loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ຄະນະປະສານງານປົກປ້ອງກົດໝາຍແຂວງສາລະວັນ ສະຫຼຸບປະຈໍາປີ 2021

ພ.ພ. 27, 2022 | ເຂດ 14 ສາ​ລະ​ວັນ

ຕອນບ່າຍຂອງວັນທີ 26 ພຶດສະພາ 2022 ນີ້; ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຮັບຮອງສະໂມສອນແຂວງ, ຄະນະປະສານງານປົກປ້ອງກົດໝາຍແຂວງສາລະວັນ ສະຫຼຸບປະຈໍາປີ 2021, ໂດຍໃຫ້ກຽດການເປັນປະທານກອງປະຊຸມຂອງທ່ານ ສີເຮັງ ຫອມສົມບັດ ຮອງເລຂາພັກແຂວງ ປະທານ ສພຂ, ປະທານຄະນະປະສານງານປົກປ້ອງກົດໝາຍຂັ້ນແຂວງ;  ພ້ອມດ້ວຍບັນດາທ່ານຄະນະປະສານງານ ແລະ ກອງເລຂາຄະນະປະສານງານປົກປ້ອງກົດໝາຍ ຈາກກົມກອງ ແລະ ພະແນກການ ອ້ອມຂ້າງແຂວງ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ໄດ້ຜ່ານຮ່າງບົດສະຫລຸບ ຕີລາຄາການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຮອບດ້ານ ປະຈໍາປີ 2021 ແລະທິດທາງແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ປະຈໍາປີ 2022 ຊຶ່ງຄະນະປະສານງານປົກປ້ອງກົດໝາຍແຂວງສາລະວັນ ແມ່ນອົງການ ໜຶ່ງທີ່ເປັນເສນາທິການສະເພາະໃຫ້ແກ່ຄະນະປະຈໍາພັກແຂວງ ມີຄະນະ ແລະ ກອງເລຂາຊ່ວຍ ທັງໝົດ ຈໍານວນ 36 ສະຫາຍ ທີ່ມາຈາກພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຂົງເຂດຕຸລາການ  ໄດ້ປະຕິບັດພາລະບົດບາດຕາມ ຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງຄະນະປະຈໍາພັກແຂວງສາລະວັນ ສະບັບເລກທີ 93/ຄຈສຂ.ສວ ລົງວັນທີ 5/10/2021 ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຄະນະປະສານງານປົກປ້ອງກົດໝາຍຂັ້ນແຂວງ ຕະຫຼອດໄລຍະ 1 ປີຜ່ານມາ ໄດ້ອອກຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະປະສານງານປົກປ້ອງກົດໝາຍຂັ້ນເມືອງໃນ 8 ຕົວເມືອງ; ໄດ້ຮັບຄໍາຮ້ອງຂໍຄວາມເປັນທຳຂອງປະຊາຊົນ ຈໍານວນ 06 ເລື່ອງ ສາມາດຄົ້ນຄວ້າໃນກອງປະຊຸມ ແລະ ມອບໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງນໍາໄປແກ້ໄຂຕາມພາລະບົດບາດ;  ພ້ອມນັ້ນໄດ້ລາຍງານກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານໃນໄລຍະ 1 ປີຜ່ານມາ ຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນແຂວງ, ສານປະຊາຊົນແຂວງ, ພະແນກຍຸຕິທໍາ; ຜ່ານແຜນການດໍາເນີນການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງຄະນະປະສານງານປົກປ້ອງກົດໝາຍຂັ້ນແຂວງ; ແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2022 ຂອງຄະນະປະສານງານປົກປ້ອງກົດໝາຍຂັ້ນແຂວງ ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ໄດ້ພ້ອມກັນປະກອບຄໍາຄິດຄໍາເຫັນ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າປຶກສາຫາລືດ້ວຍຄວາມເປັນເອກະພາບ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ແຜນການໃນຕໍ່ໜ້າໄດ້ບັນລຸ ໂດຍສະເພາະການຮ່ວມກັນແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທຸກຂອງປະຊາຊົນ ໃຫ້ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ ບົນພື້ນຖານຄວາມຍຸຕິທໍາ, ຮັກສາໄດ້ຄວາມສະຫງົບ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ຮັບປະກັນຄວາມວ່ອງໄວທັນການ ແລະ ສອດຄ່ອງຕາມກົດໝາຍ, ເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງຄະນະປະສານງານປົກປ້ອງກົດໝາຍຂັ້ນແຂວງ ໃນການຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມ ແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆ ທີ່ເກີດຂຶ້ນໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນສູງຂຶ້ນ.

(ຂ່າວ: ນາງ ຄັດສອນ ຮຸ່ງສະຫວ່າງ; ພາບ:ດີລໍາພົນ ພົມມະຈັນ)