loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ຄະນະຜູ້ແທນສະພາແຫ່ງຊາດລາວ ສຳເລັດການເຂົ້າຮ່ວມສັງເກດການ ການເລືອກຕັ້ງທົ່ວໄປ ຂອງໄທ ປີ 2023

ພ.ພ. 19, 2023 | SlideMobile, ຂ່າວເດັ່ນ

(ສພຊ) ຄະນະຜູ້ແທນສະພາແຫ່ງຊາດ ນຳໂດຍທ່ານ ຄຳສິງ ໄຊສົມແພງ ຮອງປະທານກຳມາທິການວຽກງານສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ໄດ້ສຳເລັດການເຂົ້າຮ່ວມສັງເກດການ ການເລືອກຕັ້ງທົ່ວໄປຂອງໄທ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງບາງກອກ, ຣາຊະອານາຈັກໄທ, ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 11-15 ພຶດສະພາ 2023, ເປັນການເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາຜູ້ແທນຣາສະດອນ ຫຼື ສະພາຕໍ່າ ຂອງຣາຊະອານາຈັກໄທ ເຊິ່ງຈະຈັດການເລືອກຕັ້ງ ໃນທຸກ 4 ປີ ໂດຍແມ່ນຄະນະກຳມະການການເລືອກຕັ້ງຂອງໄທ ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບການເລືອກຕັ້ງ ຕາມລັດຖະທໍາມະນູນຂອງຣາຊະອານາຈັກໄທ ສະບັບປີ 1997. ຄະນະສັງເກດການຂອງສະພາແຫ່ງຊາດລາວ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມພົບປະກັບຄະນະກຳມະການເລືອກຕັ້ງຂອງໄທ ເພື່ອຮັບຟັງ ແລະ ກຳໄດ້ເນື້ອໃນກ່ຽວກັບພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີ່ ຂອງຄະນະກໍາມາທິການການເລືອກຕັ້ງຂອງໄທ, ລະບົບການເລືອກຕັ້ງ, ຂະບວນການຈັດການການເລືອກຕັ້ງ, ການສືບສວນສອບສວນ ແລະ ແນວທາງປ້ອງກັນການປະພຶດທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງໃນການເລືອກຕັ້ງ, ເຂົ້າຮ່ວມສັງເກດການແຈກຢາຍວັດສະດຸ ແລະ ອຸປະກອນການເລືອກຕັ້ງ ແລະ ຂັ້ນຕອນການກະກຽມການເລືອກຕັ້ງ, ສັງເກດການ ການເປີດໜ່ວຍປ່ອນບັດ ແລະ ຂະບວນການປ່ອນບັດ ແລະ ສັງເກດການ ການປີດໜ່ວຍປ່ອນບັດ ແລະ ຂະບວນການນັບຄະແນນສຽງ ຕົວຈິງ ຢູ່ບັນດາໜ່ວຍເລືອກຕັ້ງ ຂອງນະຄອນຫຼວງບາງກອກ, ແຂວງປະທຸມທານີ ແລະ ແຂວງນົນທະບູລີ, ພ້ອມທັງ ຢ້ຽມຢາມສຳນັກງານຄະນະກຳມະການເລືອກຕັ້ງຂອງໄທ ເພື່ອຕິດຕາມ ແລະ ສັງເກດການຜົນການນັບຄະແນນຢ່າງບໍ່ເປັນທາງການ ຢູ່ສູນການລາຍງານຜົນການນັບຄະແນນການເລືອກຕັ້ງ ຮ່ວມກັບຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມສັງເກດການຈາກ 21 ປະເທດ ແລະ 8 ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ.
ຜ່ານການສັງເກດການ ສັງລວມແລ້ວເຫັນວ່າ ການກະກຽມ ແລະ ການດຳເນີນການເລືອກຕັ້ງ ແມ່ນມີຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ມີຄວາມສະຫງົບ, ປອດໄພ ແລະ ມີຜົນສຳເລັດເປັນຢ່າງດີ.