳມາທິການວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ ໄດ້ສໍາເລັດການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສາກົນກ່ຽວກັບວຽກງານປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ (ICPD): ບົດບາດຂອງລັດຖະສະພາໃນພາກພື້ນ ກ່ຽວກັບແນວໂນ້ມຂອງຈຳນວນປະຊາກອນທີ່ກໍາລັງເພີ່ມຂຶ້ນໃນພາກພື້ນອາຊີ-ປາຊີຟິກ, ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 10 ກໍລະກົດ 2023, ທີ່ ຣາຊະອານາຈັກໄທ ເຊິ່ງມີຕົວແທນຈາກບັນດາປະເທດພາກພື້ນອາຊີ-ປາຊີຟິກເຂົ້າຮ່ວມ.
ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ເພື່ອແລກປ່ຽນບົດຮຽນ, ທົບທວນຄືນຂະບວນການ ແລະ ຄວາມຄືບໜ້າຂອງການກະກຽມສໍາລັບກອງປະຊຸມສຸດຍອດໃນອະນາຄົດ, ການລິເລີ່ມປຶກສາຫາລືສົນທະນາໃນບັນດານະໂຍບາຍການພັດທະນາຫຼັງປີ 2030; ສ້າງຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບສະມາຄົມພັດທະນາ ແລະ ປະຊາກອນອາຊີ (APDA); ຍົກລະດັບການປຶກສາຫາລືບັນຫາດັ່ງກ່າວ ຢູ່ໃນພາກພື້ນຂຶ້ນສູ່ລະດັບສາກົນ ແລະ ປຶກສາຫາລືຖະແຫຼງການ ກ່ຽວກັບຄວາມສຳຄັນການແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍໄລຍະໃໝ່ຂອງກອງປະຊຸມສາກົນ ກ່ຽວກັບປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ (ICPD) ເປັນສູນກາງພິຈາລະນາ ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງໃຫ້ແກ່ບັນດາສະມາຊິກລັດຖະສະພາ, ສັງລວມບັນດາເນື້ອໃນ ເຫດຜົນສຳຄັນ ມີແນວໂນ້ມທ່າອ່ຽງເພີ່ມຂຶ້ນທີ່ພົ້ນເດັ່ນ ຂອງຈຳນວນປະຊາກອນຜູ້ສູງອາຍຸ ແລະ ສະພາບການເກີດໃໝ່ຂອງປະຊາກອນຕໍ່າ, ຄວາມຍືນຍົງທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງປະຊາກອນຜູ້ສູງອາຍຸ ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ຄະນະຜູ້ແທນລາວ ກໍໄດ້ມີການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ແລກປ່ຽນປະກອບຄຳເຫັນຕໍ່ກອງປະຊຸມຢ່າງສ້າງສັນ ແລະ ກົງໄປກົງມາ.
ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ໄດ້ປິດລົງດ້ວຍຜົນສໍາເລັດອັນຈົບງາມ ໂດຍຜູ້ແທນໄດ້ປຶກສາຫາລືຮ່ວມກັນໃນການວາງນະໂຍບາຍ ແລະ ການກະກຽມຈັດກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວຂຶ້ນອີກໃນປີ 2024 ທີ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ.