loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ຄະນະຜູ້ແທນສະພາແຫ່ງຊາດລາວ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສໍາມະນາ ກ່ຽວກັບການຄ້າສາກົນ

ພ.ພ. 13, 2022 | SlideMobile, ຂ່າວກອງປະຊຸມ


(ສພຊ) ເພື່ອເປັນການເປີດໂອກາດໃຫ້ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ເພີ່ມທະວີຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍການຄ້າສາກົນ ຂອງອົງການການຄ້າໂລກ ທີ່ ສປປລາວ ໄດ້ເຂົ້າເປັນສະມາຊິກ ໃນປີ 2013. ນອກນັ້ນ, ຍັງເປັນການເພີ່ມທະວີຄວາມຮູ້ ແລະ ແລກປ່ຽນປະສົບການຂອງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການຄົ້ນຄວ້າ, ພິຈາລະນາໃຫ້ສັດຕະຍາບັນແກ່ສົນທິສັນຍາສາກົນທາງດ້ານການຄ້າ ແລະ ວຽກງານຕິດຕາມກວດກາ ເພື່ອຮັບປະກັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາສົນທິສັນຍາ ແລະ ສັນຍາສາກົນທາງດ້ານການຄ້າຢູ່ພາຍໃນປະເທດ.
ກອງປະຊຸມສຳມະນາດັ່ງກ່າວ ຈັດຂຶ້ນພາຍໃຕ້ການຮ່ວມມືກັນລະຫວ່າງອົງການການຄ້າໂລກ (World Trade Organization), ສະຖາບັນພົວພັນສາກົນ ຣາຈາຣັດມັນ (RSIS) ແຫ່ງປະເທດສິງກະໂປ ແລະ ມູນນິທິສາກົນ ເທມາເສກ (The Temasak Foundation International) ໂດຍມີຈຸດປະສົງເພື່ອເພີ່ມທະວີຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກລັດຖະສະພາ ຫລາຍກວ່າ 40 ປະເທດ ຈາກພາກພື້ນອາຊີ ແລະ ໝູ່ເກາະປາຊີຟິກ ໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ຕໍ່ບັນຫາການຄ້າສາກົນ ເວົ້າລວມ, ເວົ້າສະເພາະແມ່ນຕໍ່ກັບວຽກງານຂອງອົງການການຄ້າໂລກ ຫລື WTO ແລະ ການເຈລະຈາ ບັນຫາກ່ຽວກັບການຄ້າສາກົນທີ່ມີຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ອາດເກີດຂຶ້ນໃນອະນາຄົດ. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຮັບຟັງການສະເໜີບົດຮຽນທີ່ດີກ່ຽວກັບເສດຖະກິດໂລກ, ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາສົນທິສັນຍາ ແລະ ສັນຍາສາກົນຂອງປະເທດສະມາຊິກ. ນອກນັ້ນ, ຍັງໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບເສດຖະກິດໂລກ ຫລັງການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ແລະ ໃນຍຸກທີ່ພົວພັນເຖິງບັນຫາດິນຟ້າອາກາດ.

ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ຈັດຂຶ້ນລະຫວ່າງວັນທີ 10-12 ພຶດສະພາຜ່ານມາ, ຄະນະຜູ້ແທນສະພາແຫ່ງຊາດລາວ ນຳໂດຍທ່ານ ທັນຕາ ກອງຜາລີ ຮອງປະທານກຳມາທິການແຜນການ, ການເງິນ ແລະ ການກວດສອບ ແລະ ທ່ານ ນາງ ວັນດີ ບຸດທະສະວົງ ຮອງປະທານກຳມາທິການການຕ່າງປະເທດ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສໍາມະນາ ກ່ຽວກັບການຄ້າສາກົນ ໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກລັດຖະສະພາ ປະຈຳປີ 2022 (IRSIS-WTO Virtual Parliamentarian Workshop on International Trade 2022) ໃນຮູບແບບທາງໄກ.

(ພາບ ແລະ ຂ່າວ: ກົງທະນູຄຳ ພິພັດເສລີ)