loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ຄະນະຜູ້ແທນສະພາແຫ່ງຊາດລາວເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມທາງໄກສະຫະພັນລັດຖະສະພາສາກົນ (IPU) ຄັ້ງທີ 142

ພ.ພ. 28, 2021 | ຂ່າວກອງປະຊຸມ

(ສພຊ) ໃນຕອນຄໍ່າທີ 26 ພຶດສະພາ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຄະນະເລຂາທິການ ທ່ານ ນາງ ສູນທອນ ໄຊຍະຈັກ ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ທ່ານ ສັນຍາ ປຣະເສີດ ປະທານກໍາມາທິການການຕ່າງປະເທດສະພາແຫ່ງຊາດ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສະຫະພັນລັດຖະສະພາສາກົນ (IPU) ຄັ້ງທີ 142 ເຊິ່ງຈັດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 24-28 ພຶດສະພາ 2021 ຜ່ານລະບົບກອງປະຊຸມທາງໄກ ໂດຍອີງຕາມໜັງສືເຊີນຂອງທ່ານ Duarte Pacheco ປະທານສະຫະພັນລັດຖະສະພາສາກົນ (IPU).

ຈຸດປະສົງຂອງການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ກໍເພື່ອເປັນການປະຕິບັດພັນທະ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນຖານະທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປລາວ ເປັນສະມາຊິກສົມບູນໃນການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມລະດັບຕ່າງໆຂອງອົງການ IPU; ສະແດງທັດສະນະຂອງ ສປປລາວ ຕໍ່ເນື້ອໃນກອງປະຊຸມກ່ຽວກັບການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19, ສັນຕິພາບ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງ, ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ປະຊາທິປະໄຕ ແລະ ສິດທິມະນຸດ, ກິດຈະກໍາຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ, ສະມາຊິກສະພາເພດຍິງ ແລະ ສະມາຊິກສະພາໜຸ່ມນ້ອຍ ແລະ ເພື່ອເປັນການແລກປ່ຽນກັບບັນດາຜູ້ແທນຈາກລັດຖະສະພາເພື່ອນມິດແນໃສ່ຫັດແໜ້ນ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມືກັບບັນດາປະເທດສະມາຊິກ.

(ສພຊ) ໃນຕອນຄໍ່າທີ 26 ພຶດສະພາ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຄະນະເລຂາທິການ ທ່ານ ນາງ ສູນທອນ ໄຊຍະຈັກ ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ທ່ານ ສັນຍາ ປຣະເສີດ ປະທານກໍາມາທິການການຕ່າງປະເທດສະພາແຫ່ງຊາດ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສະຫະພັນລັດຖະສະພາສາກົນ (IPU) ຄັ້ງທີ 142 ເຊິ່ງຈັດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 24-28 ພຶດສະພາ 2021 ຜ່ານລະບົບກອງປະຊຸມທາງໄກ ໂດຍອີງຕາມໜັງສືເຊີນຂອງທ່ານ Duarte Pacheco ປະທານສະຫະພັນລັດຖະສະພາສາກົນ (IPU).

ຈຸດປະສົງຂອງການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ກໍເພື່ອເປັນການປະຕິບັດພັນທະ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນຖານະທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປລາວ ເປັນສະມາຊິກສົມບູນໃນການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມລະດັບຕ່າງໆຂອງອົງການ IPU; ສະແດງທັດສະນະຂອງ ສປປລາວ ຕໍ່ເນື້ອໃນກອງປະຊຸມກ່ຽວກັບການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19, ສັນຕິພາບ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງ, ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ປະຊາທິປະໄຕ ແລະ ສິດທິມະນຸດ, ກິດຈະກໍາຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ, ສະມາຊິກສະພາເພດຍິງ ແລະ ສະມາຊິກສະພາໜຸ່ມນ້ອຍ ແລະ ເພື່ອເປັນການແລກປ່ຽນກັບບັນດາຜູ້ແທນຈາກລັດຖະສະພາເພື່ອນມິດແນໃສ່ຫັດແໜ້ນ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມືກັບບັນດາປະເທດສະມາຊິກ.

ແຫຼ່ງຂ່າວທີ່ມາ: ສະພາແຫ່ງຊາດ